Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Serverat på Nobelfesten

Kronprinsessan vid konferensen Alla påverkar

Tisdagen den 8 juni deltog Kronprinsessan med en hälsning vid den digitala konferensen Alla påverkar!.

Under 2021 är Finland ordförande i Nordiska ministerrådet som i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet i Finland arrangerar “Alla påverkar! Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling” som äger rum 8-9 juni.

I sin hälsning sade Kronprinsessan:

“Under mer normala omständigheter brukar jag ha förmånen att resa relativt mycket, både inom Sverige och Norden och på besök till andra länder. Under dessa resor möter jag ofta ungdomar som berättar om sin tillvaro och om hur de ser på framtiden. Inte sällan är det just de samtalen som etsar sig fast i minnet.

Man säger ibland att ungdomar tänker kortsiktigt. Men min erfarenhet är faktiskt precis den motsatta: När man anstränger sig och verkligen lyssnar, så är det väldigt ofta de yngsta människorna som har de mest långsiktiga perspektiven – och lösningarna.”

Läs talet i sin helhet

Finlands huvudfokus för ordförandeskap i Nordiska ministerrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är att främja den nordiska visionen: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Visionens tre strategiområden är ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Konferensen har som mål att stärka synergierna mellan utbildnings-, forsknings-, kultur och ungdomssektorn och undersöka hur de olika sektorerna bidrar till en hållbar utveckling.

Kronprinsessan uppmärksammar Världshavsdagen

Tisdagen den 8 juni uppmärksammade Kronprinsessan World Oceans Day, Världshavsdagen, med att medverka vid ett webbinarium om FN:s årtionde för havsforskning samt vid UNDP:s Oceans Innovation Challenge.

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning.

Kronprinsessan inledde Världshavsdagen med att delta med ett förinspelat tal vid ett webbinarium om den svenska agendan för FN:s årtiondet för havsforskning.

I sitt tal sade Kronprinsessan:

“I en skrämmande takt närmar vi oss en punkt där skadorna på marint liv är oåterkalleliga. Från den punkten finns ingen väg tillbaka. Och den enda art som kan vända utvecklingen – som måste göra det – är vi.

Men, om vi förväntar oss att människor ska ta ansvar för haven – då måste vi också ge dem förutsättningar att förstå. Att förstå hur de här känsliga marina ekosystemen fungerar, och varför de är så viktiga att värna.

Med kunskap kommer förståelse. Och med förståelse kan vi åstadkomma förändring.”

Vid webbinariet samtalade bland annat generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten kring de fyra prioriterade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad havsförvaltning, havsmedvetenhet, data och innovationer.

Webbinariet avslutades med en presentation av Universeums satsning på hållbara hav, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

UNDP:s Ocean Innovation Challenge

Under eftermiddagen deltog Kronprinsessan tillsammans med bland andra H.K.H. Kronprins Haakon av Norge vid ett digitalt möte inom ramen för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s initiativ Ocean Innovation Challenge.

Ocean Innovation Challenge mobiliserar innovatörer för att rädda världshaven och leds av UNDP med stöd från Sverige och Norge.

I årets tävlingsomgång ligger fokus på lösningar för att bekämpa havsföroreningar. Vid mötet deltog de nio innovatörer vars idéer valts ut bland 600 tävlingsbidrag och som handlar om allt från att producera organiska alternativ till plastprodukter till hållbar odling av sjögräs, som ett alternativ till syntetisk gödsel. Dessa nio kommer nu att erhålla finansiering och stöd för att göra sina innovationer till verklighet.

Kronprinsessan inledningstalade och sade i sitt tal:

For a very long time, the seas have given us humans what we need to survive. We have depended on the ocean and its gifts. But now, with climate change, pollution and overfishing, we are at a point where the ocean depends on us. It is time for us to give back – before it is too late.

Ladies and gentlemen: while the ocean is under enormous pressure, it is also full of treasures. Under the surface, along with a diverse array of marine life, lie unique opportunities for us to contribute to solving the great challenges of our time.

Dear Ocean Innovators: It is gratifying to see the diversity and the tangible ambitions of your ideas, with solutions to one of the biggest threats to ocean health – marine pollution.”

Därefter talade bland andra statsrådet Peter Bolund, UN SG Special Envoy for the Ocean ambassadör Peter Thomson, administrator of UNDP Achim Steiner samt Kronprins Haakon som också ledde samtalet med innovatörerna.

Sedan 2003 har Kronprinsen varit engagerad i UNDP som goodwillambassadör och Kronprinsen avslutade högnivåmötet med att säga:

“Some of the most severe challenges we are facing in the world today, like climate change and the threat to life below water, we share as a global community. They connect us. We need to unite to solve them.”

