Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Jämtlands län

Östersund

Vår kära kungapar dvs Kung Carl Gustav och Drottning Silvia besökte Jämtlands län för att få veta mer om  covid-19-pandemin. Detta ägde rum i Östersund där Jämtlands landshövding Marita Ljung var dessutom värd för besöket.

Kungaparets besök startade med ett möte på landshövdingens residens. Folk som jobbar hos  Länsstyrelsen Jämtlands län, Östersunds kommun och Region Jämtland Härjedalen hade mycket att berätta om själva pandemin och vilka negativa effekter de har varit för deras del.

Därefter besöktes Östersunds sjukhus där Kungaparet pratade med de som jobbar där. Dom berättade bland annat om hur de jobbat med ”triagering” som är en bedömning av patienternas allvarlighetsgrad – på akutmottagningen. Även intensivvårdsavdelning fick fint besök av vårt kungapar.

På eftermiddagen besöktes Mittuniversitetet där Kungaparet fick prata med medarbetare vid Institutionen för omvårdnad (OMV). De besökte också skolans kliniska träningsanläggning med patientsimulator. På Parkskolan går elever i klass 4 – 9. Där träffade Kungaparet medarbetare som jobbar i en introduktionsklass som för nyanlända elever från Ukraina.

Museet Jamtli fick också ge sin information och om hur dom påverkats av pandemin och vilka lösningar som bivit till en positiv konsekvens. En rundvandring av utställningen Överhogdals-bonaden, Nationalmuseum Jamtli och utställningen Nordiska myter gjordes också.

Dagen avslutades med middag på landshövdingens residens. Ett antal av dom personer som Kungaparet träffat under dagen var inbjudna plus Svenska skidskytteförbundets generaldirektör Rikard Grip och skidskyttarna Hanna Öberg och Sebastian Samuelsson.

Under hösten 2020 besökte Kungafamiljen Sveriges län för att möta invånare, myndigheter, företag och organisationer med anledning av pandemin. Och med besöket i Jämtland har Kungafamiljen nu besökt alla Sveriges län där pandemin varit den huvudsakliga frågeställningen.

Medaljer till bönder

Mjölkbönder

Kungen och Drottningen deltog den 4 april vid utdelningen av Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) guldmedaljer. Årets mjölkföretagare delades också ut till svenska mjölkbönder. Och ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet. Det delades ut 50 stycken medaljer till mjölkbönder från hela Sverige. Och ceremonin inleddes med att Kungen höll ett tal.

Efter att tal och medaljutdelning var klar talade Statens veterinärmedicinska anstalts generaldirektör Anna Lindberg och LRF:s ordförande Palle Borgström. Och musikunderhållningen stod hovsångerskan Hillevi Martinpelto och hovorganist Mary Ljungquist Hén.

Kungen delar ut priset “Årets mjölkföretagare 2022” till Markus Brisbo från Östergården Brismene som ligger utanför Falköping.

Den första guldmedaljen delades ut 1958 av kung Gustaf VI Adolf. Dom som fick medaljerna var mjölkbönder där deras mjölkkvalitet utmärker sig. Sedan dess har den här utdelningen en kunglig tradition.

LRF Mjölks Guldmedalj

LRF Mjölks Guldmedalj är den högsta utmärkelsen som mejeriföreningarna delar ut för ”skicklighet och ansvarskänsla” i arbetet med mjölkkvaliteten. Och för att kunna kvalificera sig för guldmedaljen krävs det att man har klarat av att leverera förstklassig mjölk från friska kor under minst 23 år. Det betyder bland annat 16 800 mjölkningstillfällen och att cirka 1 500 provtagningar har gjorts på gården.

Priset Årets Mjölkbonde kallas numera Årets mjölkföretagare. Den instiftades 2012 och tilldelas en mjölkföretagare som utvecklat sitt företag och som varit en förebild för andra mjölkbönder.

Informations­konselj

Konselj

Kungen har hållt informationskonselj den 1 april. Närvarande var också Kronprinsessan och den höll på Kungliga slottet. Vid mötet informerade varje statsråd om deras politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftningar inom deras respektive departement och svarade på frågor.

1974 upprättades det en regeringsform där statsministern har ansvar att underrätta statschefen om rikets angelägenheter. Kungen sammankallar regeringen till dessa konseljer och besluten fattas i samråd med statsministern.

Ukraina

Fredsbön

Kungen och Drottning Silvia var den 10 mars i Slottskyrkan på Kungliga slottet där det var en fredsbön.

Kungliga Hovförsamlingens pastor Michael Bjerkhagen ledde fredsbönen och den började med ljuständning. Musik spelades av hovorganist Mary Ljungquist Hén.

Utvecklingen

Kungen och Kronprinsessan besökte samma dag Försvarets radioanstalt (FRA). Där informerades det om hur myndigheten följer utvecklingen och kriget i Ukraina. Det informerades också om hur FRA:s arbete inom cybersäkerhet är viktigt för att minska Sveriges sårbarhet för påverkansoperationer och hybridoperationer.

Gala

Kronprinsessan och Prins Daniel var med vid insamlingsgalan Sverige samlas och hjälper för drabbade i Ukraina som TV4 arrangerade. Den sändes från Kungsträdgården i Stockholm där artister och organisationer medverkade för att hjälpa till att samla in pengar till dom drabbade.

Fyra nya ambassadörer

Utländska sändebud

 

Kungen tog den 9 mars mot fyra stycken nya ambassadörer på Kungliga slottet.

