Skip to content

Medtechlabs

Njursjukdomar Prins Daniel besökte den 23 november “Medtechlabs” på Kungliga Tekniska högskolans campus Solna. Här informerades det om en hur man kan få diagnos på njursjukdomar med en ny metod genom en optisk 3D-mikroskopi. Ny teknik Medtechlabs som är ett center för medicinteknisk forskning är dom som har utvecklat denna nya teknik. Medtechlabs arbetar helaContinue reading “Medtechlabs”

Vasateatern

Visa vägen Prins Daniel deltog den 22 november vid Samhalls Visa vägen-gala på Vasateatern i Stockholm. Detta pris har delats ut av Samhall sedan 2008. Priset går till dom arbetsgivare som visar och förstår att det är viktigare vad en människa kan och inte för vad dom inte kan. Och kanske det viktigaste – attContinue reading “Vasateatern”

Värdebaserat ledarskap

Stipendium Kungen delade ut stipendiet “Kompassrosen” till sju stycken ungdomar som i sitt ledarskap visat mod, omtanke och handlingskraft. Alla pristagare är under 25 år och stipendierna uppgår till 50.000 som ska användas till personlig ledarskapsutveckling. Dom som står bakom stipendiet är “Ungt ledarskap”. Även dom som gått utbildningen “Värdebaserat ledarskap” fick ta emot ettContinue reading “Värdebaserat ledarskap”

Ny fana

Kalberg Militärhögskola Kungen överlämnade den 18 november en ny fana till Militärhögskolan Karlberg i Stockholm. 1992 hade Militärskolan 200-årsjubileum och då fick skolan en fana. Denna togs nu ner och Kungen delade ut en ny inför personal och kadetter. Och under ceremonin fick överstelöjtnant Johan Martinsson det nya fälttecknet. På Kyrkplan höll Kungen ett talContinue reading “Ny fana”

Idrottens främjande

Idrottens historia Kungen gav företräde den 17 november för Sveriges centralförening för idrottens främjande som också förkortas SFIC. Detta skedde på det Kungliga slottet. Föreningen stödjer den svenska idrotten och har gett ut böcker och filmer om bland annat de Nordiska vinterspelen och Stockholms stadion. Den avgående ordföranden Lennart Ahlgren och den nya ordföranden Rajne SöderbergContinue reading “Idrottens främjande”

Audiens

Nya ambassadörer Kungen tog den 17 november emot fyra nya ambassadörer på Kungliga slottet. Att träffa statschefen är en internationell praxis, men ceremonin ser olika ut i alla länder. Och i Sverige följer man en gammal ceremoni när man mottar gästerna som är unik i världen. På grund av pandemin åkte alla ambassadörerna i egnaContinue reading “Audiens”