Skip to content

Kungaparet hedrade Förintelsens offer

Onsdagen den 27 januari uppmärksammas den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Kungen och Drottningen medverkade i en digital minnesceremoni från Stockholms stora synagoga. Den digitala ceremonin inleddes med att Kungaparet lade ner stenar vid minnesmonumentet, som är placerat intill synagogan. I judisk tradition är det vanligt att man lägger ner stenar, vilka, till skillnad frånContinue reading “Kungaparet hedrade Förintelsens offer”

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Måndagen den 18 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med generaldirektören i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson. Under mötet informerade generaldirektören bland annat om smittspridningsläget i landet samt myndighetens fortsatta arbete gällande pandemin. Mötet var det tredje i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin. Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighetContinue reading “Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör”

Kungaparet vaccinerade mot covid-19

Fredagen den 15 januari tog DD.MM. Konungen och Drottningen emot en första dos vaccin mot covid-19. Vaccineringen, som genomförts på inrådan av Kungens livmedikus, ägde rum på Stenhammars slott där Kungaparet för närvarande residerar. H.M. Konungen gör med anledning av vaccineringen följande uttalande: ”Den stora vaccineringen mot covid-19 är nu i gång runtom i vårtContinue reading “Kungaparet vaccinerade mot covid-19”

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nobelstiftelsen

Onsdagen den 13 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Nobelstiftelsens nytillträdde verkställande direktör Vidar Helgesen. Vid mötet närvarade även stiftelsens nyligen avgångne verkställande direktör Lars Heikensten. Kungaparet och Kronprinsessparet fick under mötet möjlighet att samtala med Nobelstiftelsens nytillträdde verkställande direktör Vidar Helgesen som vid årsskiftet efterträdde Lars Heikensten. VidarContinue reading “Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nobelstiftelsen”

Kungen medverkade i Tillsammans mot cancer

Måndagen den 11 januari deltog Kungen med en digital hälsning vid Cancerfondens tv-sända gala Tillsammans mot cancer. Kungen är sedan 1973 beskyddare av Cancerfonden, vars syfte är att bekämpa cancer genom att samla in pengar till cancerforskning samt att sprida kunskap. Vid årets gala, som sändes i TV4, samlades 259 miljoner kronor in. I sinContinue reading “Kungen medverkade i Tillsammans mot cancer”

Kungen och Kronprinsessparet vid Folk och Försvars digitala rikskonferens

Den 11 och 12 januari närvarar Kungen och Kronprinsessparet digitalt vid Folk och Försvars rikskonferens 2021. Tema för Folk och försvars rikskonferens 2021 är Sveriges förmåga att möta hot och kriser i en omvärld under omdaning. Under konferensen avhandlas tio programblock med olika ämnen. Med anledning av den pågående pandemin genomförs årets rikskonferens inte iContinue reading “Kungen och Kronprinsessparet vid Folk och Försvars digitala rikskonferens”

Kungaparet och Kronprinsessparet i möte med statsrådet Lena Hallengren

Tisdagen den 22 december deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med statsrådet Lena Hallengren. Under mötet redogjorde socialminister Lena Hallengren för den aktuella situationen gällande covid-19-pandemin i Sverige och Europa. Socialministern beskrev även regeringens arbete, tillsammans med ansvariga myndigheter, för att säkerställa att Sverige har en god beredskap för attContinue reading “Kungaparet och Kronprinsessparet i möte med statsrådet Lena Hallengren”

Glad 4:e advent!

Söndagen den 20 december, den fjärde söndagen i advent, skickar Kungen och Drottningen en adventshälsning från Drottningholms slott. Kungaparets hälsning är inspelad i Stensalen i Kungaparets privata våning på Drottningholm. Den lilla adventsljusstaken på bordet gjordes av Kronprinsessan som barn. De små tomtarna är också tillverkade av Kronprinsessan, Prins Carl Philip och Prinsessan Madeleine iContinue reading “Glad 4:e advent!”

Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte

Onsdagen den 16 december höll Kungen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett videomöte med svenska näringslivsrepresentanter för att få information om hur covid-19-pandemin fortsätter att påverka företagen. Vid mötet deltog representanter från små och medelstora företag inom olika branscher och med verksamhet i olika delar av landet. Företagsrepresentanterna berättade om sina respektive verksamheter, hur de påverkatsContinue reading “Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte”