Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Björn Carlsons Östersjöpris

Stiftelsepris

2005 startade en stiftelse av Björn Carlson genom att donera 500 miljoner kronor till den nya stiftelsen Björn Carlsons Östersjöstiftelse. Stiftelsens mål är för att få ett friskare Östersjön. Och genom åren har stiftelsen jobbat för fullt med fiske och information. 2020 ändrades stiftelsens miljöarbete och 2021 ändrades det från en forskningsstiftelse till en pris- och forskningsstiftelse. Det innebär att dom hr ett årligt pris som har blivit kallat för Björn Carlssons Östersjöpris där summan är på ungefär tre miljoner kronor.

Det årliga priset delades i somras ut av Kronprinsessan Victoria på Baltic Sea Science Center på Skansen i Stockholm. Priset gick till professor Maren Voss vid Leibnizinstitutet för Östersjöforskning i Warnemünde, Tyskland. Det för hennes banbrytande forskning om kvävets betydelse i havet och särskilt  i Östersjön. Motiveringen från juryn var : “professor Maren Voss har länge insett att kvävet spelar en viktig roll i Östersjöns övergödning.  Avancerade isotopanalyser har använts för att få fram omsättningen av och källorna till kvävet i havet. All professor Maren Voss forskning har lett till ökad tonvikt på kväve i arbetet med åtgärder mot Östersjöns övergödning.”

Miljökonferens

Stockholmsmässan

Idag pratas det mycket om klimatet och i somras var det ett stort klimatmöte som Sverige och Kenya var värdar. Klimatmötet hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö. Klimatkrisen som vi har idag kräver ett omställningsarbete. Kungen och Kronprinsessan Viktoria deltog på klimatmötet och möttes upp vid Stockholmsmässan av både Magdalena Andersson och António Guterres.

Konferensen på Stockholmmässan startade med ett tal från Kungen som sedan fortsatte med information från alla länder som deltog om deras klimatarbete i deras land. En del beslut tog och efter konferensen samlade Kungen och Kronprinsessan Viktoria med FN:s generalsekreterare och med ordföranden i FN:s generalförsamling.

Nästa klimatmöte kommer att ske i november i Egypten. Det är en COP26 konferens och innebär att ledare från alla länder träffas och ska lösa klimatkrisen. Och det är nu trettio år sedan som det första mötet inleddes. COP står för Conference Of the Parties och 26 är det 26:e mötet om klimatet i FN.

Åklagarkammare

Åklagar­­myndig­heten får fint besök

Kronprinsparet Kronprinsessan Victoria och hennes man Prins Daniel har tillsammans besökt Åklagarmyndigheten i Söderorts och Södertörns åklagarkammare. Nu har de lärt sig massor om allt som rör rättsväsendet och närliggande frågor.

Det var Petra Lundh och kammarchef Gunnar Merkel som tog emot Kronprinsessparet kammarchef Gunnar Merkel och visade dessutom runt det fina paret i myndighetens lokaler så att de fick se mycket.

Kronprinsessparet Victoria och Daniel pratade även med folk som jobbade där och som även gav dem mer info om Åklagarmyndigheten och deras uppdrag. Man vet också att två uppdrag har diskuterats noga när de diskuterade nämligen : brottslighet i kriminell miljö & sexuella övergrepp.

Hösten 2021 besökte Kronprinsessparet dessutom Svea hovrätt  vi vet också att de kommer att besöka fler myndigheter och organisationer som jobbar med frågor inom rättsväsendet.

Informations­konselj

Konselj

Kungen har hållt informationskonselj den 1 april. Närvarande var också Kronprinsessan och den höll på Kungliga slottet. Vid mötet informerade varje statsråd om deras politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftningar inom deras respektive departement och svarade på frågor.

1974 upprättades det en regeringsform där statsministern har ansvar att underrätta statschefen om rikets angelägenheter. Kungen sammankallar regeringen till dessa konseljer och besluten fattas i samråd med statsministern.

Norrtälje stad

400 års jubileum

Kronprinsessan Victoria besökte den 29 mars Norrtälje då det var 400 år sen Norrtälje fick sina stadsprivilegier av kung Gustav II Adolf.

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Matsson tog emot Kronprinsessan tillsammans med medarbetare och politiker som jobbar på  Norrtälje kommun. Och efter att Kronprinsessan fått en presentation fick hon ta emot Norrtälje nyckel. Nyckeln har sedan 1988 delats ut då Kungen fick ta emot den allra första. Och efter det har nycklar delats ut till medborgare som ansetts förtjänta av nyckeln och utmärkelsen.

