Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Eksjö

Garnison

Prins Carl Philip besökte den 4 april Göta ingenjörregemente som också har beteckningen Ing 2. Det blev också ett besök på Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) i Eksjö.

Vid Eksjö garnison pratade Prins Carl Philip med fältarbetsdykare som kom från Göta ingenjörregemente. Prinsen fick också vara med vid föredrag och förevisningar om Ing 2:s specialistkompetens inom kvalificerade fältarbeten och Swedec:s verksamhet som kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

Under besöket fick Prinsen också prova fordon, vinschning, broläggning med brobandvagn och utbildning i minsök. Det blev också fältarbetsdyk, fordonssök med hund och EOD-sprängning.

Besöket vid Eksjö garnison var planerat att ske sedan en tid tillbaka men blev framflyttad på grund av pandemin.

 

Flyktingar

Nynäshamn

Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia besökte den 22 mars Nynäshamn för att prata med myndigheter och volontärer som arbetar med att ta emot ukrainska flyktingar. Dom pratade med epresentanter från Nynäshamns kommun om dom dagliga 200 – 300 ukrainska flyktingar som kommer till Nynäshamn varje dag. Och dom kommer via färjor från Polen. Många av dom reser vidare men kommunen har via uppdrag av Migrationsverket uppdag att samordna mottagandet för de som väljer att stanna i kommunen. Det handlar om bland annat om att öppna upp evakueringsboenden och hjälpatill med krisstöd, vaccination och andra behov av vårdinsatser. Kommunen jobbar med att kunna ta emot nyanlända barn och unga från Ukraina i kommunens skolor.

Prinsparet besökte också Nynäshamns färjeterminal och fick prata med medarbetare vid Migrationsverket, Stockholms hamnar, polisen och några av de volontärer som fanns på plats för att ta emot flyktingarna.

Sveriges landshövdingar

Digitalt möte

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip hade den 9 februari ett digitalt möte med Sveriges alla landshövdingar. Detta var det femte digitala mötet med landshövdingarna sen covid-19-pandemin bröt ut.

Mötet inleddes med att Stockholms landshövding som är Sven-Erik Österberg gav en överblick hur det ser ut när det gäller pandemin i Sveriges län. Sedan fick varje landshövding ge information om deras län.

Här är alla landshövdingar och som också deltog :

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Sveriges samtliga län

Medlemmar i Kungafamiljen har besökt Sveriges län under 2020 och 2021 pga covid-19-pandemin. Det län som är kvar att besöka är Jämtlands län och det besöket kommer att ske under våren 2022.

Genom dessa besök som Kungafamiljen gör vill Kungen visa alla dom som blivit drabbade och visa sin uppskattning för alla lokala insatser.

Idrottsgalan

Radiosportens Jerringpris

Prins Carl Philip var på Idrottsgalan för att dela ut Jerringpriset den 17 januari. Där höll han ett tal om hur vi alla har längtat tillbaka till alla arenor, men att vi i dagsläget har ett begränsat antal personer som får besöka dom på grund av pandemin.

Prins Carl Philip talade om vilka vinnare som får Jerringpriset för 2021 års idrottsprestation – hopplandslaget i ridsport. Dom fick det första svenska OS-guldet i hoppning på nästan 100 år vid sommarens  olympiska spel i Tokyo.

Årets peppare

Organisationen Generation Pep delade också ut Årets Peppare som Kronprinsessparet grundat. Och det priset delades ut till en aktör som har lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig och inte bara sitta still.

Carolina Klüft är Generation Pep’s verksamhetschef och hon presenterade Ängelholm kommuns samarbetssatsning Aktivitet förebygger som årets vinnare.

 

Anslag till forskning

Prins Carl Philip delade ut anslag till forskning om för tidigt födda barn

Prins Carl Philip delade den 28 oktober ut anslag ur Lilla barnets fond Prinsen också är beskyddare av. Forskningen är om för tidigt födda barn.

10 000 barn föds varje år i Sverige som behöver vård efter födseln för att överleva. Och för att inte drabbas av funktionsnedsättningar.

