Kronprinsessan Victoria

Björn Carlsons Östersjöpris

Stiftelsepris

2005 startade en stiftelse av Björn Carlson genom att donera 500 miljoner kronor till den nya stiftelsen Björn Carlsons Östersjöstiftelse. Stiftelsens mål är för att få ett friskare Östersjön. Och genom åren har stiftelsen jobbat för fullt med fiske och information. 2020 ändrades stiftelsens miljöarbete och 2021 ändrades det från en forskningsstiftelse till en pris- och forskningsstiftelse. Det innebär att dom hr ett årligt pris som har blivit kallat för Björn Carlssons Östersjöpris där summan är på ungefär tre miljoner kronor.

Det årliga priset delades i somras ut av Kronprinsessan Victoria på Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm. Priset gick till professor Maren Voss vid Leibnizinstitutet för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland. Det för hennes banbrytande forskning om kvävets betydelse i havet och särskilt  i Östersjön. Motiveringen från juryn var : “professor Maren Voss har länge insett att kvävet spelar en viktig roll i Östersjöns övergödning.  Avancerade isotopanalyser har använts för att få fram omsättningen av och källorna till kvävet i havet. All professor Maren Voss forskning har lett till ökad tonvikt på kväve i arbetet med åtgärder mot Östersjöns övergödning.”