Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kungen intervjuad i Värvet

Måndagen den 26 april publicerades en nyinspelad intervju med Kungen i intervjupodcasten Värvet.

Inför sin 75-årsdag har Kungen givit en intervju till podcasten Värvet med Kristoffer Triumf.

kung

I intervjun talar Kungen om ämnen som ligger honom varmt om hjärtat, bland annat den svenska skogen. Kungen berättar också om sitt uppdrag, sina tankar kring pandemin och dess konsekvenser samt varför han ser ljust på framtiden.

Intervjun spelades in i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet veckan innan Kungens födelsedag.

Kung Carl XVI Gustaf

Carl Gustaf Folke Hubertus är född den 30 april 1946 på Haga. slott i Solna. Han är son till prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla.

1973 blev han Sveriges konung och statschef efter sin farfar Gustav VI Adolf.

Kungen gifte sig 1976 med Silvia Sommerlath och ett år senare föddes deras första barn, prinsessan Victoria. Två år senare, 1979 föddes prins Carl Philip och 1982 prinsessan Madeleine.

Kungen och drottningen har sin officiella bostad på det kungliga slottet på Lovön sedan 1981.

 

Kungen invigde utställningen Den tänkande handen

Torsdagen den 22 april öppnade utställningen Den tänkande handen, en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare. Kungen öppnade utställningen genom ett digitalt invigningstal.

”Den tänkande handen” är en återkommande teckningstävling och utställning för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område. Av inkomna bidrag utses tio tecknare som får visa sina verk.

Årets nominerade tecknare och deras verk presenteras i ett digitalt galleri på Kungliga slottens webbplats 22 april – 22 juni 2021.

I sitt invigningstal sade Kungen:

”Kära konstvänner,

Välkommen till den digitala utställningen ”Den tänkande handen”.

Under året som gått har det visat sig, att konsten och kulturen finner nya vägar till sin publik, till exempel genom nya tekniska lösningar. Det är en positiv utveckling, som rymmer många möjligheter:

Dels blir det möjligt för fler att ta del av olika evenemang, oavsett var man befinner sig. Och dels kan goda kulturupplevelser ge oss kraft i prövande tider, så att vi orkar hålla i och hålla ut! ”’

Årets tecknare som ställer ut sina verk är Titus Boguslaw, Cecilia Hedlund, Hanna Holmgren, Fanny Hallgren, Matilda Hall, Hannah Clarkson, Viktor Mattsson, Martin Thunberg, Olivia Skjöld och Joar Torbiörnsson.

Av dem utser sedan en jury tre tecknare som får ett stipendium på 100 000 kronor vardera ur Elisabeth och Gustaf Douglas stipendiefond. De tre stipendiaterna tillkännages under maj månad.

Om Den tänkande handen – H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare

I samband med Kungens 70-årsdag 2016 instiftades en stipendiefond av Elisabeth och Gustaf Douglas med syfte att lyfta fram unga yrkesutövare som arbetar med teckning som arbetsredskap. Tävlingen är öppen för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Tre stipendiater utses och tilldelas 100 000 kronor vardera. Målet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger för att utveckla tänkandet och höja statusen på visuell gestaltning.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) arrangerar tävlingen i samarbete med Kungl. Hovstaterna.

Digitalt möte med Sveriges landshövdingar

Tisdagen den 20 april höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip ett digitalt möte med Sveriges samtliga landshövdingar.

Mötet var en uppföljning av de möten som ägde rum mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och samtliga landshövdingar under 2020.

Vid detta möte inledde landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, med att ge en allmän överblick avseende det rådande läget i länen under den pågående covid-19-pandemin. Därefter redogjorde varje landshövding för situationen i respektive län. De rapporterade bland annat att sedan det senaste mötet i december 2020 har smittspridningen ökat dramatiskt i hela landet och de muterade virusvarianterna breder ut sig i samtliga län. Vaccinationsarbetet i regionerna fortskrider under omständigheterna väl.

Vid mötet deltog samtliga landshövdingar:

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Kungliga besök till Sveriges samtliga län

Efter Kungens initiativ att samtliga län skulle få besök av medlemmar i Kungafamiljen hann Kungaparet besöka Stockholms län, Kronprinsessan Västmanlands län, Kronprinsessparet Södermanlands län, och Prinsparet Värmlands län under hösten 2020.

De 17 resterande besöken har senarelagts med anledning den rådande utvecklingen av covid-19-pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kungen vid Forum för bioekonomi

Tisdagen den 20 april deltog Kungen digitalt i Forum för bioekonomi, som äger rum under Skogsnäringsveckan. I samband med prisutdelningen höll Kungen ett tal.

Forum för bioekonomi arrangeras av Skogsindustrierna och är en del av Skogsnäringsveckan 2021. Fokus för dagens forum var hållbar konsumtion och hållbart skogsbruk.

Vid årets prisutdelning höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

“Lika mycket som skogen är en del av vår historia, är den helt central för vår framtid. Där växer ju inte bara tall och gran tillsammans med tusentals andra arter. Utan också kunskap!

Den svenska skogen och skogsindustrin är en plattform för forskning och utveckling.

En miljö där nya idéer och innovationer föds.
Och där politik, forskning och näringsliv samverkar.”

Därefter delades priser ut till personer som lämnat viktiga bidrag till utvecklingen på det skogliga området.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Arenan har funnits i 150 år för att ge insikt och inspiration – och säkra utvecklingen av en livskraftig skogsindustri. Under Skogsnäringsveckan arrangerar Skogsindustrierna årligen Forum för Bioekonomi.

Kungen inledde digital workshop om skador på svensk skog

Torsdagen den 25 mars deltog Kungen i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens digitala workshop om ekonomiska konsekvenser av skador på den svenska skogen. Även Prins Carl Philip närvarade vid workshopen.

Syftet med workshopen var att undersöka behovet av bättre underlag och metoder för att kunna beräkna kostnaden för olika former av skador på skogen, till exempel från insektsangrepp. Med hjälp av sådan information kan den enskilde skogsägaren få ett bättre underlag för sina beslut, till exempel rörande investeringar eller vilka åtgärder som ska prioriteras.

Under workshopen arbetade deltagarna i grupper för att försöka se generella mönster i skogsskadorna.

I sitt inledningstal sade Kungen bland annat:

“Skogen är en central resurs för vårt land och en bärare av många olika värden; miljömässigt, ekonomiskt, historiskt och socialt. När skogen skadas – av stormar, insekter eller andra angrepp – då slår det hårt: I första hand mot den som äger skogen och förvaltar den för kommande generationer. Men i förlängningen även mot vårt samhälle i stort.”

Kungaparet i digitalt möte med Civilförsvarsförbundet

Onsdagen den 24 mars höll Kungen och Drottningen ett digitalt möte med representanter från Civilförsvarsförbundet.

Vid mötet deltog från Civilförsvarsförbundet förbundsordförande Georgios Kontorinis samt generalsekreterare Tomas Warberg.

Under mötet berättade Georgios Kontorinis och Tomas Warberg om Civilförsvarsförbundets arbete under covid-19-pandemin. Kungaparet informerades även om Civilförsvarsförbundets uppdrag och organisation samt samordningsansvar under pandemin för landets 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell frivilligorganisation och frivillig försvarsorganisation med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering.

I slutet av mars 2020 gavs Civilförsvarsförbundet ett samordningsansvar för de 18 civilförsvarsorganisationerna under pandemin. Samordningen avser volontärsaktioner med syfte att lindra pandemins samhällspåverkan. Samordningsansvaret har resulterat i insatser för de särskilt utsatta i mer än hälften av alla svenska kommuner.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kungen talade vid ICC:s årsmöte

Tisdagen den 23 mars höll Kungen ett tal vid Internationella handelskammarens (ICC) digitala årsmöte.

Internationella handelskammaren arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet och har sex miljoner medlemmar från företag och branscher i över 100 länder. Kungen är högste beskyddare för Internationella handelskammaren Sverige.

I år arrangerades årsmötet digitalt och innehöll bland annat seminarium om läget i världshandeln och hur det påverkats av det senaste årens ökade spänningar och handelskonflikter.

I sitt tal vid årsmötet sade Kungen bland annat:

“Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar.

Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom, och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över!”

Digitalt möte om det svenska ordförandeskapet i OSSE

Torsdagen den 18 mars deltog Kungaparet och Kronprinsess­paret i ett digitalt möte med utrikesminister Ann Linde för att få information om det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Under mötet informerade utrikesministern om det arbete som pågår inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) som Sverige är ordförande i under 2021.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter. M en verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE är en internationell organisation som arbetar med “tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad” i Europa.

Till 1995 hette organisationen Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har särskilt varit aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande.

Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i Wien.

OSSE har 57 deltagande stater: alla stater i Europa. De före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien, Centralasien, Mongoliet samt USA och Kanada i Nordamerika. OSSE har över 3500 anställda. Varav de flesta är sysselsatta i fält, och endast omkring 10 procent arbetar vid högkvarteret och andra kontor.

Informationskonselj på Kungliga slottet

Tisdagen den 16 mars hölls informationskonselj på Kungliga slottet.

Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor från Kungen.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Konselj

En konselj är i Sverige ett regeringssammanträde där statschefen är ordförande. Enligt regeringsformen, som trädde i kraft 1975, skall statsministern hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Informationskonseljer när så erfordras, vanligtvis tre till fyra gånger per år. Formellt är statschefen sammankallande, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Även tronföljaren närvarar vid informationskonseljer. Dessa är till för att hålla statschefen informerad om rikets angelägenheter.

Lovisa Ulrikas matsal

Lovisa Ulrikas matsal används av Utrikesnämnden för sammanträden. Rummet fick sin 1700-talskaraktär åter under 1950-talet.

Panelerna i ek, som på 1870-talet frilagts från målning och förgyllning, behölls dock orörda. Den sidendamast som täcker väggarna vävdes på 1950-talet, efter förlagor av Jean Eric Rehn.

Rummets dörröverstycken illustrerar de fyra elementen. Ett annat dörröverstycke visar hjortjakt. De är utförda av Jean-Baptiste Oudry, och köptes till slottet 1740.

Rummets konsolbord är sannolikt ritade av Carl Hårleman. De tillhör slottets förnämsta skurna arbeten i rokoko.

 

Till startsidan