Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Serverat på Nobelfesten

Drottningen och Kronprinsessparet fick information om läget i Libanon

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Onsdagen den 2 september gav Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel företräden för representanter från Utrikesdepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande läget i den libanesiska huvudstaden Beirut efter den stora explosionen i augusti.

Företräde för departementsrådet Ann Dissmor, UD

I ett företräde under förmiddagen tog Drottningen och Kronprinsessparet emot departementsrådet Ann Dismorr, chef vid Utrikesdepartementets enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Departementsrådet informerade under företrädet bland annat om den senaste politiska utvecklingen i Libanon, vad explosionen inneburit för smittspridningen av covid-19 samt konsekvenser ur ett regionalt perspektiv.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Företräde för verksamhetsansvarig Per Velandia, MSB

I ett företräde under eftermiddagen tog Kronprinsessan och Prins Daniel emot Per Velandia, verksamhetsansvarig för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps humanitära insatser.

Per Velandia informerade under företrädet bland annat om MSB:s insatser efter explosionen. Myndigheten har till exempel bidragit med tre experter: en miljöexpert och två experter inom informationshantering, koordinering, logistik och säkerhet som bland annat har sett till så att FN:s UNDAC-team (UN Disaster Assessment and Coordination) kunnat arbeta så effektivt som möjligt.

Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel har samtliga i närtid besöket Beirut.

Det nya riksmötet öppnat av Kungen

Kungen höll tal och öppnade 2020/2021 års riksmöte.

Kungen höll tal och öppnade 2020/2021 års riksmöte. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tisdagen den 8 september öppnade Kungen 2020/2021 års riksmöte. Det nya riksdagsåret har därmed inletts. Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes ceremonin i riksdagens kammare i mindre skala.

Kungaparet anlände under eftermiddagen till riksdagshuset i bil och togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén på trappan. Utanför riksdagshuset paraderade en mindre trupp från Livgardet. I riksdagshusets trapphall stod fanbärare från Demensföreningen i Sollentuna och Frivillig Väntjänst.

Covid-19-pandemin medförde att riksmötets öppnande i år genomfördes i mindre skala. Från Kungahuset närvarade endast Kungen och Drottningen. Färre ledamöter och få inbjudna gäster var på plats i plenisalen. Regeringen representerades av hälften av statsråden.

Kungen och Drottningen togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen och Drottningen togs emot av riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Sören Andersson/TT

Kungen öppnande riksmötet

När Kungaparet trätt in i kammaren tillsammans med talmannen, statsministern, de vice talmännen, riksmarskalken och riksdagsdirektören sjöngs Kungssången.

Därefter hemställde talmannen att Hans Majestät förklarade riksmötet öppnat.

I sitt tal till riksdagens ledamöter sade Kungen bland annat: “I går eftermiddag hade 5837 svenska invånare avlidit med covid-19. Till stor sorg för de sina – och till förlust för vårt land.”

Kungen sade vidare: “Pandemin har försatt Sverige och världen i ett läge som ställer krav på oss alla. Vi behöver anpassa oss, tänka om och finna nya vägar framåt.

Det har Sverige alltid gjort. Och det görs också i dag.”

Avslutningsvis förklarade Kungen 2020/2021 års riksmöte öppnat.

Läs talet i sin helhet här.

Statsministern avgav därefter sin regeringsförklaring.

När Nationalsången därefter sjungits gemensamt och ceremonin var avslutad tågade Kungaparet ut till tonerna av Grand Marche.

Under ceremonin framfördes i övrigt musik av vokalgruppen Kraja från Umeå.

Gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande

Före ceremonin i riksdagshuset närvarade Kungaparet, riksdagens talman och statsministern i Storkyrkan vid Stockholms domkyrkoförsamlings traditionsenliga gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande.

Kungen och Drottningen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren.

Kungen och Drottningen anländer till Storkyrkan tillsammans med riksdagens talman Andreas Norlén, domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Foto: Pontus Lundahl/TT

Att hålla gudstjänst inför riksmötets öppnande är en flerhundraårig tradition. Med anledning av pandemin var gudstjänstdeltagarna i år färre än 50 personer.

