Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Få ditt företagssida i topp

Sponsrat inlägg i samarbete med Hjalmar & Co Seo byrå

Att få fler förfrågningar

För att ett företag ska få in så många förfrågningar och tjänster som möjligt så behövs en bra hemsida som kunderna hittar till. För att dina kunder ska hitta ditt företags sida behöver den vara i topp.

När en kund letar efter något specifikt så ska ditt företag hamna högt upp på Google och då behövs det en bra sökmotoroptimering.

topp

Sökmotoroptimering i topp

Hjalmar & Co seo byrå kan hjälpa dig med ditt företags hemsida med den infon du vill att den ska innehålla. Du får en designad hemsida så att den är snygg både på dator, mobil och platta. Din text och dina bilder blir optimerade och interna länkar läggs till olika sidor på hemsidan.

Gör en karta på din hemsida så du ser hur stor du vill att den ska vara. Sen beror det på hemsidans storlek vilket paket du kan välja emellan. Sidan kan sen hjälpa dig få fler tjänster eller förfrågningar om du får hjälp med din optimering.

Medium-paketet är det som mest populärt och innehåller 30 stycken sökord. Detta paket passar ett företag som har ett brett utbud av tjänster.

Om du skriver i ditt företags domännamn på sidan kan du testa hemsidans position som den är just nu. Lägg sen till ett sökord och en mailadress så får du ett resultat.

Kontakt och arbete

När du kommit i kontakt med Hjalmar & co går ni igenom dina önskemål du har för ditt företags hemsida. Du är med hela vägen och sen kan du följa arbetet på en labb sida innan den lanseras. När ni sedan är nöjda med sidan och arbetet lanseras sidan.

Självklart kommer du att bli upplärd hur du uppdaterar sidan framåt och vill du ha support finns det också.

Så för att få svar på dina frågor skriver du lätt i formuläret på sidan eller lyfter luren och ringer Hjalmar & Co så får du den hjälp du behöver.

Göteborg

Forskningsfartyget Skagerak

Kungaparet besökte den 15 oktober Göteborg och Nya varvet deltog Kungen i namngivningen av forskningsfartyget Skagerak. Samtidigt återinvigde Drottningen nyrenoverade barnsjukhuset Drottning Silvias barnsjukhus.

Och på eftermiddagen närvarade Kungaparet vid invigningen av den nya orgeln i Göteborgs konserthus.

Namngivning

Eva Wiberg som är rektor för Göteborgs universitet och dekan Göran Hilmersson tog emot Kungen vid Nya varvet.

Landshövding Anders Danielsson och rektor Eva Wiberg startade namn­givnings­ceremonin med tal. Därefter höll Kungen ett tal där han bland annat sa :

Målet är att detta avancerade flytande laboratorium ska göra vårt land världsledande inom marin forskning, undervisning och samverkan. Det är en god ambition! Jag ser fram emot att se den förverkligad. 

Fartyget R/V Skagerak blev döpt av Kungen genom att en isflaska släpptes mot fartygsskrovet.

Professor Katarina Abrahamsson visade fartyget och Kungen fick också delta i samtal med forskare inom det marina området vid Göteborgs universitet.

Återinvigning

Drottningen togs emot av professor Ian Milsom när hon kom till Drottning Silvias barnsjukhus. Även områdeschef och professor Ann-Marie Wennberg Larkö och sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset var med vid ankomsten.

Drottningen träffade personal och patienter på lekterapiavdelningen och fick också en rundvandring på barnintensivvårds­avdelningen.

Ceremonin hölls i en inglasad del där Göteborgs­Operans barnkör startade ceremonin.

Drottningen höll ett invigningstal där och förklarade Drottning Silvias barnsjukhus officiellt invig, Hon sa bland annat i sitt tal :

Ni sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och alla andra viktiga medarbetare på Drottning Silvias barnsjukhus har en unik kompetens att bota och vårda barn i alla åldrar: från svårt sjuka prematura bebisar till nästan vuxna ungdomar.

Jag är övertygad om att de väl genomtänkta miljöerna här på sjukhuset underlättar för er att ytterligare driva den livsviktiga utvecklingen av barnsjukvården framåt, in i framtiden.

Konserthusets nya orgel

Kungaparet togs emot av Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker, Per-Henrik Hartmann, VD för fastighetsbolaget Higab, Anders Sundberg, styrelseordförande i Higab och Gun-Marie Daun styrelseordförande i Göteborgs Symfonikers AB.

Professor Hans Davidsson spelade på orgeln berättade om orgelns tillkomst och unika funktioner.

