Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kronprinsessan i möte med SeaBOS

Måndagen den 17 maj deltog Kronprinsessan vid det digitala arbetsmötet kring SeaBOS, som äger rum under tre dagar.

Representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, samt experter och forskare inom området deltar vid mötet, som pågår 17-19 maj.

Kronprinsessan inledde det digitala mötet med att bland annat säga:

“…there are still so many problems that need to be solved: illegal fishing, labour abuse, endangered species, antibiotics, plastics, carbon emissions and more. We need promises, but more than anything, we need concrete results.

I know I am asking you for a lot. And I appreciate how much that is being required from you. But remember, you are not alone. You have the same scientists on your team that recently helped mobilize Nobel Laureates and political leaders. You are in good company.

These scientists help you stay ahead, and with this head start, you will be able to deliver the results that the world needs.”

Läs Kronprinsessans tal i sin helhet

Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), mänskliga rättigheter, klimatförändringar, plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför nästa möte som äger rum i oktober.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Läs Kronprinsessans tal vid Soneva Dialogue på Maldiverna. (På engelska)länk till annan webbplats

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Läs Kronprinsessans tal vid besöket i Japan. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 2. (På engelska)länk till annan webbplats

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

Läs Kronprinsessans tal vid Keystone Dialogue 3. (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

Läs Kronprinsessans tal vid mötet i Bergen (På engelska)länk till annan webbplats

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

Läs Kronprinsessans tal vid det digitala arbetsmötet

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

Läs Kronprinsessans tal vid 2020 Virtual Keystone Dialogue

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppenlänk till annan webbplats.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN. 

Kronprinsessan vid Nobel Prize Summit

Tisdagen den 27 april deltog Kronprinsessan vid den vetenskapliga sessionen av Nobel Prize Summit: Our planet, Our future.

Professor Göran K Hansson, vice ordförande i Nobelstiftelsens styrelse, inledde den vetenskapliga sessionen vid mötet genom att hälsa alla välkomna.

Därefter inledningstalade Kronprinsessan. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

“We are now at a moment in time where humanity has become the dominant force of change on planet Earth – causing increasing turbulence in our biosphere.

That can be a frightening thought.

However, we can also choose to see it from the opposite angle: humankind is at the steering wheel of our planet. We have science. We have technology. We have an interconnected global economy.

And that means we have a choice.

Professor Carl Folke, föreståndare vid Beijerinstitutet, Kungl. Vetenskapsakademin, höll sedan huvudanförandet där han presenterade budskapen i det som ligger till grund för mötet, och som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Därefter följde anföranden, panelsamtal samt en summering där mötets styrgrupp presenterade en handlingsplan framåt.

Fokus under tisdagen var bland annat stora transformativa hållbarhetsförändringar och betydelsen av ledarskap.

Om Noble Prize Summit

Nobel Prize Summit äger rum, helt virtuellt på grund av den rådande covid-19-pandemin, den 26-28 april.

Nobelstiftelsen är värd för the Nobel Prize Summit, som organiseras av the National Academy of Sciences, USA, i partnerskap med the Potsdam Institute for Climate Impact Research, och Stockholm Resilience Centre/Beijer Institute.

Som en del av denna Summit arrangeras en vetenskaplig session under ledning av Stockholm Resilience Centre/Beijerinstitutet. I detta möte träffas Nobelpristagare och inbjudna vetenskapliga experter för att, utifrån den senaste kunskapen om hur människan formar vår planet, belysa vad det innebär i detta kritiska skede av mänsklighetens utveckling och för vägar framåt mot en hållbar framtid inom planetens gränser. Till grund för den vetenskapliga sessionen finns ett White Paper som skrivits under ledning av professor Carl Folke.

Kronprinsessan invigde Stockholm Art Week

Onsdagen den 21 april invigde Kronprinsessan Stockholm Art Week med ett digitalt tal.

Stockholm Art Week äger rum 21–25 april och inleds på FN:s globala dag för innovation och kreativitet där konstens betydelse för ett hållbart samhälle är i fokus i år.

Kronprinsessan invigde Stockholm Art Week genom ett digital tal. I sitt tal lyfte Kronprinsessan vikten av konst och kultur:

“Art and culture (…) help us appreciate our differences – but also, to see how much there is that unites us, as humans, across time and space.

I hope that this day and the week ahead will inspire more young people to find their creative voice, to trust it – and to use it. “

Syftet med Stockholm Art Week är att lyfta fram Stockholm som en levande konststad och Sverige som en konstdestination.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Digitalt möte med Sveriges landshövdingar

Tisdagen den 20 april höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip ett digitalt möte med Sveriges samtliga landshövdingar.

Mötet var en uppföljning av de möten som ägde rum mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och samtliga landshövdingar under 2020.

Vid detta möte inledde landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, med att ge en allmän överblick avseende det rådande läget i länen under den pågående covid-19-pandemin. Därefter redogjorde varje landshövding för situationen i respektive län. De rapporterade bland annat att sedan det senaste mötet i december 2020 har smittspridningen ökat dramatiskt i hela landet och de muterade virusvarianterna breder ut sig i samtliga län. Vaccinationsarbetet i regionerna fortskrider under omständigheterna väl.

Vid mötet deltog samtliga landshövdingar:

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Kungliga besök till Sveriges samtliga län

Efter Kungens initiativ att samtliga län skulle få besök av medlemmar i Kungafamiljen hann Kungaparet besöka Stockholms län, Kronprinsessan Västmanlands län, Kronprinsessparet Södermanlands län, och Prinsparet Värmlands län under hösten 2020.

