Skip to content

Storkyrkan

Konsert Den 28 november var Kungen och Drottningen i Storkyrkan där verket Messias framfördes. Kungaparet var med när konserten framföres av Händels klassiska Verk och framförs i kyrkan varje år vid första advent sedan 1928.  

Värdebaserat ledarskap

Stipendium Kungen delade ut stipendiet “Kompassrosen” till sju stycken ungdomar som i sitt ledarskap visat mod, omtanke och handlingskraft. Alla pristagare är under 25 år och stipendierna uppgår till 50.000 som ska användas till personlig ledarskapsutveckling. Dom som står bakom stipendiet är “Ungt ledarskap”. Även dom som gått utbildningen “Värdebaserat ledarskap” fick ta emot ettContinue reading “Värdebaserat ledarskap”

Ny fana

Kalberg Militärhögskola Kungen överlämnade den 18 november en ny fana till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. 1992 hade Militärskolan 200-årsjubileum och då fick skolan en fana. Denna togs nu ner och Kungen delade ut en ny inför personal och kadetter. Och under ceremonin fick överstelöjtnant Johan Martinsson det nya fälttecknet. På Kyrkplan höll Kungen ett talContinue reading “Ny fana”

Audiens

Nya ambassadörer Kungen tog den 17 november emot fyra nya ambassadörer på Kungliga slottet. Att träffa statschefen är en internationell praxis, men ceremonin ser olika ut i alla länder. Och i Sverige följer man en gammal ceremoni när man mottar gästerna som är unik i världen. På grund av pandemin åkte alla ambassadörerna i egnaContinue reading “Audiens”

250-årsjubileum

Örlogs­manna­sällskap Kungaparet deltog den 15 november vid en middag på Grand Hotel för att fira den Kungliga Örlogsmannasällskapets 250-årsjubileum. Värden för kvällen var konteramiralen Anders Grenstad som också är ordförande i det Kungliga Örlogsmannasällskapet. Under middagen hördes musik av Marinens musikkår.  

IVA

Högtidssammankomsten Kungaparet var med vid Kungliga Ingenjörs­vetenskaps­akademiens (IVA) högtids­sammankomst den 29 oktober. Gäster från näringsliv, akademier och politik var med vid sammankomsten och enligt information infann sig 300 gäster. IVA arbetar för att det ska vara en positiv samhällsutveckling och hjälper till med tekniska och ekonomiska vetenskaper och utveckling. I Gyllene salen i Stockholms stadshusContinue reading “IVA”

Företräde

Kungen gav företräde för Europadomstolens ordförande Kungen gav den 29 oktober företräde för Róbert Spanó. Róbert Spanó är ordförande i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Tillsammans med en delegation är Róbert Spanó på besök i Sverige. Och dom besöker bland annat justitieministern, högsta domstolen och Forum för levande historia. Europadomstolen Uppdrag som EuropadomstolenContinue reading “Företräde”

Hallands län

Kungaparet besökte Hallands län Kungen och Drottningen besökte den 28 oktober Hallands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin. Besöket ägde rum i Laholm, Skummeslöv och Halmstad. Värdar var landshövding Brittis Benzler och länsrådet Jörgen Peters. Osbecksgymnasiet Dagen inleddes på Osbecksgymnasiet i Laholm där Kungaparet mötte lärare, medarbetare och elever. Dom berättade hurContinue reading “Hallands län”

Natos generalsekreterare

Kungen gav företräde Kungen företräde den 26 oktober för Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Natos generalsekreterare besöker Sverige och Finland tillsammans med en delegation från Natos högst beslutande organ, North Atlantic Council (NAC). Delegationen besöker också statsministern, utrikesministern, försvarsministern, inrikesministern samt riksdagen. Besöket avslutas i Stockholms skärgård där den marina övningen SWENEX äger rum. Det ärContinue reading “Natos generalsekreterare”