Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Strömsholms slott – Strömsholms slottspark

Strömsholms slottspark

Här födde Gustav Vasa upp hästarna till Sveriges armé. I dag finns ett ridgymnasium här och stora tävlingar genomförs varje år i lustträdgården.

Slottet och den lummiga parken omges av vidsträckta ängar, åkrar, ekhagar och hassellundar.

Stora ståtliga ekar och det ålderdomliga beteslandskapet mot Mälaren ger området en säregen karaktär. Här är både växt- och djurliv mycket rikt. Strömsholmsområdet har varit bebott sedan medeltiden.

Gustav Vasas hästuppfödning

Gustav Vasa gav hästen en speciell betydelse här, genom den hästuppfödning för Sveriges armé som han startade på kungsgården.

Slottet, trädgårdarna och parkerna har formats och danats av kungligheter sedan mitten av 1500-talet.

Ett slott för drottningar

Framförallt de drottningar som fått egendomen i bröllopsgåva eller som änkesäte, har tillsammans med sina arkitekter, trädgårdsmästare och anställda haft stor betydelse för utvecklingen.

Olika tiders idéer, stilideal och förebilder har slagit igenom i anläggningens långa trädgårds- och parkhistoria.

En park med många funktioner

I dag är det närboende, turister och ryttare från Strömsholms ridskola som mest besöker och utnyttjar parken. Stora tävlingar genomförs varje år i lustträdgården.

Sommartid visas slottet och många konserter och bröllop arrangeras.

Ett kulturarv värt att bevara

Många av träden i alléerna är åldriga och skröpliga och flera har försvunnit sedan 1970-talet. Även många buskar och buskage är borta.

Men parken, alléerna, de olika trädgårdarna och resterna av köksträdgården är tillsammans med det omgivande kulturlandskapet en del av vårt kulturarv.

Skyddat naturreservat

Området är skyddat som statligt byggnadsminne och naturreservat, som skall vårdas och levandegöras för kommande generationer.

Därför pågår arbete med vårdprogram, skyltprogram och information, samt planering för framtida trädförnyelse och restaurering.

Parken är öppen året om.

Toppbilden: Vy över Strömsholms slottsområde. Foto: Kungligaslotten.se

Strömsholms ridskola har stora tävlingar varje år i lustträdgården. Foto: Dick Norberg

Slottet inrymmer ett slottskapell och många bröllopspar väljer Strömholms romantiska miljö för sina vigslar. Foto: Raphael Stecksén

Strömsholms gula barockslott är byggt på en stensatt holme precis där Kolbäcksån flyter ut i Mälarviken. Foto: Gomer Swahn

Strömsholms galopp- och terrängbana är belägen inom naturreservatet Österängen. År 1887 blev kapplöpningssporten en militär utbildningsgren och ingick i utbildningen på Strömsholm. Sedan 1971 rids Svenskt Grand National här. Foto: Kungligaslotten.se

KALENDARIUM

EVENEMANG I PARKEN 2020:

Observera!
Med anledning av smittspridningen är många evenemang i vår och sommar inställda. Läs mer på respektive arrangörs webbplats.

4–13 juni Strömsholmsdagarna
https://stromsholm.com/stromsholmsdagarna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13–14 juni ”Reebok Ragnar Relay” www.runragnar.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

24–26 juli Vinthundsutställning
https://www.svvk.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till startsidan