Skip to content

Kungahuset är en stiftelse och kan en stiftelse gå i konkurs?

Att bilda en stiftelse innebär att skapa en rättslig enhet med ett specifikt syfte ofta av välgörenhetskaraktär. Processen för att bilda en stiftelse kan variera beroende på den specifika lagstiftningen i det land där du planerar att etablera stiftelsen. Nedan följer en allmän vägledning, men det är viktigt att konsultera en juridisk expert eller revisorContinue reading “Kungahuset är en stiftelse och kan en stiftelse gå i konkurs?”

Vad brukar kungafamiljen köpa för presenter till varandra?

Vad köper kungafamiljen för presenter till varandra? En insikt i deras gåvotraditioner Kungafamiljen i Sverige är en av de mest kända familjerna i landet. De är inte bara kända för sin status som kungafamilj, utan också för deras traditioner och sätt att leva. En av deras traditioner som ofta diskuteras är deras presenter till varandra.Continue reading “Vad brukar kungafamiljen köpa för presenter till varandra?”

Sametinget

Sametingets öppnande Den 1 september närvarade Kronprinsessan vid Sametingets öppnande i Lycksele. Hon ska bila upp dit tillsammans med ärkebiskopen som har ett svårt tysk namn att stava till. Sametinget är en statlig myndighet. Dom har särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring. Parlamentet som är folkvalt består av 31 ledamöter som träffas i plenumContinue reading “Sametinget”