Kronprinsessparet i möte med turistbranschen

Måndagen den 22 mars hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Visit Sweden.

Besöksnäringen är en av de många branscher som påverkas kraftigt av den pågående pandemin. Internationella turistresor har i princip upphört och många som arbetar i branschen längtar efter att välkomna besökare till sina verksamheter igen.

turistbranschen

I dag hade Kronprinsessan och Prins Daniel därför ett digitalt möte med Visit Sweden – ett statligt ägt bolag med uppgift att locka besökare till Sverige.

Under mötet redogjorde verkställande direktör Susanne Andersson, vice verkställande direktör Hanna Stenholm och bolagets digitala chef Nils Persson för de utmaningar, men också möjligheter som man ser, för besöksnäringen med anledning av pandemin. Kronprinsessan och Prins Daniel fick även en presentation av bolagets ordinarie verksamhet för att marknadsföra Sverige som destination, både internationellt och inrikes.

Digitalt möte om det svenska ordförandeskapet i OSSE

Torsdagen den 18 mars deltog Kungaparet och Kronprinsess­paret i ett digitalt möte med utrikesminister Ann Linde för att få information om det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Under mötet informerade utrikesministern om det arbete som pågår inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) som Sverige är ordförande i under 2021.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter. M en verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE är en internationell organisation som arbetar med “tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad” i Europa.

Till 1995 hette organisationen Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har särskilt varit aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande.

Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i Wien.

OSSE har 57 deltagande stater: alla stater i Europa. De före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien, Centralasien, Mongoliet samt USA och Kanada i Nordamerika. OSSE har över 3500 anställda. Varav de flesta är sysselsatta i fält, och endast omkring 10 procent arbetar vid högkvarteret och andra kontor.

Forskningsdatabas invigdes med hälsning från Prins Daniel

Onsdagen den 17 mars öppnade Prins Daniel invigningen av forskningsdatabasen SCAPIS med en förinspelad digital hälsning.

SCAPIS är en databas och en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

I samband med att databasen nu öppnas arrangerades ett digitalt evenemang för forskare. Evenemanget inleddes med en hälsning från Prins Daniel (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19):

“Mina damer och herrar,

Jag har haft förmånen att följa SCAPIS under lång tid. Och jag vet att det är ett enormt arbete som har lagts ner, för att genomföra omfattande hälsoundersökningar av 30 000 personer i olika delar av Sverige.

Därför känns det otroligt glädjande att den här stora forskningsbanken nu äntligen kan öppnas upp och bli en nationell forskningsresurs!

Jag är övertygad om att SCAPIS kommer att ge er forskare fantastiska möjligheter att skapa kunskap för en bättre och mer jämlik folkhälsa.

Och jag hoppas att det här ska bli startskottet på mycket värdefull forskning – under många år framöver!”

Arbetsterapiforum inleddes med tal från Prins Daniel

Tisdagen den 16 mars inleddes Arbetsterapiforum 2021 med ett förinspelat digitalt tal från Prins Daniel.

Arbetsterapiforum är en mötesplats för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. I år genomförs konferensen digitalt.

I Prinsens tal (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19) sade han bland annat:

”Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

Kort sagt, ni gör en avgörande skillnad i väldigt många människors liv.

Det är en enastående viktig insats, både på individ- och på samhällsnivå.”

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter gör det möjligt för alla att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den som behöver stöd. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.

 

Prins Daniel uppmärksammar World Kidney Day

Torsdagen den 11 mars uppmärksammas alla som lever med njursjukdomar vid World Kidney Day.

World Kidney Day uppmärksammas den andra torsdagen i mars varje år. Dagen initierades av The International Society of Nephrology och The International Federation of Kidney Foundations. Årets tema är Living well with kidney disease.

njursjukdom

För att uppmärksamma World Kidney Day och alla de som lever med njursjukdomar har Prins Daniel gjort följande uttalande:

”I dag är det World Kidney Day. En dag som belyser njursjukdomar och alla de som lever med dem.

Globalt lever 850 miljoner människor med kronisk njursjukdom. Jag är själv en av dem. Men jag hade tur: min njursjukdom upptäcktes i tid och efter en tid i dialys fick jag en ny njure, donerad av min pappa.

Alla är inte lika lyckligt lottade.

Jag vill i dag sända en särskild tanke till alla som lever med njursjukdomar, till alla de som väntar och kämpar, och till de som väntade förgäves. ”

Njursvikt

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Den vanligaste formen är kronisk njursvikt. Då blir njurarna långsamt sämre. Ofta tar det flera år innan symtomen märks.

Vid akut njursvikt kommer besvären snabbt, inom några dagar eller ett par veckor. De flesta blir helt friska efter att ha haft akut njursvikt.

Kronprinsessparet i möte med Business Sweden

Måndagen den 8 mars deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med Business Sweden. Vid mötet fick Kronprinsessparet information om pandemins effekter på svenska företag som arbetar på den globala marknaden.

företag

Verkställande direktör Ylva Berg inledde med att ge övergripande information, samt en summering sedan mötet den 20 oktober 2020, kring hur Business Sweden fortsätter att arbeta med anledning av covid-19-pandemin.

