Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Eksjö

Garnison

Prins Carl Philip besökte den 4 april Göta ingenjörregemente som också har beteckningen Ing 2. Det blev också ett besök på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) i Eksjö.

Vid Eksjö garnison pratade Prins Carl Philip med fältarbetsdykare som kom från Göta ingenjörregemente. Prinsen fick också vara med vid föredrag och förevisningar om Ing 2:s specialistkompetens inom kvalificerade fältarbeten och Swedec:s verksamhet som kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

Under besöket fick Prinsen också prova fordon, vinschning, broläggning med brobandvagn och utbildning i minsök. Det blev också fältarbetsdyk, fordonssök med hund och EOD-sprängning.

Besöket vid Eksjö garnison var planerat att ske sedan en tid tillbaka men blev framflyttad på grund av pandemin.