Fonden är en ideell förening som startade 2008 och deras syfte och mål är att samla in pengar till nyföddhetsforskning, att stödja utvecklingen av nya metoder för diagnostik och behandling och att öka allas kunskap inom hälsa och sjukdom.
Ceremonin hölls på Svenska läkaresällskapet i Stockholm där Prinsen delade ut anslag till forskare för forskning om sjukdomar hos sjuka nyfödda barn.

2021 års forskningsanslag

Nedan är mottagarna av 2021 forskningsanslag som delades ut :

Wibeke Jonas

 • Projekt: Effects of immediate skin-to-skin contact after very preterm birth: a randomized controlled trial.

Hanna Danielsson

 • Projekt: Optimerad behandling av prematuritetsrelaterade sjukdomar via ”next-generation” precisionsmedicin och artificiell intelligens.

Anna Gudmundsdottir

 • Projekt: Defining the patent ductus arteriosus shunt significance and association with the development of retinopathy of prematurity in extremely preterm infants – PDA diagnostics Control in the Mega Donna Mega cohort.

Alexander Rakow

 • Projekt: Nutritional- and growth-related outcomes as well as necrotizing enterocolitis and sepsis risk in extremely preterm infants supplemented with probiotics.

Tomas Wester

 • Projekt: Nekrotiserande enterokolit – en randomiserad kontrollerad pilotstudie med ”remote ischemic conditioning.

Unga kartingtalanger

GTR Motorpark i Eskilstuna

Den 28–29 augusti närvarade Prins Carl Philip på GTR Motorpark i Eskilstuna. Prins Carl Philip var där för att ta del av kartingtävlingarna och dela ut Prins Carl Philips Racing Pokal till vinnarna.

Kartingtalanger

2013 instiftades Prins Carl Philips Racing Pokal på initiativ av Prinsen. Den syftar till att hjälpa unga kartingtalanger i sin racingkarriär.

I år var  det ett nytt tävlingsformat för klasserna Rotax Max Senior och Rotax Max DD2. Det var en miniserie där kval och samtliga sex finaler gav poäng. Och årets vinnare blev Mathilda Olsson som vann i Rotax Max Senior, och Max Lindén som vann i Rotax Max DD2.

I klassen Cadetti Racing Tour delade Prins Carl Philip ut priser där tolv barn i åldern 6-9 år deltog. Och i klassen Rotax Max DD2 Master deltog Prins Carl Philip själv.

Prins Julian döpt

Dop

Lördagen den 14 augusti döptes Prins Julian, hertig av Halland, i Drottningholms slottskyrka.

Officianter vid dopet av Prins Julian Herbert Folke var överhovpredikanten biskop Johan Dalman samt pastor i Kungl. Hovförsamlingen ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen.

Under dopgudstjänsten sjöngs psalmerna 289 (“Guds kärlek är som stranden och som gräset”) och 201 (“Sommarpsalm”). “Lilla vackra du” av Charlotte Runevret och Anders Neglin uruppfördes också i samband med dopet.

Faddrar

Prinsens faddrar är herr Johan Andersson, fru Stina Andersson, herr Jacob Högfeldt, herr Patrick Sommerlath och fröken Frida Vesterberg.

Doplunch

Efter dopgudstjänsten gav Kungaparet en privat lunch för Kungafamiljen, familjen Hellqvist samt faddrarna.

 

Drottningen och Prinsessan Sofia i möte med Barnombuds­mannen

Torsdagen den 22 april deltog Drottningen och Prinsessan Sofia i ett möte med Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin.

Vid mötet informerade Barnombudsmannen och hennes medarbetare om den årsrapport om covid-19 och barns rättigheter som myndigheten nyligen publicerat.

Barnombudsmannens årsrapport ”Alla tar ju inte ansvar”

Barnkonventionen som lag under en samhällskris

Som en del av Barnombudsmannens uppdrag ska myndigheten senast den 1 april varje år lämna en rapport om de frågor om barn och unga som ombudsmannen anser att regeringen behöver ha kännedom om.

Barnombudsmannens årsrapport 2021 fokuserar på barns rättigheter i samhällskris.

Uppföljning av möte 18 mars

Dagens möte var en uppföljning av det möte Drottningen sammankallade till den 18 mars i år, då de stora barnrättsorganisationerna informerade om läget för barn och ungdomar under pandemin.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en svensk statlig myndighet, inrättad 1993, med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.

