Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Prins Daniel skickade en hälsning till Svensk Basket

I samband med Svenska Basketbollförbundets evenemang Basketforum den 24 april skickade Prins Daniel en digital hälsning.

Basketforum anordnas vartannat år av Svenska Basketbollförbundet och har som syfte att ge en rapport av nuläget inom svensk basket. Årets Basketforum genomfördes digitalt.

basket

Basketforum har tidigare främst varit till för förbundets röstberättigade medlemmar, men i år välkomnades alla som är intresserade av svensk basket.

I sin hälsning sade Prinsen bland annat:

Jag är en stolt beskyddare av Svensk Basket. Från min uppväxt i Ockelbo vet jag vad basketen kan betyda för ett samhälle och de som lever där.

År 2019 blev Prins Daniel beskyddare av Svenska basketbollförbundet. Prinsen besökte förbundets kansli på Södermalm i Stockholm i januari 2020 för att få en fördjupad presentation av verksamheten samt basketbollidrotten i Sverige.

Om Svenska basketbollförbundet

Svenska basketbollförbundet (SBBF), som grundades 1952, har till uppgift att främja och utveckla basketbollidrotten och göra den tillgänglig för alla i Sverige.

Förbundet skall stimulera elitverksamheten likväl som bredd-, skol- och ungdomsverksamhet samt verka för utbredningen av spontanbasket.

Det svenska basketbollförbundet har sitt kansli i idrottens hus i Stockholm och har 340 medlemsföreningar och ungefär 100 000 medlemmar i dom föreningarna.

Sveriges basket är uppdelat i tio stycken basketbollsdistriktsförbund (BDF). Varje distrikt ansvarar för att utveckla verksamheten. Dom tolv landslagen ansvarar också för den regionala verksamheten för 14-15 åringarar.

Svenskt Baskets vision är att bli Sveriges mest tillgängliga nationalsport.

Utmärkelser i basket

Svenska Basketbollförbundet har fått fler utmärkelser. Dom har blivit Årets Specialidrottsförbund med motiveringen “basket var tidigt en idrott där invandrare spelade en mycket viktig roll och tjänade som föredömen. Förbundet har målmedvetet arbetat för integration och jämställdhet. Och 2012 kvalade både dam- och herrlandskapet in i EM-slutspel.”

 

Digitalt möte med Sveriges landshövdingar

Tisdagen den 20 april höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip ett digitalt möte med Sveriges samtliga landshövdingar.

Mötet var en uppföljning av de möten som ägde rum mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och samtliga landshövdingar under 2020.

Vid detta möte inledde landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, med att ge en allmän överblick avseende det rådande läget i länen under den pågående covid-19-pandemin. Därefter redogjorde varje landshövding för situationen i respektive län. De rapporterade bland annat att sedan det senaste mötet i december 2020 har smittspridningen ökat dramatiskt i hela landet och de muterade virusvarianterna breder ut sig i samtliga län. Vaccinationsarbetet i regionerna fortskrider under omständigheterna väl.

Vid mötet deltog samtliga landshövdingar:

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Kungliga besök till Sveriges samtliga län

Efter Kungens initiativ att samtliga län skulle få besök av medlemmar i Kungafamiljen hann Kungaparet besöka Stockholms län, Kronprinsessan Västmanlands län, Kronprinsessparet Södermanlands län, och Prinsparet Värmlands län under hösten 2020.

De 17 resterande besöken har senarelagts med anledning den rådande utvecklingen av covid-19-pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kronprinsessparet i möte med Motivationslyftet

Torsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med organisationen Motivationslyftet, som får stöd av Kronprinsessparets stiftelse.

Motivationslyftet är en ideell förening som erbjuder utbildningsprogram till skolor där elever och lärare ges möjlighet att arbeta på ett strukturerat sätt med motivation, värderingar, självkänsla och självledarskap. Syftet är att hjälpa ungdomar att bygga upp en hållbar prestationsförmåga samt att stärka sin hälsa och sitt välmående.

Under mötet fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med representanter från organisationen samt med lärare och elever från Hagge skola i Smedjebacken och Christinaskolan på Lidingö.

Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparet skapade stiftelsen för att möjliggöra för barn och unga i Sverige att växa upp till trygga och starka individer med en positiv framtidstro. Kronprinsessparets stiftelse belyser, finansierar och initierar viktiga initiativ som verkar för god hälsa och stärkt gemenskap bland barn och unga i Sverige.

