Kronprinsessan i videomöte med Stockholm Resilience Centre

Tisdagen den 30 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med professor Carl Folke och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Under videomötet informerade Carl Folke och Henrik Österblom om kommande Nobel Prize Summit som arrangeras digitalt den 26-28 april. Värd för evenemanget är Nobelstiftelsen och Stockholm Resilience Centre är med som medarrangör med syfte att föra fram globala klimat-, havs- och mångfaldsutmaningar.

Därefter informerades Kronprinsessan om nästa SeaBOS-möte som är planerat 17-19 maj. Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Kronprinsessan samtalade med UD-medarbetare

Fredagen den 26 mars hade Kronprinsessan ett digitalt möte med personal som just nu går diplomat-, utrikesadministratörs- eller assistentprogrammen på UD.

Programmen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikesförvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid svenska ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Under mötet delade Kronprinsessan med sig av erfarenheter från officiella resor och besök utomlands.

Kronprinsessan talade därutöver bland annat om vikten av det arbete de opolitiska tjänstemännen i myndigheter och departement utför.

Under videomötet fick kursdeltagarna även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Ett nära samarbete

Utrikesförvaltningen och dess medarbetare är centrala för att Kungen och Kronprinsessan ska kunna utföra sina uppgifter som statschef och tronföljare. Samarbetet mellan Hovet och UD är brett och går långt tillbaka i tiden.

Visste du till exempel att:

 • Svenska ambassadörer utses av regeringen men är officiellt ”Konungens av Sverige utomordentlige och befullmäktigade ambassadör”?
 • Kungaparets statsbesök och Kronprinsessparets officiella besök utomlands planeras och genomförs i samverkan med utrikesförvaltningen?
 • Kungen som kronprins tillbringade tid på ambassaden i London och FN-delegationen i New York?
 • Kronprinsessan under sin utbildning följde arbetet på ambassaderna i Washington D.C. och Peking samt FN-delegationen i New York?
 • Kronprinsessan gick UD:s diplomatprogram 2006–2007?

Om utrikesförvaltningen

Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets elva departement. Till UD hör drygt 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

Kronprinsessan lyckönskade konståkare

Onsdagen den 24 mars invigdes världsmästerskapen i konståkning i Ericsson Globe Arena i Stockholm. Kronprinsessan medverkade digitalt med en lyckönskning till alla tävlande.

Senast Svenska konståkningsförbundet stod värd för världsmästerskapen i konståkning var 2008 i Göteborg. Kronprinsessan invigde då mästerskapen på Skandinaviums is.

Vid invigningen av 2021 års mästerskap medverkade Kronprinsessan genom att digitalt lyckönska alla tävlande. I sin lyckönskning sade Kronprinsessan:

“Ladies and gentlemen,

I am so proud that our beautiful capital gets to host the World Figure Skating Championships.

I really wish that I could have been in the Ericsson Globe Arena tonight for the grand opening ceremony. But I am glad to have this opportunity to send you all my best wishes.

Just like millions of other viewers, all over the world, my family and I are looking forward to see the world’s best figure skaters compete here in Stockholm.

To all participants and volunteers: the best of luck with the ISU World Figure Skating Championships 2021!”

195 konståkare deltar i ISU World Figure Championship i Ericsson Globe Arena som pågår mellan 22-28 mars.

Digitalt möte med Stockholms stads socialförvaltning

Tisdagen den 23 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med Socialförvaltningen i Stockholms stad för att få information om kommunens arbete med personer och grupper i utsatthet.

Mötet inleddes med att socialdirektör Fredrik Jurdell beskrev Stockholms stads uppdrag och arbete med olika grupper i utsatthet samt hur kommunen samarbetar med andra organisationer, till exempel Stadsmission.

Därefter berättade socialsekreterare Pontus Malmebo om hur han och hans kollegor arbetar med uppsökande verksamhet för personer som lever i hemlöshet.

Kronprinsessan i möte med Nordens Ark

Tisdagen den 23 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med Mats Höggren, Nordens Arks verkställande direktör.