Digitalt möte med Sveriges landshövdingar

Tisdagen den 20 april höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prins Carl Philip ett digitalt möte med Sveriges samtliga landshövdingar.

Mötet var en uppföljning av de möten som ägde rum mellan Kungaparet, Kronprinsessparet och samtliga landshövdingar under 2020.

Vid detta möte inledde landshövdingen i Västmanlands län, Minoo Akhtarzand, med att ge en allmän överblick avseende det rådande läget i länen under den pågående covid-19-pandemin. Därefter redogjorde varje landshövding för situationen i respektive län. De rapporterade bland annat att sedan det senaste mötet i december 2020 har smittspridningen ökat dramatiskt i hela landet och de muterade virusvarianterna breder ut sig i samtliga län. Vaccinationsarbetet i regionerna fortskrider under omständigheterna väl.

Vid mötet deltog samtliga landshövdingar:

 • Helena Morgonsköld, (vik.) Blekinge län
 • Ylva Thörn, Dalarnas län
 • Anders Flanking, Gotlands län
 • Per Bill, Gävleborgs län
 • Brittis Benzler, Hallands län
 • Marita Ljung, Jämtlands län
 • Helena Jonsson, Jönköpings län
 • Peter Sandwall, Kalmar län
 • Maria Arnholm, Kronobergs län
 • Lotta Finstorp, Norrbottens län
 • Anneli Hulthén, Skåne län
 • Sven-Erik Österberg, Stockholms län
 • Beatrice Ask, Södermanlands län
 • Göran Enander, Uppsala län
 • Georg Andrén, Värmlands län
 • Helene Hellmark Knutsson, Västerbottens län
 • Berit Högman, Västernorrlands län
 • Minoo Akhtarzand, Västmanlands län
 • Anders Danielsson, Västra Götalands län
 • Maria Larsson, Örebro län
 • Carl Fredrik Graf, Östergötlands län

Kungliga besök till Sveriges samtliga län

Efter Kungens initiativ att samtliga län skulle få besök av medlemmar i Kungafamiljen hann Kungaparet besöka Stockholms län, Kronprinsessan Västmanlands län, Kronprinsessparet Södermanlands län, och Prinsparet Värmlands län under hösten 2020.

De 17 resterande besöken har senarelagts med anledning den rådande utvecklingen av covid-19-pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Serafimerringning för Hertigen av Edinburgh

Lördagen den 17 april ägde serafimerringning rum i Riddarholmskyrkan för Hans Kunglig Höghet Prins Philip, Hertig av Edinburgh, som var riddare av Kungl. Serafimerorden och avled den 9 april 2021.

Inför begravningen i Windsor hade Kungafamiljen skickat blomsterkransar som en sista hälsning. H.M. Konungen hade inför begravningsdagen också beslutat att Kungl. Slottet skulle flagga på halv stång under lördagen.

Serafimerringning

Hertigen av Edinburgh utnämndes till riddare av Kungl. Serafimerorden av kung Gustaf VI Adolf den 23 juni 1954. Prinsen var den 725:e riddaren av orden sedan dess instiftande år 1748.

Serafimerringningen genomfördes traditionsenligt på samma dag som riddarens begravning och pågick under en timme.

Sköld placerad i kyrkan

Under serafimerringningen placerades Hertigens av Edinburgh serafimersköld i koret av vice ordenskansler Per Sandin från Kungl. Maj:ts Orden.

Från i dag hänger nu skölden i Riddarholmskyrkan tillsammans med andra bortgångna riddares och ledamöters sköldar.

På grund av den pågående pandemin öppnade kyrkan ej för allmänheten med anledning av serafimerringningen.

Hertigen av Edinburgh

Hertigen av Edinburgh var drottning Louises (1889–1965) systerson. Prinsen besökte Sverige flera gånger, bland annat på statsbesök 1956 och 1983 tillsammans med Drottning Elisabeth.

Vid det brittiska statsbesöket till Sverige 1956 ankom de höga gästerna sjövägen. När HMY Britannia ankrat upp på Strömmen gick Vasaorden upp till fallrepet för att därefter ro Drottning Elisabeth och Hertigen av Edinburgh till Logårdstrappan nedanför Kungl. Slottet, där kung Gustaf VI Adolf och drottning Louise väntade.