Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Sophiahemmets examenshögtid där Prinsessan Sofia deltog

En historisk översikt och dess betydelse idag

Sophiahemmet är en ideell förening som har varit verksam sedan 1889. Sophiahemmet har två verksamheter som är Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Sjukhus. Sophiahemmet Högskola utbildar sjuksköterskor och Sophiahemmet Sjukhus erbjuder högspecialiserad vård till alla.

Sophiahemmet är en välkänd och respekterad institution i Sverige. Sophiahemmet har en lång historia av att utbilda och vårda människor. Sophiahemmet har också en stark samhällsinblandning och är en viktig del av Stockholms sjukvårdssystem. Sophiahemmet är en institution som har en ljus framtid och kommer fortsätta att spela en viktig roll i Sveriges sjukvårdssystem.

  • Sophiahemmet är en ideell förening som har varit verksam sedan 1889 och har två verksamheter, Sophiahemmet Högskola och Sophiahemmet Sjukhus.
  • Sophiahemmet är en välkänd och respekterad institution i Sverige som har en lång historia av att utbilda och vårda människor.
  • Sophiahemmet har en stark samhällsinblandning och är en viktig del av Stockholms sjukvårdssystem.

Historia om Sophiahemmet

Sophiahemmet är en ideell förening som grundades år 1884 av drottning Sophia. Syftet med föreningen var att utbilda sjuksköterskor och förbättra vården av sjuka. Föreningen öppnade sin första sjuksköterskeskola samma år och lät uppföra ett sjukhus vid Valhallavägen på Kungliga Djurgården som invigdes år 1889. Sjukhuset fick sitt namn efter drottning Sophia.

Viktiga Händelser

Under åren har Sophiahemmet utvecklats och utvidgats. År 1911 startade Sophiahemmet en barnmorskeutbildning och år 1919 öppnade Sophiahemmet en avdelning för tuberkulossjuka. År 1971 blev Sophiahemmet en del av landstinget och år 1989 blev Sophiahemmet en självständig stiftelse.

Sophiahemmet har också utbildat läkare sedan år 2000 och bedriver idag en högskola. Sophiahemmet Sjukhus är idag en modern vårdinrättning som erbjuder specialistvård inom flera områden. Sophiahemmet har genom åren haft många kända besökare. Bland annat har kungafamiljen besökt sjukhuset vid flera tillfällen.

Sophiahemmet är idag en viktig del av Stockholms sjukvårdssystem och dess historia visar på dess betydelse för utvecklingen av svensk sjukvård.