Gudstjänsten leddes av domprost Hans Ulfvebrand och domkyrkokaplan Kristina Ljunggren. Domprosten var också årets högtidstalare. Under gudstjänsten framfördes musik av en körensemble under ledning av domkyrkokantor Gary Graden samt domkyrkoorganist Mattias Wager.

Gudstjänsten kan ses i efterhand här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kungaparet sitter i en av kungsstolarna från 1670-talet och Karl XI:s tid.

Kungaparet sitter i en av kungsstolarna från 1670-talet och Karl XI:s tid. Foto: Pontus Lundahl/TT

 

Kungen gav företräde för landshövding Maria Arnholm

Kungen och landshövding Maria Arnholm.

Kungen och landshövding Maria Arnholm. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Onsdagen den 9 september gav Kungen företräde för Kronobergs landshövding Maria Arnholm i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Maria Arnholm är landshövding i Kronobergs län sedan den 1 februari 2020. Hon tjänstgjorde under åren 2013 och 2014 som jämställdhetsminister och biträdande utbildningsminister. Dessförinnan var Arnholm statssekreterare hos dåvarande jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.

Kronprinsessparet i möte med Teaterförbundet och Svensk scenkonst

Kronprinsessparet i samtal med Svensk scenkonsts Mikael Brännval och Teaterförbundets Mika Romanus.

Kronprinsessparet i samtal med Svensk scenkonsts Mikael Brännval och Teaterförbundets Mika Romanus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Torsdagen den 10 september mötte Kronprinsessan och Prins Daniel Svensk scenkonsts verkställande direktör Mikael Brännvall och Teaterförbundets för scen och film förbundsdirektör Mika Romanus.

Under mötet fick Kronprinsessparet information om hur covid-19-pandemin har drabbat scenkonstens företag, institutioner och yrkesverksamma. Romanus och Brännvall redogjorde också för de åtgärder som har vidtagits för att lindra krisens effekter och hur dessa har fungerat.

Kronprinsessparet informerades avslutningsvis om olika kreativa initiativ som tagits för att komma ut med scenkonst till publiken under rådande förutsättningar samt branschens förberedelser för en säker omstart.

Kronprinsessan och Prins Daniel med Svensk scenkonsts verkställande direktör Mikael Brännvall och Teaterförbundets för scen och film förbundsdirektör Mika Romanus.

Kronprinsessan och Prins Daniel med Svensk scenkonsts verkställande direktör Mikael Brännvall och Teaterförbundets för scen och film förbundsdirektör Mika Romanus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Om Svensk scenkonst

Svensk scenkonstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Organisationen representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten.

Om Teaterförbundet för scen och film

Teaterförbundet för scen och filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär ett fackförbund inom scen- och filmbranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio. Förbundet organiserar både löntagare och egenföretagare. Bland medlemsgrupperna finns bl.a skådespelare, regissörer, sångare, dansare, scenografer/kostymdesigner samt tekniker och hantverksyrken.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Sveriges landshövdingar

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Sveriges landshövdingar.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Sveriges landshövdingar. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Torsdagen den 10 september höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Sveriges samtliga landshövdingar.

Landshövdingen i Västmanlands län samt landshövdingegruppens doyen, Minoo Akhtarzand, inledde mötet med att ge en allmän överblick avseende läget i länen under den pågående covid-19-pandemin. Därefter redogjorde varje landshövding för situationen i respektive län.

Kungliga besök till Sveriges samtliga län

Med anledning av de påfrestningar som hela Sverige genomgår till följd av den pågående pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på Kungens initiativ, Sveriges 21 län under hösten 2020 och våren 2021. Kungen har beslutat att besöken delas upp mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och Prinsparet.

Vid mötet deltog Sveriges samtliga landshövdingar

 • Sten Nordin, Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Jöran Hägglund, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Cecilia Schelin Seidegård (vik), Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Björn O. Nilsson, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Hej världen!

Välkommen till Blogbiz, här är vår guide hur du kommer igång enkelt

Varmt välkommen till Blogbiz vi hoppas du ska trivas 🙂 Varma hälsningar Blogbiz team

Ps, här är vår guide hur du kommer igång enkelt: https://blogbiz.se/starta-blogg-blogbiz-steg-steg/ och en guide för hur du får en stor blogg https://blogbiz.se/sociala-medie-guide/