De 17 resterande besöken har senarelagts med anledning den rådande utvecklingen av covid-19-pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kronprinsessan skickade en hälsning till 50-årsfirande Svenska institutet i Paris

Tisdagen den 20 april skickade Kronprinsessan en hälsning till 50-årsfirande Svenska institutet i Paris.

Institut suédois, tidigare Centre culturel suédois, är ett svenskt kulturhus i Paris. Kulturhuset drivs av myndigheten Svenska institutet.

Kulturhuset i Paris omfattar konst-, design- och fotoutställningar, filmvisningar, konserter, seminarier, en permanent konstsamling och ett kafé.

Verksamhetern invigdes av dåvarande kronprins Carl Gustaf 1971.

I sin hälsning sade Kronprinsessan bland annat:

“Som representant för Sverige – i en familj med franska anor – är det alltid något speciellt med att besöka Paris och Frankrike.

Jag har personligen flera fina minnen från olika besök i kulturhuset i de pittoreska Marais-kvarteren. Och det är jag inte ensam om. Många är de parisbor och turister som årligen besöker huset för att ta del av utställningar eller kanske bara svenska bakverk i caféet.

Genom denna svenska närvaro i Paris har en speciell vänskap uppstått, mellan alla de människor som träffats i huset, men framför allt mellan Frankrike och Sverige som kulturnationer.”

 

Kronprinsessparet i möte med Motivationslyftet

Torsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med organisationen Motivationslyftet, som får stöd av Kronprinsessparets stiftelse.

Motivationslyftet är en ideell förening som erbjuder utbildningsprogram till skolor där elever och lärare ges möjlighet att arbeta på ett strukturerat sätt med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Syftet är att hjälpa ungdomar att bygga upp en hållbar prestationsförmåga samt att stärka sin hälsa och sitt välmående.

Under mötet fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med representanter från organisationen samt med lärare och elever från Hagge skola i Smedjebacken och Christinaskolan på Lidingö.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Kronprinsessan i möte om konflikter i OSSE:s fokus

Torsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan i ett digitalt möte kring de konflikter som är i fokus för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Under 2021 är Sverige ordförande i OSSE och ett tema som prioriteras under det svenska ordförandeskapet är att bidra till lösningar på utdragna konflikter i regionen.

Under videomötet informerade Martin Kragh, programchef och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet (UI), om bakgrunden till dessa konflikter.

Om OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter, men verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.

Läs mer

Den 18 mars deltog Kronprinsessan i ett möte utrikesminister Ann Linde om Sveriges ordförandeskap i OSSE

Kronprinsessan i videomöte med Stockholm Resilience Centre

Tisdagen den 30 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med professor Carl Folke och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Under videomötet informerade Carl Folke och Henrik Österblom om kommande Nobel Prize Summit som arrangeras digitalt den 26-28 april. Värd för evenemanget är Nobelstiftelsen och Stockholm Resilience Centre är med som medarrangör med syfte att föra fram globala klimat-, havs- och mångfaldsutmaningar.

Därefter informerades Kronprinsessan om nästa SeaBOS-möte som är planerat 17-19 maj. Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Kronprinsessan samtalade med UD-medarbetare

Fredagen den 26 mars hade Kronprinsessan ett digitalt möte med personal som just nu går diplomat-, utrikesadministratörs- eller assistentprogrammen på UD.

Programmen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikesförvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid svenska ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Under mötet delade Kronprinsessan med sig av erfarenheter från officiella resor och besök utomlands.

Kronprinsessan talade därutöver bland annat om vikten av det arbete de opolitiska tjänstemännen i myndigheter och departement utför.

Under videomötet fick kursdeltagarna även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Ett nära samarbete

Utrikesförvaltningen och dess medarbetare är centrala för att Kungen och Kronprinsessan ska kunna utföra sina uppgifter som statschef och tronföljare. Samarbetet mellan Hovet och UD är brett och går långt tillbaka i tiden.

Visste du till exempel att:

 • Svenska ambassadörer utses av regeringen men är officiellt ”Konungens av Sverige utomordentlige och befullmäktigade ambassadör”?
 • Kungaparets statsbesök och Kronprinsessparets officiella besök utomlands planeras och genomförs i samverkan med utrikesförvaltningen?
 • Kungen som kronprins tillbringade tid på ambassaden i London och FN-delegationen i New York?
 • Kronprinsessan under sin utbildning följde arbetet på ambassaderna i Washington D.C. och Peking samt FN-delegationen i New York?
 • Kronprinsessan gick UD:s diplomatprogram 2006–2007?

Om utrikesförvaltningen

Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets elva departement. Till UD hör drygt 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

Kronprinsessan lyckönskade konståkare

Onsdagen den 24 mars invigdes världsmästerskapen i konståkning i Ericsson Globe Arena i Stockholm. Kronprinsessan medverkade digitalt med en lyckönskning till alla tävlande.

Senast Svenska konståkningsförbundet stod värd för världsmästerskapen i konståkning var 2008 i Göteborg. Kronprinsessan invigde då mästerskapen på Skandinaviums is.

Vid invigningen av 2021 års mästerskap medverkade Kronprinsessan genom att digitalt lyckönska alla tävlande. I sin lyckönskning sade Kronprinsessan:

“Ladies and gentlemen,

I am so proud that our beautiful capital gets to host the World Figure Skating Championships.

I really wish that I could have been in the Ericsson Globe Arena tonight for the grand opening ceremony. But I am glad to have this opportunity to send you all my best wishes.

Just like millions of other viewers, all over the world, my family and I are looking forward to see the world’s best figure skaters compete here in Stockholm.

To all participants and volunteers: the best of luck with the ISU World Figure Skating Championships 2021!”

195 konståkare deltar i ISU World Figure Championship i Ericsson Globe Arena som pågår mellan 22-28 mars.

Till startsidan