Skip to content

Sveriges landshövdingar

Digitalt möte Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip hade den 9 februari ett digitalt möte med Sveriges alla landshövdingar. Detta var det femte digitala mötet med landshövdingarna sen covid-19-pandemin bröt ut. Mötet inleddes med att Stockholms landshövding som är Sven-Erik Österberg gav en överblick hur det ser ut när det gäller pandeminContinue reading “Sveriges landshövdingar”

Folkhälso­myndighetens bedömning

Digitalt möte Kungaparet och Kronprinsessparet hade den 8 februari ett digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell. Generaldirektör Karin Tegmark Wisell gav Kungafamiljen hur smittläget i landet ser ut och Folkhälso­myndighetens beslut om att avskaffa restriktionerna den 9 februari. Och rekommendationer om en övergång till ordinarie arbetsformer och verksamhet. Covid-19-pandemin Kungafamiljen är angelägna omContinue reading “Folkhälso­myndighetens bedömning”

Ny chef

En ny befattning Kungen gav den 25 januari företräde för Charlotte von Essen. Hon är nu ny chef för Säkerhetspolisen. Charlotte von Essen presenterade sig då det är en ny befattning för henne. Och hon tog också upp aktuella frågor inom Säkerhetspolisens verksamhetsområde. Innan Charlotte von Essen blev chef för Säkerhetspolisen så hade hon befattningenContinue reading “Ny chef”

Skifteskonselj

Regerings­skiftes­konselj På kungliga slottet den 30 november hölls en regerings­skiftes­konselj under H.M. Konungens ordförandeskap. Där deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen. Kungen höll ett tal och efter det redovisade talmannen hur regeringsbildningen gått till. Regeringsskifte Regeringsskiftet har ägt rum enligt 6 kap. 6 § i regeringsformen. Och när det blivit offentligt och tv-sänt lämnade talmannenContinue reading “Skifteskonselj”

Storkyrkan

Konsert Den 28 november var Kungen och Drottningen i Storkyrkan där verket Messias framfördes. Kungaparet var med när konserten framföres av Händels klassiska Verk och framförs i kyrkan varje år vid första advent sedan 1928.  

Värdebaserat ledarskap

Stipendium Kungen delade ut stipendiet “Kompassrosen” till sju stycken ungdomar som i sitt ledarskap visat mod, omtanke och handlingskraft. Alla pristagare är under 25 år och stipendierna uppgår till 50.000 som ska användas till personlig ledarskapsutveckling. Dom som står bakom stipendiet är “Ungt ledarskap”. Även dom som gått utbildningen “Värdebaserat ledarskap” fick ta emot ettContinue reading “Värdebaserat ledarskap”

Ny fana

Kalberg Militärhögskola Kungen överlämnade den 18 november en ny fana till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. 1992 hade Militärskolan 200-årsjubileum och då fick skolan en fana. Denna togs nu ner och Kungen delade ut en ny inför personal och kadetter. Och under ceremonin fick överstelöjtnant Johan Martinsson det nya fälttecknet. På Kyrkplan höll Kungen ett talContinue reading “Ny fana”

Audiens

Nya ambassadörer Kungen tog den 17 november emot fyra nya ambassadörer på Kungliga slottet. Att träffa statschefen är en internationell praxis, men ceremonin ser olika ut i alla länder. Och i Sverige följer man en gammal ceremoni när man mottar gästerna som är unik i världen. På grund av pandemin åkte alla ambassadörerna i egnaContinue reading “Audiens”