Läs mer på norska Kungahusets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

H.K.H. Kronprins Haakon av Norge deltog i UNDP:s digitala möte. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen/Det kongelige hoff

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida Länk till annan webbplats. samt hos FN.

Kronprinsessparet i möte med Shilan Caman

Tisdagen den 8 juni gav Kronprinsessan och Prins Daniel ett företräde på Haga slott för Shilan Caman, forskare vid Rättsmedicinalverket.

Under företrädet berättade Shilan Caman om sin forskning samt den avhandling hon skrivit kring dödligt våld i nära relationer, Intimate partner homcide rates and characteristics Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Shilan Caman är forskare vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättspsykiatri. Hennes forskning är inriktad mot att bättre förstå våldsamma gärningspersoners drivkrafter och motiv.

Prinsessan Estelles kulturstiftelse presenterar ny skulptur på Djurgården

Tisdagen den 8 juni invigde Prins Daniel en ny skulptur på Kungl. Djurgården i Stockholm. Verket Life Rings, av konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset, är det andra permanenta verket som Prinsessan Estelles kulturstiftelse presenterar till den blivande skulpturparken på Rosendal.

Under tisdagen invigdes den nya skulpturen på Djurgården vid en digital invigningsceremoni med Prins Daniel, konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset, Danmarks ambassadör Vibeke Rovsing Lauritzen, Norges ambassadör Christian Syse samt Sara Sandström Nilsson från Prinsessan Estelles kulturstiftelse.

I sitt invigningstal sade Prinsen bland annat:

“Konst betyder mycket för mig, liksom för många andra. Inte bara för upplevelsen här och nu, utan för allt den står för. Konsten berättar om vårt förflutna, den beskriver vår nutid. Kanske kan den också hjälpa oss att ta oss an vår framtid.

Vi är stolta över att Elmgreen och Dragsets Life Rings blir det andra permanenta verket i samlingen här på Rosendal. Att konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset är från våra grannländer, Danmark och Norge, gör såklart att det känns extra ”hyggeligt”.”

Läs talet i sin helhet

Kronprinsessparet och Prinsessan Estelle mötte konstnärerna

Kvällen innan invigningen mötte Kronprinsessan, Prins Daniel och Prinsessan Estelle konstnärerna Michael Elmgreen och Ingar Dragset vid den nyuppförda skulpturen.

Prinsessan Estelle tillsammans med Michael Elmgreen och Ingar Dragset vid den nyuppförda skulpturen. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Verket Life Rings av konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Om Elmgreen och Dragset

Den internationellt framstående dansk-norska konstnärsduon Michael Elmgreen och Ingar Dragset är verksamma i Berlin och har arbetat tillsammans sedan 1995. Deras konst utgår från vardagliga objekt och de utforskar vad som händer när föremålen, tagna ur sitt sammanhang, placeras i en ny kontext. Genom att presentera det igenkännbara på ett oväntat och överraskande sätt skapas en ny innebörd och vår traditionella tolkning förändras.

Om Life Rings

I den åtta meter höga skulpturen Life Rings utgår konstnärerna från ett objekt vi alla känner igen; livbojen, ett räddningsredskap som symboliserar trygghet i krissituationer. Vanligtvis ser vi den som ett solitärt objekt men i Elmgreen & Dragsets skulptur har ett kluster av livbojar sammanlänkats i varandra i en kedja som sträcker upp sig i luften. Livbojarna är inte längre brukbara utan symboliserar något större – att vi alla är beroende av och måst ta hand om varandra.

Presentationer och aktiviteter vid skulpturen

Under perioden 8 juni–26 september erbjuder Prinsessan Estelles Kulturstiftelse dagliga presentationer och aktiviteter vid platsen – anpassade till de aktuella riktlinjer som gäller. Stiftelsen har producerat en katalog och en audioguide, samt utformat konstpedagogiska program i samarbete med Konstfack och Tekniska museet. I gratisappen Kungliga promenader går det att läsa om konstverken i Konstpromenaden.

Läs mer om Kungliga promenader på Kungliga slottens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om presentationerna på Prinsessan Estelles kulturstiftelsens hemsida

Kungen invigde utställning om kronprinsessan Margareta

Söndagen den 6 juni invigdes utställningen Daisy. Kronprinsessan Margareta, 1882–1920. Inför invigningen besökte Kungaparet, Kronprinsessan och Prinsessan Christina Fru Magnuson utställningen.

Utställningen visas på Kungliga slottet i den våning där kronprinsessan Margareta bodde tillsammans med sin make, den blivande kung Gustav VI Adolf, och parets fem barn. I utställningen får besökaren ta del av material ur arkiven och föremål ur de kungliga samlingarna som tillhört kronprinsessan Margareta.

