Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Tullgarns slott – Tullgarns slottspark

Tullgarns slottspark

En promenad genom Tullgarns slottspark är en vandring från 1600-talet till 1900-talet. Från Carl Hårlemans lindar och alléer till kung Gustaf V och drottning Victorias exotiska trädslag.

De äldsta strukturerna går med säkerhet tillbaka till 1600-talet och då särskilt den geografiska utbredning som motsvaras av den nuvarande fruktträdgården.

Parken hade en rektangulär form vilken, enligt dåtidens nordiska mönster, torde ha inbegripit både rena nyttoväxter och blomsterprakt.

Carl Hårlemans alléer

Överintendent Carl Hårleman har varit kontrakterad för Tullgarn. Bevis finns genom den beställning han gjort på lindar, troligen de som utgör stommen i de parallella alléerna på väg mot slottet. Mellan dessa fanns två avlånga ruddammar.

Prins Fredrik Adolfs lövteater

Den stora förändringen sker 1772 när godset köps av ständerna att disponeras av Gustav III:s bror prins Fredrik Adolf.

En förskjutning av nyttodelarna såsom arbetarbostäder, ladugårdar och den tidigaste köksträdgården sker mot norr. Prins Fredrik Adolf var drivande vid de omfattande arbeten som utförs runt sekelskiftet 1800.

Stjärnboskén och lövteatern, strax nordost om slottet, anläggs. Den engelska parken slutförs först under prinsessan Sofia Albertinas tid.

Oscar och Josefina

Kronprinsparet, sedermera kungaparet, Oskar och Josefina var nästa dispositionsinnehavare av Tullgarn.

Deras tid sträcker sig över flera decennier och stora delar av det vi ser idag härstammar från deras tid. Hit hör byggnader som kavaljersflygeln, stallet och orangeriet.

Både Oskar och Josefina ägde ett dokumenterat intresse för trädgårdsnäringen vilket också avspeglat sig på Tullgarn.

Långt in på 1900-talet fanns en stor och vital handelsträdgård vilken levererade sina produkter dels till hovet i Stockholm, dels till försäljning.

Floran, rundeln bakom kavaljersflygeln samt rika blomsterrabatter, är delar som tillkom under första halvan av 1800-talet.

Exotiska trädslag

Under Gustaf V och Victorias tid får parken sina många barrträdspartier. Man var också mån om att skaffa en stor mängd exotiska träd, av vilka en del finns kvar än idag, bland annat en japansk skärmtall.

De rika fuchsiaplanteringarna härrör också från den här tiden, de ursprungliga togs till Tullgarn från Mainau, Victorias barndomshem.

1900-talets park

Under det sena 1900-talet har parken genomgått förändringar. Genom landskapsarkitekten Walter Bauers försorg lättades 1800-talets rika växtlighet upp och blev mer enhetlig.

Samtidigt genomfördes restaureringar av de äldre delarna av parken både med syfte att återskapa delar av 1700-talet men också att ge parken ett modernare formspråk.

Statens fastighetsverk har anlagt en helt ny del i parken, de biologiska dammarna.

Toppbilden: Tullgarns slott. Foto: Kungligaslotten.se

Tullgarns slott med vy över fasaden med de färgglada rosrabatterna i förgrunden. Foto: Håkan Lind/Kungligaslotten.se

Utsikt mot slottsparken. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Flygfoto över Tullgarns slott och park. Foto: Kungligaslotten.se

Grönskande park mot Tullgarns slott. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Tullgarns Slottspark med utsikt norrut över Tullgarnsviken. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

KALENDARIUM

EVENEMANG I PARKEN 2020:

Observera!
Med anledning av smittspridningen är många evenemang i vår och sommar inställda. Läs mer på respektive arrangörs webbplats.

21–23 maj Swedish Game Fair www.swedishgamefair.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Till startsidan