Stadsvandring

Kronprinsessan fick också en guidad tur i Norrtälje och passerade både Stora torget, Nils Ferlins gränd och Lilla torget.Lunchen serverades i Norrtäljes högsta byggnad Havstornet och där fick Kronprinsessan en presentation av Norrtälje hamns historia och framtid.

Kronprinsessan besökte på eftermiddagen Norrtälje konsthall och industrimuseet Pythagoras där det bland annat pratades om näringslivet i Norrtälje. Och dagen avslutades med ett firande i Societetsparken där Kronprinsessan också höll tal.

SIWI:s

Stadshuskällaren

Kronprinsessan var den 22 mars med vid ett seminarium som Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerade i Stadshuskällaren. Seminariet arrangerades med anledning av Världsvattendagen och inleddes med att mottagare av Stockholm Water Prize Sandra Postel (2021), Sunita Narain (2005) och Jon Lane (1995) pratade via länk. Det toga upp hur vikten av tillgängligheten till vatten och hur vi vårdar om vattnet på vår planet. Och Stockholm Water Prize Laureate 2022 tillkännagavs.

Professor Wilfried Brutsaert som är årets pristagare tog emot  priset för sitt arbete med att mäta avdunstning och att göra exakta förutsägelser av klimatförändringars inverkan på lokala nederbördsmönster och vattenresurser.

1992 instiftade FN Världsvattendagen som sker 22 mars varje år för betydelsen av färskvatten och för att hålla ett hållbart hanterande av färskvatten.

Världsvattendagen

Wateraid

Den 22 mars är det Världsvattendagen och just den dagen träffade Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar organisationen Wateraid för att prata om hur livet skulle se ut utan rent vatten. Wateraid arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Och Kronprinsessan är beskyddare för Wateraid.

På Världsvattendagen träffade träffade Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar Wateraids generalsekreterare Anna Nilsdotter. Dom fick information om att det dagligen dör över 800 barn av diarrésjukdomar på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet. Och det finns 771 miljoner människor som inte har till­gång till rent vat­ten. Och det är en av tio av världens be­folkn­ing.

Många människor får både hitta och bära hem vatten varje dag själva och Kronprinsessan, Prinsessan Estelle och Prins Oscar fick testa att bära tunga dunkar som var fyllda med vatten.

FN instiftades Världsvattendagenn 1992 och är just den 22 mars. Dagen sätter fokus just på färskvatten och för att ha ett hållbart hanterande av färskvatten.

Vitterhets­akademin

Priser

Kronprinsessan närvarade den 21 mars vid Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid. Både mötet och middagen hölls på Riddarhuset i Stockholm.Akademiens preses professor Peter Gillgren öppnade mötet och sekreterare Karin Helander presenterade årsberättelsen. Och musik framfördes av Lilla Akademiens trumpetensemble.

Under ceremonin delade Kronprinsessan ut Kungliga Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier. Det första priset som delades ut och som är akademins största är Gad Rausings pris. Det gick till Marie-Louise Bech Nosch som är professor i historia vid Köpenhamns universitet.

Drottningen Lovisa Ulrika instiftade den Kungliga Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Och akademins syfte är för att främja och finansiera forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap och kulturmiljövård

 

Strömsholm

Västerås

Kronprinsessan besökte den 18 mars Strömsholms slott och Ridskolan Strömsholm. Strömsholms slott ligger utanför Västerås och är ett av de tio kungliga slotten. Och det var änkedrottningen Hedvig Eleonora som bestämde att slottet skulle byggas och 1741 var det klart. Slottet är starkt förknippat med hästar och under Gustav Vasas tid fanns det ett stuteri förlagt på platsen. Och under den karolinska tiden var verksamheten omfattande – från 1868 till 1968 var Strömsholm platsen för arméns ridskola.

I dag är Strömsholm ett centrum med gymnasium, yrkes-, folkhögskole- och universitetsutbildningar och varje år hålls stora hästtävlingar i slottsparken .

Besök

Kronprinsessan fick en presentation av programmet som tagits fram för att vårda slottsparken och ta del av det arbete som pågår av det gamla stenköket.

Kronprinsessan besökte Ridskolan Strömsholm och fick en rundvandring på anläggningen. Kronprinsessan fick träffa representanter från alla utbildningar och fick en genomgång av forskningen som pågår på ridskolan.

 

Studentkår

100 år

Kronprinsessan talade den 19 mars vid Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum. Det är ett femtiotal studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor har en sammanslutning vid Sveriges förenade studentkårer (SFS).

Representanter från studentkårer, studentorganisationer, utbildningsförbund och lärosäten deltog på lördagen tillsammans med statsråd och politiker.

Vid lördagens firande deltog representanter från olika studentkårer, studentorganisationer, utbildningsförbund och lärosäten tillsammans med statsråd och politiker. Kronprinsessans höll ett tal under kvällen där hon bland annat sade.