Gustaf (VI) Adolf och kronprinsessan Margareta med barnen (från vänster) prins Sigvard, prins Gustaf Adolf, prins Bertil och prinsessan Ingrid på fotbollsplanen på Sofiero, 1914. Foto: Bernadottebibliotekets arkiv/Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessan Margareta, kallad Daisy av familj och vänner, var aktiv i många av den tidens stora samhällsfrågor och drev humanistiska insatser för barn, civilförsvarets uppbyggnad, funktionsnedsattas rättigheter och under första världskriget för krigsfångars överlevnad.

Från sin uppväxt som barnbarn till drottning Viktoria av Storbritannien bar hon med sig intressen för konst, idrott och trädgård. Hon gav ut trädgårdsböcker, lade grunden till Sofieros slottsträdgård, åkte skidor och var forward i sitt eget bandylag.

Utställningen om kronprinsessan Margareta visas på Kungliga slottet 6 juni-30 september.

Läs mer om utställningen Länk till annan webbplats.

Invigningstal

I samband med rundvandringen på utställningen höll Kungen ett tal där han bland annat sa:

”I dag har jag den stora glädjen att öppna en ny utställning här på Kungliga slottet i Stockholm. En utställning som, faktiskt, ligger mig personligen varmt om hjärtat.

Min farmor, kronprinsessan Margareta – inom familjen kallad Daisy – var en mångbegåvad person med stark lyskraft. Hon hade ett äkta intresse och engagemang inom en mängd områden: konst, idrott, social hjälpverksamhet och trädgårdsodling.”

Ta del av hela talet

Kronprinsessan firade 400-årsjubilerande Göteborg

Fredagen den 4 juni närvarade Kronprinsessan, Hertiginnan av Västergötland, vid det digitala firandet av 400-årsjubilerande Göteborg.

Under fredagen markerades jubileumsdagen vid en officiell ceremoni under ledning av Tomas von Brömmsen. Under ceremonin talade Kronprinsessan till staden. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

“Kära göteborgare. Ni är kända för att vara stolta över er stad. Och det med all rätt! Så mycket av det som format Sverige, som byggt vårt välstånd och präglat vår kultur, har kommit från er. Och så är det fortfarande: Göteborg spelar och kommer att spela en viktig roll för Sveriges utveckling.”

Läs talet i sin helhet här

Kommunfullmäktiges ordförande Anneli Rhedin och landshövding Anders Danielsson högtidstalade också. Saluter avfyrades därefter kl. 16.21.

Det stora firandet av staden är framflyttat och äger rum år 2023.

Läs mer om Göteborgs 400-årsfirande här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stadsprivilegier 1621

Den 4 juni 1621 fick Göteborg sina stadsprivilegier av kung Gustav II Adolf. Kung Gustav II Adolf och Kronprinsessan förenas av många olika släktband. Kungen, som i dag står staty på Gustav Adolfs torg i Göteborg, är bland annat farfars farmors farfars farfars farfars mormors halvbror till Kronprinsessan.

Kungaparet och Kronprinsess­paret i digitalt möte med Folkhälso­myndigheten

Torsdagen den 3 juni höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Under mötet informerade generaldirektören bland annat om det rådande smittspridningsläget i Sverige och i våra grannländer, den förväntade utvecklingen under sommaren och hösten samt om de planerade vaccinationspassen som planeras införas för att underlätta till fri rörelse inom EU.

I mötet lyftes även vikten av att i tidig ålder lägga grunden till god hälsa, samt hur pandemin drabbat personer i utsatta områden och länder hårdare.

Mötet var det fjärde i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Present tips hos presentguiden.se

Presenter,presenter stora som små är det härligaste och roligaste att få och ge bort. Presenter för att nån är värd det. Till födelsedagar och högtider. Presenter till nära och kära. Alla har nångång fått en present och kommer du ihåg känslan av glädje när du skulle öppna presenten av nyfikenhet. Endorfinerna sprudlar av glädje och det ända du känner är en barnslig glädje. Som ett barn som får sin stora favorit strutglass eller jultomten som kommer.

Men det är lika roligt att ge bort presenter och få se glädjen i mottagarens ögon. Visst kan det vara svårt att välja present att ge bort. För du vill ju ha en speciell present som du vet att mottagaren önskar eller skulle passa till. Då är det bra med att få många olika presenttips. Att ge bort present kan vara svårt att komma på själv och man kanske inte har så många egna idéer. Det är här som presentguiden.se kan tipsa dig att få present idéer att ge bort till den som ska få.