År 2016 initierade stiftelsen initiativet Generation Pep som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Kronprinsessparet i möte med turistbranschen

Måndagen den 22 mars hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Visit Sweden.

Besöksnäringen är en av de många branscher som påverkas kraftigt av den pågående pandemin. Internationella turistresor har i princip upphört och många som arbetar i branschen längtar efter att välkomna besökare till sina verksamheter igen.

turistbranschen

I dag hade Kronprinsessan och Prins Daniel därför ett digitalt möte med Visit Sweden – ett statligt ägt bolag med uppgift att locka besökare till Sverige.

Under mötet redogjorde verkställande direktör Susanne Andersson, vice verkställande direktör Hanna Stenholm och bolagets digitala chef Nils Persson för de utmaningar, men också möjligheter som man ser, för besöksnäringen med anledning av pandemin. Kronprinsessan och Prins Daniel fick även en presentation av bolagets ordinarie verksamhet för att marknadsföra Sverige som destination, både internationellt och inrikes.

Digitalt möte om det svenska ordförandeskapet i OSSE

Torsdagen den 18 mars deltog Kungaparet och Kronprinsess­paret i ett digitalt möte med utrikesminister Ann Linde för att få information om det svenska ordförandeskapet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Under mötet informerade utrikesministern om det arbete som pågår inom Organisationen för säkerhet och samarbete (OSSE) som Sverige är ordförande i under 2021.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter. M en verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, förkortat OSSE är en internationell organisation som arbetar med “tidiga varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad” i Europa.

Till 1995 hette organisationen Europeiska säkerhetskonferensen (ESK). ESK bildades under kalla kriget som ett forum för dialog mellan väst och öst. OSSE har särskilt varit aktiv i före detta Jugoslavien med övervakning av allmänna val och liknande.

Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i Wien.

OSSE har 57 deltagande stater: alla stater i Europa. De före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien, Centralasien, Mongoliet samt USA och Kanada i Nordamerika. OSSE har över 3500 anställda. Varav de flesta är sysselsatta i fält, och endast omkring 10 procent arbetar vid högkvarteret och andra kontor.

Forskningsdatabas invigdes med hälsning från Prins Daniel

Onsdagen den 17 mars öppnade Prins Daniel invigningen av forskningsdatabasen SCAPIS med en förinspelad digital hälsning.

SCAPIS är en databas och en befolkningsstudie där sex universitet har inkluderat totalt 30 000 slumpmässigt utvalda personer från Sverige mellan 50 och 64 år från 2013 till 2018. Syftet med SCAPIS är att kunna identifiera individuella risker för exempelvis stroke, KOL, plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.

I samband med att databasen nu öppnas arrangerades ett digitalt evenemang för forskare. Evenemanget inleddes med en hälsning från Prins Daniel (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19):

“Mina damer och herrar,

Jag har haft förmånen att följa SCAPIS under lång tid. Och jag vet att det är ett enormt arbete som har lagts ner, för att genomföra omfattande hälsoundersökningar av 30 000 personer i olika delar av Sverige.

Därför känns det otroligt glädjande att den här stora forskningsbanken nu äntligen kan öppnas upp och bli en nationell forskningsresurs!

Jag är övertygad om att SCAPIS kommer att ge er forskare fantastiska möjligheter att skapa kunskap för en bättre och mer jämlik folkhälsa.

Och jag hoppas att det här ska bli startskottet på mycket värdefull forskning – under många år framöver!”

Arbetsterapiforum inleddes med tal från Prins Daniel

Tisdagen den 16 mars inleddes Arbetsterapiforum 2021 med ett förinspelat digitalt tal från Prins Daniel.

Arbetsterapiforum är en mötesplats för hundratals arbetsterapeuter från hela Sverige. Konferensen anordnas vartannat år av Sveriges arbetsterapeuter och presenterar den senaste forskningen och utvecklingen inom svensk arbetsterapi. I år genomförs konferensen digitalt.

I Prinsens tal (som spelades in förra veckan, innan Prinsen insjuknade i covid-19) sade han bland annat:

”Kära arbetsterapeuter,

Med er kompetens, kunnande och kreativitet bidrar ni till att fler barn klarar skolan.
Att fler vuxna kan leva ett självständigt liv.
Och att fler som drabbats av ohälsa kan komma tillbaka till en fungerande vardag, utifrån sina unika förutsättningar.

Kort sagt, ni gör en avgörande skillnad i väldigt många människors liv.

