Okategoriserade

Äldreboende

Silviahemmet

Drottningen Drottningen delade den 1 april ut Silviahemmets certifikat för bra demensvård till anställda vid tre äldre-, vård-, och omsorgsboenden i Alvesta, Nybro och Gislaved. Ceremonin hölls i Västra Torsås kyrka i Lönashult och Drottningen höll också ett tal vid den.

1996 grundades Silviahemmet med intiativ av Drottningen. Detta för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Och det görs genom utbildningar för alla medarbetare som jobbar inom vård och omsorg. Men också för anhöriga. Utbildningen är till för att man ska kunna ge bästa möjliga livskvalitet för dom som är demenssjuka vilken sjukdomsgrad som patienterna har.

Efter att dom tre omsorgsboendena som Drottningen ut certifikat till har 132 stycken anställda vid Fröjdekulla äldreboende i Alsterbro, Hagagårdens vård- och omsorgsboende i Smålandsstenar och Torsgårdens äldreboende i Lönashult också fått Silviahemmets demensutbildning.