Presentguiden.se har många förslag på presenter present

Present

Hos dom kan du ta del av deras många presenter för henne och honom. Alla presenter finns i olika prisklasser beroende på vad du vill ge bort. Kanske du bara vill ge bort nånting smått utan att personer fyller år eller har nån högtidsdag. Då kan man ge nånting smått som man tycker att personer ska ha. Har du nån i din närhet som fyller år t.ex då vill man gärna ge nånting speciellt. Och hos presentguiden.se finns det många bra tips på presenter oavsett varför du vill ge bort en present. Dom fyra fördelarna att ge bort present.

1. Att ge kan göra dig och mottagaren lycklig

2. Att ge kan ge dig och mottagaren bättre hälsa

3. Att ge kan stärka relationen

4. Att ge kan ge dig och andra tacksamhet

Dessa fyra anledningar till att ge bort presenter är bara fördelar och du får tusentals tillbaka. Att ge är att få så säger även karmalagarna.

Ta en titt på alla presentips som finns hos presentguiden.se för hos dom finns presenterna. Oavsett vilken anledning du vill ge så finns det presenter för stora och små dagar. En liten present till vardagen att pigga upp med eller en present som du vill delta själv i då kan en upplevelse present vara aktuellt. Det viktiga är dom fyra fördelarna som ger både dig och mottagaren glädje och gemensamma minnen.

 

Kungen deltog i seminarium om ungt värdebaserat ledarskap

Onsdagen den 2 juni deltog Kungen i ett digitalt seminarium på temat Värdebaserat ledarskap – tillitens kraft och möjligheter i en föränderlig tid.

Vid seminariet som arrangerades av Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap deltog årets Kompassrosstipendiater och 170 inbjudna ledare.

Dagen inleddes med ett tal av Kungen där han sa:

”Stiftelsens grundvärderingar kommer från scoutrörelsen. Den har varit viktig för mig och den har definitivt format min syn på ledarskap.
Scouternas värderingar har sammanfattats i stiftelsens ledord: mod, omtanke och handlingskraft.”

Läs Kungens tal i sin helhet

Seminariet, som delvis genomfördes på plats på Börsen i Göteborg, arrangerades tillsammans med Göteborg stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

– I tider av oro och förändring minskar och ifrågasätts tilliten till expertis och institutioner och ledarens ansvar att hantera och dela information och fakta för att ha möjlighet att leda och fullfölja hållbara och faktabaserade beslut och processer blir allt viktigare. Därför knyter årets tema an till hur man som ledare och chef på bästa sätt skapar goda förutsättningar att leda i förändring med tillit som grundvärdering, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Tre kompassrosstipendiater

Vid seminariet uppmärksammades årets Kompassrosstipendiater. I år är det 15:e gången stipendiet delas ut och hittills har 48 unga ledare tagit emot stipendiet.

Årets stipendiater är:

Eleonora Svanberg, 22 år, Girls in STEM, Stockholm
Eleonora är den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholm som grundat Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). I organisationen kämpar Eleonora för att bryta normer och att vara en förebild för unga kvinnor och icke-binära inom naturvetenskap och teknik, där de är underrepresenterade. Hennes mål är att förändra den stereotypa bild som än i dag råder kring utbildningar på såväl gymnasiet som universitet och högskolor.

Nomineringen lyder: Eleonora Svanberg får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på mod, ödmjukhet och sårbarhet, är en förebild som utmanar och förändrar normer för att öppna upp och inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen.

Emina Sesto, 23 år, Uppsala kommun, Uppsala
Emina är 23 år, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Med raketfart har hon tagit sig från praktikplats till chefsposition på ett år. I dag leder Emina 30 medarbetare vid tre LSS-boenden. Med en hög förändringsvilja och stor omtanke jobbar hon för en välmående arbetsplats, en bättre vardag för brukarna samt utvecklande av verksamheten.

Nomineringen lyder: Emina Sesto får stipendiet för att med värdebaserat ledarskap baserat på mod, omtanke och handlingskraft ifrågasätter strukturer och normer när hon skapar förutsättningar för sina medarbetare att göra skillnad på riktigt.

Muna Idow, 23 år, Mermaid Simskola, Göteborg

Muna är 23-åringen som driver Mermaid simskola. Med vatten som verktyg – simkunskap och lek – hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Hennes vision är glasklar – att bidra till ett bättre, mer inkluderande och tryggare samhälle och kunna ge andra barn en bättre barndom än den hon själv haft.

Nomineringen lyder: Muna Idow får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på omtanke, handlingskraft, nyfikenhet och jämlikhet bygger självkänsla och självförtroende hos deltagare med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten.

Med anledning av pandemin kommer Kompassrosstipendiet att delas ut av H.M. Konungen vid en stipendieceremoni på Kungliga slottet under hösten 2021.

Ungt ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till den personliga ledarskapsutvecklingen.

Värdebaserat ledarskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Till startsidan