Det är en enastående viktig insats, både på individ- och på samhällsnivå.”

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter gör det möjligt för alla att leva ett självständigt liv genom att träna människor att komma tillbaka till en fungerande vardag efter en sjukdom eller skada, men också att leva väl med en medfödd funktionsnedsättning.

Arbetsterapeuten provar och skriver ut tekniska hjälpmedel, exempelvis rullstol eller stöd för onda leder. Du medverkar också till att bostaden, arbetsplatsen eller skolan anpassas för att underlätta arbete eller det dagliga livet för den som behöver stöd. I detta arbete samarbetar arbetsterapeuten ofta med ingenjörer och tekniker. Som arbetsterapeut ägnar du dig också åt handledning och utbildning av anhöriga och annan behandlingspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med patienten/klienten individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD.

 

Prins Daniel uppmärksammar World Kidney Day

Torsdagen den 11 mars uppmärksammas alla som lever med njursjukdomar vid World Kidney Day.

World Kidney Day uppmärksammas den andra torsdagen i mars varje år. Dagen initierades av The International Society of Nephrology och The International Federation of Kidney Foundations. Årets tema är Living well with kidney disease.

njursjukdom

För att uppmärksamma World Kidney Day och alla de som lever med njursjukdomar har Prins Daniel gjort följande uttalande:

”I dag är det World Kidney Day. En dag som belyser njursjukdomar och alla de som lever med dem.

Globalt lever 850 miljoner människor med kronisk njursjukdom. Jag är själv en av dem. Men jag hade tur: min njursjukdom upptäcktes i tid och efter en tid i dialys fick jag en ny njure, donerad av min pappa.

Alla är inte lika lyckligt lottade.

Jag vill i dag sända en särskild tanke till alla som lever med njursjukdomar, till alla de som väntar och kämpar, och till de som väntade förgäves. ”

Njursvikt

Vid njursvikt klarar njurarna inte av att rena blodet som de ska. Då stannar skadliga ämnen och vatten kvar i kroppen som annars hade följt med urinen ut. Njursvikt kan vara akut eller kronisk. Behandlingen som du får beror på vilken typ av njursvikt som du har och vilka besvär du har.

Den vanligaste formen är kronisk njursvikt. Då blir njurarna långsamt sämre. Ofta tar det flera år innan symtomen märks.

Vid akut njursvikt kommer besvären snabbt, inom några dagar eller ett par veckor. De flesta blir helt friska efter att ha haft akut njursvikt.

Kronprinsessparet i möte med Business Sweden

Måndagen den 8 mars deltog Kronprinsessparet i ett digitalt uppföljningsmöte med Business Sweden. Vid mötet fick Kronprinsessparet information om pandemins effekter på svenska företag som arbetar på den globala marknaden.

företag

Verkställande direktör Ylva Berg inledde med att ge övergripande information, samt en summering sedan mötet den 20 oktober 2020, kring hur Business Sweden fortsätter att arbeta med anledning av covid-19-pandemin.

Fredrik Fexe, vice vd, berättade därefter om utvecklingen för världshandeln och svensk export i fortsatt pandemi.

Emma Modéer Wiking, hållbarhetschef, presenterade svenska hållbara exportlösningar som bidrar till en grön omställning.

Som avslutning informerade Charlotte Rylme, kommunikationschef, om Business Swedens satsning för att öka Sveriges förmåga att attrahera utländska företag.

Om Business Sweden

Genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd hjälper Business Sweden svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige.

Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden har kontor i nära 60 länder.

Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

 

Digitalt möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Torsdagen den 25 februari höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett videomöte med representanter från svensk läkemedelsindustri för att få information om hur covid-19-pandemin påverkar företagen.

Under mötet informerades Kungaparet och Kronprinsessparet om läget i branschen och hur företagens forskningsverksamhet har påverkats av pandemin.

Representanter som deltog vid mötet

 • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Malin Parkler, vd Pfizer Sverige
 • Leif Johansson, styrelseordförande Astra Zeneca
 • Gunilla Osswald, vid Bio arctic
 • Eva Adås, chef för Clinical Research Nordics, Janssen Sverige
 • Jakob Lindberg, forskningschef Oncopeptides

Mötet, som arrangerades av Svenskt näringsliv, var det fjärde i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Läs om tidigare möten:

 • 11 maj – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
 • 18 september – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
 • 16 december – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till startsidan