Drottning Silvia

Childhoods projekt

Ukraina

Det finns fem stycken projekt i Ukraina som World Childhood Foundation arbetar aktivt med. Organisationens grundare som är Drottningen skickade en hälsning den 30 mars för att uppmärksamma arbetet med att skydda barn i Ukraina.

Drottningen är både grundare och hedersordföranden för World Childhood Foundations och stöttar många projekt över världen. Organisationen har jobbat i Ukraina i över 18 år och när kriget startade har organisationen jobbat för att se till att alla barn har skygg och trygghet. Det görs genom finansiellt stöd till dom lokala samarbetspartners via lokala organisationer.

World Childhood Foundation jobbar för att alla barn ska ha rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld.