Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

400-årsjubileer

Piteå och Luleås 400-årsjubileer

Kungen och Drottningen besökte den 26 september Piteå och Luleå då städerna har 400-årsjubileer.

Piteå och Luleå fick 1621 sina stadsprivilegier. Detta av kung Gustav II Adolf. Och på grund av pandemin skedde firandet av 400-årsjubileerna digitalt. Så dagens besök var anpassade efter rådande situation.

Landshövdingeparet Lotta Finstorp och Christer Dahlén var dagens värdar.

Studio Acusticum

Första besöket i Piteå gjordes på konserthuset Studio Acusticum. Konserthuset ger varje år cirka 200 föreställningar och tar emot ungefär 25 000 konsertbesök.

Kungaparet lyssnade i konsertlokalen på ett musikstycke som framfördes på orgel. Därefter uppträdde Norrbottens ungdomssymfoniker.

Piteå museum

En guidning på Piteå museum med information om stadens historia gavs och dom fick också se delar av utställningen Kvinnoliv. Den utställningen är om historiska kvinnor som levt och verkat i pitebygden.

Piteå torg

En ceremoni hölls på Piteå torg som inleddes med ett anförande av kommunalrådet Helena Stenberg. Kungen höll sedan tal och sa bland annat :

”För ganska precis 50 år sedan var jag här på Rådhustorget för att fira Piteås 350 år som stad. Det var i maj 1971. Några av er kanske var med då också.

Det känns i vilket fall väldigt roligt att vara tillbaka för detta ännu större jubileum. Och denna gång i sällskap av Drottningen!”

Kungen avtäckte skulpturen Kastal. Den är gjord med anledning av stadens 400-årsjubileum och också för att uppmärksamma 100 år av svensk demokrati.

Musikhögskolan i Piteås kammarkör avslutade ceremonin med ett musikstycke.

Luleå stadspark

Kungaparet åkte till Luleå där dom närvarade vid en ceremoni i den nyrenoverade Stadsparken. Landshövdingen startade ceremonin med ett tal och Dansinitiativet framförde en föreställning.

I kungens tal sa han bland annat :

”En stad är inte bara sina gator och sina hus, kyrkor och restauranger. En stad är också den plats där den ligger. Den är sina omgivningar. Och den är framför allt sina invånare!”

En skogslönn planterades av Kungen till minne av jubileet och ceremonin avslutades med musik som framfördes av Kulturskolans blåsorkester.
På landshövdingens residens avslutades dagen med en middag.

WWF:s gala

En kväll för vår planet

Den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet.

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och när WWF Sverige firade 50 år arrangerades galan En kväll för vår planet.

Reportage visades från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar, skogsskövling, illegal jakt och andra hot mot vår planet.

Kungen sa bland annat :

Under 50 år, ett halvt sekel, har jag haft förmånen att vara engagerad i Världsnaturfonden. I detta och andra sammanhang har jag följt utvecklingen på miljö- och klimatområdet. Ofta med oro. Men också med hopp!

”En kväll för vår planet” sändes på TV4.

WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som är verksam i över 100 länder. Den bildades 1961 och har sitt huvudkontor i Gland i Schweiz. WWF har fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer. Och att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Digitalt möte

Elförsörjning

Den 26 augusti höll Kungen och Kronprinsessparet ett digitalt möte med företrädare för svenskt näringsliv. Informationen handlade om elförsörjning som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Kungen och Kronprinsessparet hade möte med svenska näringslivsföreträdare digitalt för att få information om företagens arbete med att utveckla modern, fossilfri teknologi.

Det diskuterades bland annat om hur svenska företag lägger stora resurser för att utveckla en fossilfri teknologi som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Deltagare på mötet

 • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv
 • Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc
 • Martin Lundstedt, vd och koncernchef i AB Volvo
 • Jan Secher, vd och koncernchef för Perstorp
 • Jenny Larsson, vd och Sverigechef för Hitachi ABB Power Grids
 • Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel

Mötet arrangerades av Svenskt näringsliv. Det var det femte i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Nedan är tidigare möten:

 • 11 maj, 2020 – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
 • 18 september, 2020 – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
 • 16 december, 2020 – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte
 • 25 februari, 2021 – Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen vill visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Via samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Pga rådande rekommendationer planeras alla besök och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Ambassadörer

Kungen gav audienser

Den 26 augusti tog Kungen emot fem nya ambassadörer i audienser på Kungliga slottet.

När en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen är en internationell praxis. Ceremonierna ser olika ut i olika länder. Sverige följer en gammal ceremoni när utländska sändebud mottages.  Och Sverige är unik i världen med sina månghundraåriga traditioner.

På grund av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog var:

 • H.E. Ambassadör Kanchana Patarachoke från Thailand
 • H.E. Ambassadör Austin Gormley från Irland
 • H.E. Ambassadör Kamapradipta Isnomo från Indonesien
 • H.E. Ambassadör Riadh Ben Sliman från Tunisien
 • H.E. Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland

Stockholm Water Prize

Digital utdelning

Den 25 augusti talade Kungen på den digitala utdelningen av Stockholm Water Prize 2020 och 2021.

2020 års pristagare var John Cherry och tilldelas priset för upptäckter som har revolutionerat hur vi ser på hot mot grundvattnet. Hans forskning har ökat medvetenheten om det växande problemet med förorenat grundvatten vilket lett till nya, mer effektiva lösningar.

2021 års pristagare var Sandra Postel som tilldelas priset för sitt mångåriga och banbrytande arbete med att öka förståelsen kring komplicerade vattenfrågor. Sandra är både författare och utbildare och har bidragit till ökad kunskap om vår tids allra största utmaningar. Hon har också visat att om vi vill så kan vi hitta hållbara lösningar för framtiden.

Kungen hyllade pristagarna och uttryckte även sin stolthet över att vara beskyddare av utmärkelsen:

For 30 years, the Stockholm Water Prize, has honoured women, men and organizations for extraordinary water-related achievements.

Through the years, I have had the privilege to present the prize to some of the world’s most renowned authorities on conservation and protection of water resources. And I am very proud to be the official patron of this prestigious award.

Världsvattenveckan 2021

Den 23–27 augusti arrangeras World Water Week 2021, i år i digital form pga omständigheterna. Under dagarna möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen digitalt för att diskutera vattenfrågor under Världsvattenveckan. Det är en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI)

SIWI ( Stockholm international water institute ) är ett policyinstitut som verkar för ökad forskning och medvetenhet för globala vattenfrågor.

Kungen delade ut Prins Eugen‑medaljen

Onsdagen den 25 augusti delade Kungen ut Prins Eugen-medaljen vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Då ingen utdelning kunde genomföras förra året på grund av pandemin fick 2020 års medaljörer ta emot sina medaljer vid dagens ceremoni.

Prins Eugen-medaljen instiftades av Gustaf V i samband med Prins Eugens 80‑årsdag 1945. Medaljen delas ut för framstående konstnärlig gärning.

Medaljörer år 2020

 • Arkitekt Mårten Claesson
 • Arkitekt Eero Koivisto
 • Konstnär Britta Marakatt-Labba
 • Konstnär Sirous Namazi
 • Arkitekt Ola Rune
 • Konstnär Lea Porsager (Danmark)
 • Konstnär Tor Arne (Finland)

Sirous Namazi och Tor Arne hade inte möjlighet att delta i ceremonin.

 

Utrikesnämnd på Kungliga slottet

Tisdagen den 24 augusti hölls utrikesnämnd på Kungliga slottet.

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Kungaparet besökte Västernorrlands län

Tisdagen den 24 augusti besökte Kungen och Drottningen Västernorrlands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungaparet hälsades välkomna till länet och till residenset i Härnösand av landshövding Berit Högman. På residenset berättade landshövdingen tillsammans med länsrådet Daniel Gustafsson, Region Västernorrlands regiondirektör Åsa Bellander och kommundirektör i Härnösands kommun Lars Liljedahl om hur pandemin påverkat Västernorrland, samt om de utmaningar och lärdomar som pandemin fört med sig.

Vård och omsorg

Efter det inledande mötet på residenset besökte Kungaparet Koltrastens särskilda boende där enhetschef Frida Norberg hälsade välkommen.

Boendets personal berättade om verksamheten och om hur de utmaningar som pandemin fört med sig påverkat arbetet och de boende.

Kulturnäringen

Ett av de ämnen som diskuterades under besöket var pandemins påverkan på länets kulturaktörer. Norrlands danskompani Norrdans berättade om den omställning som kompaniet gjort under pandemin och om hur man erbjudit så corona-säkra kulturevenemang, bland annat föreställningar på äldreboenden.

Skola

Kungaparet besökte därefter restaurang Castor där de togs emot av Stellan Jakobsson, rektor för yrkesprogrammet vid Härnösands gymnasium.

Lunchen inleddes med att rektor, lärare och elever vid gymnasiet berättade om pandemins påverkan på skolan, om elevhälsans arbete under pandemin samt om att skapa framtidstro bland eleverna.

Därefter serverades lunch som elever vid livsmedelsprogrammets årskurs 3 komponerat och lagat.

Näringslivet

Efter lunch besökte Kungaparet Härnösands näringslivsenhet där Härnösands kommundirektör Lars Liljedahl, Svenskt Näringslivs regionchef Anna Hedensjö Johansson och Härnösands kommuns näringslivschef Petra Forsström berättade om pandemins påverkan på länets näringsliv samt om kommunens olika stödåtgärder för företag.

Därefter samtalade företagsrepresentanter från tre företag och tre branscher om sina perspektiv på pandemin. Medverkade gjorde:

 • Sofie Indevall, marknadschef och Mikael Fränckel, CEO, SEKAB, Örnsköldsvik
 • Rikard och Jenny Horn, Jeansbolaget, Härnösand
 • Per Johansson, Ljud och ljus, Sundsvall.

Integration

Dagen avslutades vid Y:et nära Midlanda flygplats i Timrå kommun. Besöket inleddes med ett samtal mellan Christina Thonman, verksamhetsledare Söråkers Folkets hus, Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Annelie Ringbro, enhetschef kompetenscentrum Timrå, om pandemins konsekvenser för integration, kompetensutveckling och jobbskapande.

Därefter besökte Kungaparet utställningen “Betydelsen av ett jobb” där sex av de personerna som är porträtterade i utställningen delade med sig av sina berättelser. De som deltog var:

 • Mekdes ”Mimmi” Yohannes, jobbcoach Taktik
 • Ayan Dalal, barnmorska Uppsala universitetssjukhus
 • Reza Moossavi, projektledare Bron Innovation
 • Zulmai Hotak, restaurangägare Namos restaurang i Timrå
 • Patrik Åkerlund, vd Åkerlunds Entreprenad
 • Johan Boqvist, chef Byberg Nordin.

Maritza Villanueva Contreras, socialnämndens ordförande, och Stefan Dahlin, kommunstyrelsens ordförande i Timrå, tackade avslutningsvis Kungaparet för besöket.

Y:et

Y:et är en skulptur i kolossalformat av konstnären Bengt Lindström som invigdes den 3 september 1995 och föreställer bokstaven Y, som är länsbokstav för Västernorrlands län. Den är uppförd i 80 millimeter sprutbetong, är 30,5 meter hög och väger 700 ton. Färgen väger 3 000 kg.

Y:et står i Timrå kommun, i närheten av E4:an och Midlanda flygplats.

Platsen framför Y:et hyser utomhusutställningen ”Betydelsen av ett jobb” som är resultatet av ett integrationsprojekt i Timrå kommun. Intervjuer och porträtt med 12 personer från olika delar av världen, som nu lever, bor och verkar i Timrå.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken tills vidare. Med dagens besök i Kalmar län återupptas besöken i samtliga Sveriges län under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

Augusti

 • Onsdagen den 25 augusti besöker Kronprinsessparet Västra Götalands län

September

 • Torsdagen den 2 september besöker Kronprinsessparet Västerbottens län
 • Måndagen den 13 september besöker Prins Carl Philip Blekinge län
 • Onsdagen den 22 september besöker Kronprinsessparet Gävleborgs län
 • Torsdagen den 23 september besöker Kungaparet Uppsala län
 • Måndagen den 27 september besöker Kungaparet Norrbottens län

Oktober

 • Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län
 • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
 • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
 • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
 • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
 • Onsdagen den 20 oktober besöker Kronprinsessparet Skåne län
 • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

 • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
 • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om de första fyra besöken från hösten 2020:

 • Kungaparet i Stockholms län, 12 oktober 2020
 • Kronprinsessan i Västmanlands län, 15 oktober 2020
 • Kronprinsessparet i Södermanlands län, 22 oktober 2020
 • Prinsparet i Värmlands län, 28 oktober 2020

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kungen invigde medaljong i riksdagshuset

Måndagen den 23 augusti besökte Kungen och Drottningen riksdagen.

I riksdagshuset invigde Kungen den porträttmedaljong som riksdag och regering skänkte Kungen på 75-årsdagen.

Den nya porträttmedaljongen i gips är placerad utanför finansutskottets sessionssal. I samma korridor är nu även den tidigare medaljongen med ett porträtt av kung Gustav VI Adolf placerad.

Föredrag i förstakammarsalen

Kungaparets besök i riksdagshuset inleddes med att talmannen Andreas Norlén tog emot på riksdagshusets trappa. Regeringen representerades av statsrådet Ibrahim Baylan.

I riksdagens förstakammarsal höll därefter Magnus Olausson från Nationalmuseum ett kortare föredrag under vilket han talade kring hur kungligheter gestaltats i målningar och på medaljonger genom tiderna.

Därefter begav sig Kungaparet, talmannen, statsrådet och konstnären till korridoren utanför finansutskottets sessionssal för att vid en ceremoni inviga den nya medaljongen.

Ernst Nordin

Porträttmedaljongen är skapad av skulptören Ernst Nordin. Nordin har tidigare modellerat ett åttiotal medaljer och jubileumsmynt. Han har även formgivit det svenska enkronemyntet från 2001 och porträttsidan av tiokronorsmyntet.

 

Kungaparet deltog i Svenska Kungsrallyt

Kungsrallyt

Lördagen den 21 augusti deltog Kungaparet i Svenska Kungsrallyt på Öland. Tävlingen startade i samband med Kungens 50-årsdag och årets rally var det 14:e i ordningen.

Till årets upplaga av Kungsrallyt var drygt 100 bilar anmälda. Tävlingen genomfördes på mellersta Öland med start i Borgholm.

Svenska Kungsrallyt är ett oregelbundet återkommande rally där Kungen deltar med sin Volvo PV60 årsmodell 1946. Bilen var en gåva till Kungen på 50-årsdagen.

Svenska Kungsrallyt

Kungsrallyt startades när Konung Carl XVI Gustafs fyllde 50 år. Genom donationer från svenska folket fick Konungen en svensk bil –  en Volvo PV 60 1946.

Rallyt är öppet endast för donatorer.

Konungen har givit kungsrallyt ett vandringspris där varje segrare får en inteckning. Efter att ha fått tre inteckningar får segraren behålla priset för gott.

Till startsidan