Nordens Ark arbetar för att ge hotade djur en framtid, vilket görs genom naturvård, uppfödning, forskning och utbildning. Nordens Ark invigdes av Kungen år 1989 och Kronprinsessan har sedan dess varit parkens beskyddare.

nordens ark

Vid dagens videomöte informerades Kronprinsessan om hur pandemin påverkat Nordens Ark och hur parkens framtidsplaner ser ut.

Nordens Ark

Nordens Ark är en djurpark, belägen i Sotenäs kommun, på Åby säteris ägor vid Åbyfjorden. Platsen ligger mellan Lysekil, Munkedal och Kungshamn/Smögen i Västra Götalands län.

Anläggningen drivs av Stiftelsen Nordens Ark som avelsanläggning för hotade djur. Nordens Ark har en publik del som är öppen för besökare året runt och antalet besökare på avelsanläggningen är cirka 100 000 per år. Namnet Nordens Ark är baserat på en ordlek med Bibelns berättelse om Noaks ark.

På Nordens Ark finns ett åttiotal hotade arter som Nordens Ark säger sig vill rädda och bevara. På avelsanläggningen Nordens Ark finns det tre typer av djur: hotade vilda däggdjur från norra halvklotets tempererade klimatzoner, hotade exotiska vilda däggdjur och hotade nordiska lantraser. Det finns även en anläggning för amfibier, ormar, fåglar och malar som invigdes av kronprinsessan Victoria 2008.

Kronprinsessan invigde den nya anläggningen genom att släppa ut en mal i en damm. Från denna damm har man den 12 juli 2011 hämtat 22 starkt utrotningshotade malar som man den 13 juli 2011 släppt ut i Helge å. Ån utvaldes eftersom malen numera endast finns där och i två andra vattenområden i Sverige.

En fjällgåsfamilj med sex ungar skickades den 11 augusti 2011 från Nordens ark till Porsangerfjorden i norska Finnmark fylke. För att rädda den utrotningshotade fjällgåsen har det bildats ett projekt. Förr var gåsen vanlig, men jagades hårt och blev sällsynt.

Under 2013 och 2014 sattes flera fjällgäss ut med gps-sändare. Under 2014 förseddes fem fjällgäss med sändare och de har gett ovärderlig information om gässens förehavanden i det vilda.

På Nordens Ark finns även en del dit besökare saknar tillträde. Där finns de djur som föds upp och förbereds för att klara ett liv i frihet.

Kronprinsessparet i möte med turistbranschen

Måndagen den 22 mars hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Visit Sweden.

Besöksnäringen är en av de många branscher som påverkas kraftigt av den pågående pandemin. Internationella turistresor har i princip upphört och många som arbetar i branschen längtar efter att välkomna besökare till sina verksamheter igen.

turistbranschen

I dag hade Kronprinsessan och Prins Daniel därför ett digitalt möte med Visit Sweden – ett statligt ägt bolag med uppgift att locka besökare till Sverige.

Under mötet redogjorde verkställande direktör Susanne Andersson, vice verkställande direktör Hanna Stenholm och bolagets digitala chef Nils Persson för de utmaningar, men också möjligheter som man ser, för besöksnäringen med anledning av pandemin. Kronprinsessan och Prins Daniel fick även en presentation av bolagets ordinarie verksamhet för att marknadsföra Sverige som destination, både internationellt och inrikes.

Digitalt möte om det svenska ordförandeskapet i OSSE

Torsdagen den 18 mars deltog Kungaparet och Kronprinsess­paret i ett digitalt möte med utrikesminister Ann Linde för att få information om det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Under mötet informerade utrikesministern om det arbete som pågår inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) som Sverige är ordförande i under 2021.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter. M en verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE är en internationell organisation som arbetar med “tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad” i Europa.

Till 1995 hette organisationen Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har särskilt varit aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande.

Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i Wien.

OSSE har 57 deltagande stater: alla stater i Europa. De före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien, Centralasien, Mongoliet samt USA och Kanada i Nordamerika. OSSE har över 3500 anställda. Varav de flesta är sysselsatta i fält, och endast omkring 10 procent arbetar vid högkvarteret och andra kontor.