Det är internationell praxis att en ny ambassadör får träffa statschefen. När dessa ceremonier genomförs beror det på i vilket land det sker då alla länder har olika ceremonier. I Sverige följer man en gammal cermoni som är unik med våra månghundraåriga traditioner.

Dom fyra nya ambassadörerna som Kungen tog emot var :

 • Ambassadör Karim Medrek från Marocko
 • Ambassadör Erik Ramanathan från Förenta staterna
 • Ambassadör Khtab Hussein Mohamed Lamin från Libyen
 • Ambassadör Mohamed Hassan Abdi från Somalia

 

Operaföreställningen Löftet

Inspirerat av en familjehistoria

Kungaparet och Kronprinsessparet besökte den 15 februari den Kungliga Operan för att se på en föreställning. Det var en operaföreställning som Stefan Larsson regisserat och som heter Löftet. Föreställningen Löftet är inspirerat av den librettisten Susanne Markos familjehistoria och skildrar ett judiskt pars återförening i följderna av Förintelsen.

Föreställningen är skapat för Kungliga Operan i samarbete med tonsättaren Mats Larsson Gothe.

Denna operaföreställning hade premiär tidigare i år just på den internationella minnesdagen för Förintelsens offer.

Kungaparet och Kronprinsessparet fick träffa och prata med alla inblandade av operan såsom sångare, tonsättare, dirigent och librettist. Dessutom fick dom träffa operans verkställande direktör och operachef.

Audienser med kungen och keysolutions

Högtidliga audienser

Kungen tog den 15 februari emot fyra nya ambassadörer. Detta skedde på Kungliga slottet i högtidliga audienser.

När man blir ny ambassadör i ett land har man möjlighet att träffa statschefen och det är även en internationell praxis. Hur ceremonierna utförs beror på i vilket land den utförs då dom kan se olika ut land för land. När ceremonin sker i Sverige följs en gammal och unik ceremoni med månghundraåriga traditioner.

Gör karriär och träffa kungligheter

Är du utbildad och har en lång karriär bakom dig så kan du också någon gång träffa kungen. Börja med att kontakta Keysolutions för att veta mer om hur du gör för att få en bra start i din karriär. Dessa finns i Göteborg och det är en av Sveriges populäraste städer. Kungen har också besökt Göteborg flera gånger så är du redan där hos keysolutions så är risken större då att du träffar på alla dessa kungligheter. De är också väldigt positiva precis som kungafamiljen själva. Hos dem kan du också öka din försäljning vad du än jobbar med. Kanske levererar du kaffe till kungafamiljen och är hovleverantör då kan detta vara något för dig om du vill öka försäljningen ännu mer och verkligen se till att er produktion ökar markant i bolaget.

Alla människor vill sälja produkter och öka sin produktion inte för att tjäna mer pengar utan för att känna inspiration och glädje med sina kollegor. Det är så viktigt med glädje och karriär på samma gång. Kungafamiljen kommer då glädjas med ditt företag om ni säljer och kanske får ni då pris av kungen och vem vill inte ha pris av en riktig kung och dessutom sätta upp bilder på dig och kungen i alla rum på er arbetsplats. Detta är inga drömmar utan detta kan verkligen bli en verklighet både för dig, din familj och inte minst dina kollegor som verkligen vill lyckas tillsammans med dig. Så vad väntar du på flytta till Göteborg eller ring dem för mer information och du kommer inte att ånga dig.

Kungen tog emot de fyra nya ambassadörerna som var :

 • Från Arabrepubliken : Ambassadör Ahmed Adel Sobhy
 • Från Japan : Ambassadör Masaki Noke
 • Från Demokratiska folkrepubliken Algeriet : Ambassadör Abdelaziz Djerad
 • Från Folkrepubliken Kina : Ambassadör Cui Aimin

Ny generaldirektör

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Kungen gav den 15 februari företräde för Charlotte Petri Gornitzk. Charlotte är ny generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Charlotte Petri Gornitzka fick vid företrädet tillfälle att presentera sig. Det i sin nya befattning och redogöra dom aktuella frågorna inom MSB.

Den 10 december 2021 tillträdde Charlotte Petri Gornitzka rollen som ny generaldirektör för MSB. Innan hon fick den nya befattningen så var hon assiste­rande general­sekre­terare och biträdande chef för FN:s barnfond, Unicef, i New York.

MSB

MSB : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en statlig myndighet. Dom har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Hos MSB kan du läsa om dess uppdrag och roll i samhället och hur organisationen ser ut i helhet.

Sveriges landshövdingar

Digitalt möte

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip hade den 9 februari ett digitalt möte med Sveriges alla landshövdingar. Detta var det femte digitala mötet med landshövdingarna sen covid-19-pandemin bröt ut.

Mötet inleddes med att Stockholms landshövding som är Sven-Erik Österberg gav en överblick hur det ser ut när det gäller pandemin i Sveriges län. Sedan fick varje landshövding ge information om deras län.

Här är alla landshövdingar och som också deltog :

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Sveriges samtliga län

Medlemmar i Kungafamiljen har besökt Sveriges län under 2020 och 2021 pga covid-19-pandemin. Det län som är kvar att besöka är Jämtlands län och det besöket kommer att ske under våren 2022.

Genom dessa besök som Kungafamiljen gör vill Kungen visa alla dom som blivit drabbade och visa sin uppskattning för alla lokala insatser.

Till startsidan