Skip to content

IVA

Högtidssammankomsten Kungaparet var med vid Kungliga Ingenjörs­vetenskaps­akademiens (IVA) högtids­sammankomst den 29 oktober. Gäster från näringsliv, akademier och politik var med vid sammankomsten och enligt information infann sig 300 gäster. IVA arbetar för att det ska vara en positiv samhällsutveckling och hjälper till med tekniska och ekonomiska vetenskaper och utveckling. I Gyllene salen i Stockholms stadshusContinue reading “IVA”

Företräde

Kungen gav företräde för Europadomstolens ordförande Kungen gav den 29 oktober företräde för Róbert Spanó. Róbert Spanó är ordförande i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Tillsammans med en delegation är Róbert Spanó på besök i Sverige. Och dom besöker bland annat justitieministern, högsta domstolen och Forum för levande historia. Europadomstolen Uppdrag som EuropadomstolenContinue reading “Företräde”

Hallands län

Kungaparet besökte Hallands län Kungen och Drottningen besökte den 28 oktober Hallands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin. Besöket ägde rum i Laholm, Skummeslöv och Halmstad. Värdar var landshövding Brittis Benzler och länsrådet Jörgen Peters. Osbecksgymnasiet Dagen inleddes på Osbecksgymnasiet i Laholm där Kungaparet mötte lärare, medarbetare och elever. Dom berättade hurContinue reading “Hallands län”

Natos generalsekreterare

Kungen gav företräde Kungen företräde den 26 oktober för Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. Natos generalsekreterare besöker Sverige och Finland tillsammans med en delegation från Natos högst beslutande organ, North Atlantic Council (NAC). Delegationen besöker också statsministern, utrikesministern, försvarsministern, inrikesministern samt riksdagen. Besöket avslutas i Stockholms skärgård där den marina övningen SWENEX äger rum. Det ärContinue reading “Natos generalsekreterare”

Mjölkbönder

Lantbrukarnas riksförbunds Kungen och Drottningen deltog den 25 oktober vid utdelningen av Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) guldmedaljer och priset Årets mjölkbonde till svenska mjölkbönder.Hela ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Kung Gustaf VI Adolf delade ut den första guldmedaljen år 1958 till mjölkbönder vars mjölkkvalitet utmärker sig. Sedan dess är det en kunglig traditionContinue reading “Mjölkbönder”

Dalregementet I 13

Falun H.M. Konungen besökte den 23 oktober Falun för att återinrätta Dalregementet, I 13. Dalregementet avvecklades år 2000 och förra året beslutade riksdagen att regementet skulle återinrättas. Ceremonin bevistades av överbefälhavaren och försvarsministern och i Kungens tal sa han bland annat : “Jag är övertygad om att Dalregementet kommer att bidra till en fortsatt positivContinue reading “Dalregementet I 13”

Medaljer

H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus Kungen delade den 20 oktober ut medaljer vid en ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet. Medaljerna som delades ut var H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Den tidigare Hovmedaljen, idag H.M. Konungens medalj är från 1800-talets och förlänas för särskilda förtjänster i samhället. Medaljen som har briljanter harContinue reading “Medaljer”

Ordinarie ordenskapitel

Kungliga slottet Under Kungens ordförandeskap på Kungliga slottet den 18 oktober hölls ordinarie ordenskapitel. Det ordinarie ordenskapitlet hålls varje år under ledning av Kungen, som är Serafimer-, Svärds-, Nordstjärne- och Vasaordnarnas stormästare. Under mötet bestämdes vilka nya riddare och ledamöter som utnämnts inom Serafimerorden. Det redovisades också hur många innehavare av de fyra svenska riddarordnarnaContinue reading “Ordinarie ordenskapitel”

400-årsjubileer

Piteå och Luleås 400-årsjubileer Kungen och Drottningen besökte den 26 september Piteå och Luleå då städerna har 400-årsjubileer. Piteå och Luleå fick 1621 sina stadsprivilegier. Detta av kung Gustav II Adolf. Och på grund av pandemin skedde firandet av 400-årsjubileerna digitalt. Så dagens besök var anpassade efter rådande situation. Landshövdingeparet Lotta Finstorp och Christer DahlénContinue reading “400-årsjubileer”

WWF:s gala

En kväll för vår planet Den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet. Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och när WWF Sverige firade 50 år arrangerades galan En kväll för vår planet. Reportage visades från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar,Continue reading “WWF:s gala”