Orgeln är byggd av Rieger Orgelbau tillsammans med en internationell grupp med orgelexperter, förenar tradition med ny teknologi och innovation. Den är också den enda i världen som under publikens fötter har en separat basorgel med 40 stora baspipor. Det gör att publiken både hör och känner de låga frekvenserna.

 

 

Jönköpings län

Uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kungen och Drottningen besökte den 14 oktober Jönköpings län. Landshövding Helena Jonsson med make Göran Johansson var värdar för besöket.

Residenset

Kungen och Drottningen hälsades välkomna på esidenset i Jönköping.

Landshövdingen och regionstyrelsens ordförande Maria Frisk, regiondirektör Jane Ydman, sjukvårdsdirektör Mats Bojestig, smittskyddsläkare Malin Bengnér och händelsechef Fredric Jonsson fick berätta hur pandemin påverkat länet. Vilka utmaningar som funnits och hur viktigt samarbetet mellan länet varit under pandemin.

Elmia

Efter mötet på residenset besökte Kungaparet Elmia. Den tidigare vd Lotta Frenssen och tf vd Agne Bengtsson tog emot Kungaparet. Information om hur uställnings- och konferensverksamheten drabbades hårt under pandemin och deras lokaler lånades ut för att kunna hantera skyddsutrustning, covid-testning och vaccinering.

Hur kommunerna i länet har samarbetat under pandemin berättade biträdande räddningschef Göran Molin. Anders Jingmark från Skärpfabriken och Per Gustafsson från Gislaved Folie berättade också hur deras verksamhet tillverkat varor i skinn och plastfolier fick börja tillverka skyddsförkläden.

Jönköpings läns museum

Kungaparet besökte också Jönköpings läns museum där museichef Johan Gärskog tog emot Kungaparet. Här informerades hur kulturlivet i länet varit påverkad av pandemin och hur museet hanterat detta.

Det blev också en guidad visning av “Följa John” som är en utställning om John Bauer.

Jönköping University

Rektor Agneta Marell välkomnade Kungaparet på högskolan Jönköping University där hon berättade hur all undervisning fungerat under pandemin. Och vilka problem och utmaningar det har varit.

Kungaparet fick också träffa utbildningschef på Hälsohögskolan Agneta Stenebrand, ordförande i Jönköpings studentkår Sophia Fröberg Liljenberg, forskningschef på Tekniska högskolan Salem Seifeddine, kurator Marie Böwing-Lindström och vd vid Hälsohögskolan Marie Ernsth Bravell.

Råslätts vårdcentral

På infektionskliniken på Råslätts vårdcentral berättade verksamhetschefen Ryhov Maria Palmérus om oron som fanns bland all personal när pandemi startade.

Hovslätts hembygdspark

I slutet av dagen fick Kungaparet besöka Hovslätts hembygdspark och där Lennart Lindström välkomnade gästerna välkomna.

Robert Glader från Emilkraften berättade hur dom gjort Emilleden som är en andringsled mellan Lönneberga och Mariannelund. Och Agnetha Karlsson och Anna Eriksson från Tranås kommun informerade om hur Barnens naturstig i Östanåparken i centrala Tranås skapades. Stigen byggdes för att få barnen att vilja vara mer ute i naturen och kunskapen om allt runt omkring.

Upplands flygflottilj

Uppsala garnison

H.K.H. Prins Carl Philip besökte den 14 oktober Uppsala garnison. Detta för att återinrätta Upplands flygflottilj, F 16 på H.M. Konungens uppdrag.

Upplands flygflottilj avvecklades 2003 och riksdagen beslutade förra året att lottiljen skulle återinrättas och dagens ceremoni delades mellan Luftstridsskolans personal skolan och den nya flottiljen.

Ceremonin ägde rum på Ärna flygplats där också statsrådet Peter Hultqvist och överbefälhavaren närvarade.
Prins Carl Philip sa bland annat i sitt tal :

”Genom återetableringen av F 16 Upplands flygflottilj skapas viktiga förutsättningar för ökad verksamhet i framtiden, och för att permanent kunna basera både stridsflyg och andra flygslag på Ärna. Jag önskar befäl, civila och soldater vid F 16 lycka till med era kommande uppgifter inom Flygvapnet och Försvarsmakten.”.

Efter talet förklarade Prinsen att Upplands flygflottilj är återinvigd. Och detta på Kungens uppdrag.