Fredrik Fexe, vice vd, berättade därefter om utvecklingen för världshandeln och svensk export i fortsatt pandemi.

Emma Modéer Wiking, hållbarhetschef, presenterade svenska hållbara exportlösningar som bidrar till en grön omställning.

Som avslutning informerade Charlotte Rylme, kommunikationschef, om Business Swedens satsning för att öka Sveriges förmåga att attrahera utländska företag.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

 

Digitalt möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Torsdagen den 25 februari höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett videomöte med representanter från svensk läkemedelsindustri för att få information om hur covid-19-pandemin påverkar företagen.

Under mötet informerades Kungaparet och Kronprinsessparet om läget i branschen och hur företagens forskningsverksamhet har påverkats av pandemin.

Representanter som deltog vid mötet

  • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
  • Malin Parkler, vd Pfizer Sverige
  • Leif Johansson, styrelseordförande Astra Zeneca
  • Gunilla Osswald, vid Bio arctic
  • Eva Adås, chef för Clinical Research Nordics, Janssen Sverige
  • Jakob Lindberg, forskningschef Oncopeptides

Mötet, som arrangerades av Svenskt näringsliv, var det fjärde i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Läs om tidigare möten:

  • 11 maj – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
  • 18 september – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
  • 16 december – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Prins Daniel i digitalt möte om njursjukdomar

Onsdagen den 17 februari deltog Prins Daniel vid ett digitalt möte om njursjukdomar tillsammans med företrädare från International Society of Nephrology (ISN) och Astra Zeneca.

I dag lever över 850 miljoner människor med njursjukdomar. En stor utmaning med njursjukdomar är att upptäcka dem i ett tidigt stadie, då upp till 90 procent av njurens funktion kan förloras innan personen upplever några symptom.

Vid dagens möte informerades Prinsen om hur ISN och Astra Zeneca arbetar för att fler personer med njursjukdomar får vård i tidigt skede. På sikt skulle det minska hälsokostnaderna samt ge patienter en ökad livskvalitet.

Om ISN och Astra Zeneca

Internation Society of Nephrology (ISN) är en global och icke-vinstdrivande organisation som sedan 1960-talet arbetar för att utveckla förebyggande insatser, diagnostisering och behandling av njursjukdomar.

Astra Zeneca är ett globalt, bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Kirurgiska njursjukdomar

Kirurgiska sjukdomar hör njursten och cancer i njurarna. De kirurgiska sjukdomarna är nästan alltid ensidiga, det är bara den ena av de två njurarna som drabbas. Njursten och cancer går ofta att operera och det är vanligt att patienten blir botad av operationen.

Medicinska njursjukdomar

De medicinska njursjukdomarna drabbar all njurvävnad i kroppen – bägge njurarna blir sjuka. De flesta medicinska njursjukdomar kännetecknas av att:
• de ger få eller inga symtom från njurarna
• de är kroniska och leder till en långsam försämring av funktionen i njurarna
• de kan sällan botas. Däremot kan sjukdomsprocessen bromsas så att njurfunktionen blir stabil eller försämras mycket långsamt
• behandlingen består ofta av ett flertal olika läkemedel
• många leder till att njurfunktionen så småningom går förlorad
• förloppet är mycket långsamt. Det kan gå mer än 10-20 år från första sjukdomstecknet till dess att njurfunktionen minskat till under tio procent vilket innebär behov av dialys eller njurtransplantation
• när symtom uppstår orsakas de av den nedsatta njurfunktionen, det vill säga av att slaggprodukter ansamlas i kroppen

Prins Daniel talade vid FramFör 20 år

Tisdagen den 16 februari var Prins Daniel huvudtalare när FramFör, ett samverkanskoncept mellan lokala företag och studenter i Gästrikland, firade 20 år.

Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland och näringslivsorganisationer har i 20 år skapat möten mellan studenter och företag genom konceptet FramFör. Det har bland annat bidragit till forskning och kunskap om vad som gör företag framgångsrika.

För att fira 20-årsjubileet bjöd FramFör in till ett seminarium om samverkan mellan företag, kommuner och akademi.

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle, på engelska Gävle University College är en svensk statlig högskola i Gävleborgs län. Högskolan är belägen inom före detta Hälsinge regementes kasernområdet på Kungsbäck i Gävle och består av de tre akademierna Hälsa och arbetsliv, Teknik och miljö samt Utbildning och ekonomi.

 

Kungafamiljen på längdskidor

Kungafamiljen på längdskidor

Kungaparet och Kronprinsessfamiljen har inför de kommande sportloven i Sverige fotograferats när de åker längdskidor tillsammans – med avstånd – i Drottningholms slottspark.

Det ligger ett vitt snötäcke över nästan hela Sverige och på måndag inleds sportloven i delar av landet. Många skidor, skridskor och pulkor tas nu fram och vi tillbringar tid tillsammans ute i friska luften.

Kungl. Djurgården och de övriga kungliga parkerna i Stockholm och Mälardalen är öppna som vanligt.

 

Till startsidan