Kronprinsessparet i möte med Business Sweden

Måndagen den 8 mars deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med Business Sweden. Vid mötet fick Kronprinsessparet information om pandemins effekter på svenska företag som arbetar på den globala marknaden.

företag

Verkställande direktör Ylva Berg inledde med att ge övergripande information, samt en summering sedan mötet den 20 oktober 2020, kring hur Business Sweden fortsätter att arbeta med anledning av covid-19-pandemin.

Fredrik Fexe, vice vd, berättade därefter om utvecklingen för världshandeln och svensk export i fortsatt pandemi.

Emma Modéer Wiking, hållbarhetschef, presenterade svenska hållbara exportlösningar som bidrar till en grön omställning.

Som avslutning informerade Charlotte Rylme, kommunikationschef, om Business Swedens satsning för att öka Sveriges förmåga att attrahera utländska företag.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

 

Digitalt möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Torsdagen den 25 februari höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett videomöte med representanter från svensk läkemedelsindustri för att få information om hur covid-19-pandemin påverkar företagen.

Under mötet informerades Kungaparet och Kronprinsessparet om läget i branschen och hur företagens forskningsverksamhet har påverkats av pandemin.

Representanter som deltog vid mötet

 • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Malin Parkler, vd Pfizer Sverige
 • Leif Johansson, styrelseordförande Astra Zeneca
 • Gunilla Osswald, vid Bio arctic
 • Eva Adås, chef för Clinical Research Nordics, Janssen Sverige
 • Jakob Lindberg, forskningschef Oncopeptides

Mötet, som arrangerades av Svenskt näringsliv, var det fjärde i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Läs om tidigare möten:

 • 11 maj – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
 • 18 september – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
 • 16 december – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kronprinsessan vid symposium om Antarktis

Tisdagen den 23 februari deltog Kronprinsessan vid ett digitalt symposium om Antarktis ekosystem i ett förändrat klimat och Sveriges roll som ordförande för Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (CCAMLR).

antarktis

Under symposiet diskuterades bland annat vad som ligger till grund för den svenska närvaron i Antarktis samt hur de största utmaningarna för hållbar förvaltning ser ut i dag. Inbjudna föreläsare pratade även om hur svensk forskning bidrar till ekosystembaserad förvaltning av Antarktis.

Kronprinsessan inledde symposiet med ett tal där hon bland annat sa:

“Vi har stora utmaningar framför oss. I vattnen runt Antarktis finns enorma mängder av bland annat krill, lanternfiskar och bläckfiskar. De är i sin tur föda för jordens i särklass största koncentration av marina däggdjur och havsfåglar. Det är effektiva ekosystem – men också sköra; känsliga för störningar av klimatförändringar, överfiske och föroreningar.

Antarktis är beroende av oss – och vi av Antarktis. Framtiden för de här arterna rör oss alla.”

Sveriges engagemang i Antarktis

Sverige har ända sedan förra sekelskiftet haft en aktiv roll i Antarktisforskningen. Sedan 1984 är Sverige fullvärdig och röstande part i Antarktisfördraget, vars främsta funktion är att säkerställa mänsklighetens intressen av att Antarktis ”ska användas uteslutande för fredliga ändamål och inte bli skådeplats eller föremål för internationell oenighet”. Konventionen om bevarande av marina levande resurser är en del av Antarktisfördragssystemet.

Sverige tog över ordförandeskapet för kommissionen vid årsmötet i november 2020 för en period av två år. Generaldirektören för Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är utsedd som ordförande och HaV representerar också Sverige i kommissionsarbetet på uppdrag av regeringen. Utrikesminister Ann Linde deltog vid symposiet för att lansera Sveriges ordförandeskap.

Havs- och vattenmyndigheten arrangerade symposiet tillsammans med Polarforskningssekretariatet, Kungliga Vetenskapsakademin och Nationalkommittén för globala miljöförändringar.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN.

Till startsidan