Malmöforum

Remember – ReAct

Kungen och Drottningen närvarade den 13 oktober vid Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Representanter från utlandet, internationella organisationer och sociala medieföretag samlades på mötet. Och överlevande från Förintelsen, forskare, experter och representanter för civilsamhällesorganisationer var också med på mötet.

Forumet ska stärka arbetet för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Samt andra former av rasism och att fortsätta att stärka det internationella samarbetet på området.

Teman för forumet var : hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Plenarmöte och utställningar

Statsministern och statsrådet Anna Ekström tog emot Kungaparet och under plenarmötet pratades det band annat om konsekvenserna av att allt färre överlevande och vittnen finns kvar för att berätta om Förintelsen.

Kungaparet fick under besöket på Malmömässan se några av forumets utställningar. Det visades en film om konstnären Ceija Strojka som överlevde Förintelsen och också en utställning om Raoul Wallenberg.

En av Röda Korsets vita bussar visades också upp.

Kungaparet pratade enskilt med Finlands president Sauli Niinistö och presidenten i World Jewish Congress (MJC) Ronald S Lauder.

Ett gemensamt plenarmöte avslutade dagen där det samtalades om vägen framåt för att se till att de åtgärder ska säkerhetsställas.

 

Medaljer delas ut

Ceremoni i Lovisa Ulrikas matsal

Kungen delade den 12 oktober ut medaljerna H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. Denna ceremoni gjordes i Lovisa Ulrikas matsal på Kungliga slottet.

Den tidigare kallad Hovmedaljen är från 1800-talet och kallas nu H.M. Konungens medalj. Den delas ut för särskilda förtjänster i samhället.

För konstnärliga insatser inom musik, scenisk framställning och litteratur delades medaljen Litteris et Artibus ut.

H.M. KONUNGENS MEDALJ

12:e storleken i Serafimerordens band

F.d. generaldirektör Peter Kleen  – genom framstående insatser inom svensk statsförvaltning

Direktör Gerald Nagler – genom betydande och insatser för att främja mänskliga rättigheter

Ambassadör Olof Skoog – genom framstående insatser inom svensk utrikesförvaltning

 

12:e storleken i högblått band

Direktör Jacob de Geer – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Stig Engström – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

F.d. riksdagsledamot Göran Lennmarker – genom framstående politikergärning

Direktör Gerteric Lindquist – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Direktör Magnus Nilsson – genom betydande insatser inom svenskt näringsliv

Författare och samhällsdebattör Anders Wijkman – genom förtjänstfulla insatser inom tillväxt och miljö

 

8:e storleken i Serafimerordens band

Professor Deliang Chen – genom framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning

Vetenskapsjournalist med.dr h.c. Henrik Ekman – genom betydelsefulla insatser för spridning av kunskap om natur och miljö

Vetenskapsskribent med.dr Emma Frans – genom betydelsefulla insatser för spridning av kunskap om vetenskap och forskning

F.d. kommunalrådet Lars-Erik Fälth – genom framstående kommunalpolitiska insatser

Professor Gunnar C. Hansson – genom förtjänstfulla insatser inom medicinsk forskning, särskilt cystisk fibros

Direktör Per Lundberg – genom förtjänstfulla insatser som styrelseordförande i Sophiahemmet och Stiftelsen Drottning Sophias skyddshem

Konstvetare Isabella Nilsson – genom förtjänstfulla insatser inom svenskt akademiväsende

Professor emerita Margaretha Rossholm Lagerlöf – genom betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt konstliv

Professor emerita Barbro Åsman – genom betydelsefulla insatser inom forskning och forskningssamarbete i fysik

 

8:e storleken i högblått band

Verksamhetsledare Mariam Afrasiabpour – genom betydelsefulla insatser för att underlätta invandrarkvinnors inträde på arbetsmarknaden och motverka hedersförtryck

F.d. generalsekreterare Bo Forsberg – genom framstående insatser inom kyrkligt biståndsarbete

Kontraktsprost Lisa Tegby – genom betydande insatser inom svenskt kyrkoliv

Regissör och dramatiker Alexander Mørk-Eidem – genom innovativa insatser inom svensk scenkonst

5:e storleken i högblått band

Direktör Mia Spendrup – genom betydande insatser inom svensk besöksnäring med kulturarvsprofil

Fiolbyggare Peter Westerlund – genom framstående insatser som violinmakare

Konstnärlig ledare Magnus Wetterholm – genom framstående insatser inom kulturlivet i Bergslagen

 

MEDALJEN LITTERIS ET ARTIBUS

Författare och översättare Gun-Britt Sundström – genom framstående konstnärliga insatser inom svensk litteratur och översättningskonst

Koreograf och dansare Alexander Ekman – genom framstående konstnärliga insatser som koreograf

Skådespelare och regissör Pia Johansson – genom framstående konstnärliga insatser som skådespelare

Socionom och kantor Ragnar Håkanson – genom framstående konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken

Hovsångare Daniel Johansson – genom framstående konstnärliga insatser som operasångare

Kompositör Mats Larsson Gothe – genom framstående konstnärliga insatser som tonsättare

Artisten Lena Philipsson – genom framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

Artisten Magnus Uggla – genom framstående konstnärliga insatser inom svenskt musikliv

 

Östergötland

Besök i Linköping och Norrköping

Prins Carl Philip besökte den 12 oktober Östergötland län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Besöket ägde rum i Linköping och Norrköping där landshövding Carl Fredrik Graf och fru Anette Graf var värdar.

Dagen inleddes med att prins Carl Philip besökte Linköpings slott där landshövdingen och representanter från bland annat det lokala näringslivet berättade om hur pandemin påverkat de äldres situation.

Stadsmissionen

Prins Carl Philip besökte Stadsmissionen i Linköping. Där fick Prinsen information om det stöd som organisationen givit till behövande under pandemin. Stadsmissionen har fått fler samtal om våld under pandemin har öppnat en jourtelefon och en stödchatt som är öppen dygnet runt. Representanter från Svenska kyrkan var också med i samtalet som berättade om sin verksamhet.

Universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset i Linköping besöktes efter lunch av Prins Carl Philip. Prinset fick besöka IVA och prata med deras vårdcentral.

Visualiseringscenter

Efter besöket i Linköping åkte Prins Carl Philip till Norrköping. Där startade besöket på Visualiseringscentret som är en mötesplats för forskning, näringsliv, allmänhet och skola som vill kommunicera fakta, kunskap och upplevelser.

Företaget Interspectral har skapat ett interaktivt och utbildande material om Sars Cov-2 och Prinsen fick en presentation av materialet. Där får användaren bekanta sig med både viruspartikeln och effekterna hos en smittad patient i fyra olika stadier. Materialet har använts i bland annat Singapore, Kanada och Europa.

Prinsen fick också en presentation om företaget Voysys som skapat teknik för virtuella läkarbesök.

Stadsmuseum

Det avslutande besöket skedde på Norrköpings stadsmuseum där det gavs information om hur kulturen i staden har hanterat i pandemin. En guidad visning av utställningen Medhälpare och motstånd – nazismen i Norrköping då och nu avslutade besöket.

Kungafamiljen

Med grund av covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

Hösten 2020 genomfördes dom fyra första besöken. Och på grund av den andra vågen pausades besöken. Nu återupptas besöken i Sveriges län under hösten 2021.

Genom dessa besök vill Kungen visa deltagande av dom drabbade och uppmärksamma dom lokala insatserna.

Nedan är dom besök som kommer att ske :

Oktober

  • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
  • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
  • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

  • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
  • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
  • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Audienser för nya ambassadörer

Högtidliga audienser

Kungen tog emot fyra nya ambassadörer den 12 oktober i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Det är internationell praxis att en ny ambassadör i ett land får träffa statschefen. Beroende på i vilket land ceremonin genomförs är dom olika. I Sverige följer man en gammal ceremoni när det gäller mottagandet av de utländska sändebuden. Det är unikt i världen då det är ett månghundraårig tradition.

På grund av covid-19-pandemin var dagens ceremonier i en mindre skala och anpassad efter rådande situation.

Dom fyra utländska sändebuden som Kungen tog emot var :

  • Ambassadör Lourdes Victoria-Kruse från Dominikanska Republiken
  • Ambassadör Sergey Nurtayev från Republiken Kazakstan
  • Ambassadör Dharshana Mahendra Perera från Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka
  • Ambassadör Vinicio Mati från Republiken Italien

Ceremonin brukar vanligtvis gå till så att ambassadörerna hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet.  Med på grund av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Enskilda samtal på cirka femton minuter hölls mellan Kungen och ambassadörerna enskilt.

Här kan du läsa om hur högtidliga audienser går till:

 

Framtida statsbesök

Företräde för statsrådet

Kungaparet och Kronprinsessan gav den 11 oktober ett företräde för statsrådet Ann Linde.

Företrädet ägde rum på Kungliga slottet och där diskuterades bland annat förslag till kommande års statsbesök och officiella besök.

Representanter från Utrikesdepartementet och Kungliga Hovstaterna deltog också.

Till startsidan