Kungahuset - Den frivilliga Monarken
Skip to content
Okategoriserade

Använder man datorer på de kungliga slotten?

I den moderna världen är datorer och teknik en stor del av vardagen för de flesta människor inklusive medlemmar av kungafamiljer runt om i världen.

Använder man datorer på de kungliga slotten?
Använder man datorer på de kungliga slotten?

Digitalisering och användningen av datorer har blivit en integrerad del av vårt samhälle och detta inkluderar även kungligheter.

När det kommer till vem som använder datorer mest i kungafamiljen finns det många faktorer som spelar in. De flesta medlemmar av kungafamiljer är upptagna med sina kungliga plikter och har ofta en mängd olika åtaganden att ta hand om, vilket kan påverka hur mycket tid de har att använda datorer. Använder man dator är det också bra att använda C3794 så att flera kan dela på samma system i slottet.

En person som ofta ses använda datorer och teknik är prins Carl Philip av Sverige. Prinsen är känd för sitt intresse för design och teknik och han har tidigare deltagit i olika evenemang och projekt som fokuserar på dessa ämnen. Han har även grundat sitt eget designföretag Bernadotte & Kylberg som fokuserar på design och produkter skapade med hjälp av digitalt arbete.

Även prinsessan Madeleine av Sverige har visat intresse för datorer och teknik. Hon har tidigare deltagit i olika evenemang och samarbeten inom teknikbranschen och hon har också varit involverad i olika välgörenhetsprojekt som fokuserar på att främja teknik och digitalisering för barn och unga.

Prinsessan Sofia av Sverige är en annan medlem av kungafamiljen som är känd för sitt intresse för datorer och teknik. Hon har tidigare arbetat inom IT-branschen och har även grundat sitt eget välgörenhetsprojekt, Projekt Playground, som fokuserar på att använda teknik och digitalisering för att hjälpa barn och unga i behov.

Det är tydligt att digitalisering och användningen av datorer är en viktig del av kungafamiljernas liv, och det är uppmuntrande att se hur de använder sin position och inflytande för att främja teknik och digitalisering för samhällets bästa. Oavsett vem som använder datorer mest i kungafamiljen är det tydligt att teknik spelar en viktig roll i deras liv och arbete.

Kungafamiljens bilar

Varför sitter alltid kungafamiljen bak i bilen och inte i fram?

Traditionellt sett sitter kungafamiljen bak i bilen av säkerhetsskäl och för att symbolisera deras höga status och distans till andra människor.

Varför sitter alltid kungafamiljen bak i bilen och inte i fram?
Varför sitter alltid kungafamiljen bak i bilen och inte i fram? Detta är en av bilarna som kungafamiljen åkte med när de anlände till Uppsala Domkyrka.

Att sitta längst bak ger dem också en möjlighet att tydligt synas och hälsas på när de anländer till olika platser. Dessutom kan det vara en säkerhetsåtgärd för att skydda dem från eventuella hot eller attacker från utsidan.

Här ser vi flera kungliga bilar parkerade utanför Uppsala Domkyrka. De får dessutom aldrig böter.
Här ser vi flera kungliga bilar parkerade utanför Uppsala Domkyrka. De får dessutom aldrig böter.

Denna praxis har sina rötter i historien och det kungliga protokollet,och det har blivit en tradition som upprätthålls av många kungliga familjer runt om i världen. Det är dock viktigt att notera att det inte finns några hårda regler som dikterar var kungafamiljen måste sitta i en bil och det kan variera beroende på situation och personliga preferenser.

Här ser vi en gul lapp med beskrivning så att andra förstår att denna bil tillhör kungafamiljen.
Här ser vi en gul lapp med beskrivning så att andra förstår att denna bil tillhör kungafamiljen.
Här ser vi även registreringsskylten för de kungliga bilarna.
Här ser vi även registreringsskylten för de kungliga bilarna.
När kungafamiljen reser så är de aldrig ensamma. Därför finns även en större bil så att kungliga hovet får plats. Även säkerhetspoliser dvs SÄPO behöver plats.
När kungafamiljen reser så är de aldrig ensamma. Därför finns även en större bil så att kungliga hovet får plats. Även säkerhetspoliser dvs SÄPO behöver plats.
Bak fönster är alltid svarta så att folk inte ska kunna se in. Kungafamiljen får på detta sett mer privatliv.
Bak fönster är alltid svarta så att folk inte ska kunna se in. Kungafamiljen får på detta sett mer privatliv.
Kronprinsessan Victoria

Kungahuset är en stiftelse och kan en stiftelse gå i konkurs?

Att bilda en stiftelse innebär att skapa en rättslig enhet med ett specifikt syfte ofta av välgörenhetskaraktär.

Processen för att bilda en stiftelse kan variera beroende på den specifika lagstiftningen i det land där du planerar att etablera stiftelsen. Nedan följer en allmän vägledning, men det är viktigt att konsultera en juridisk expert eller revisor för att säkerställa att du följer alla lokala regler och förfaranden. Här är några steg som vanligtvis ingår i processen:

Utan kungahusets stiftelse har vi ingen kronprinsessa som kan inviga tex kyrkomötet i Uppsala varje år.
Utan kungahusets stiftelse har vi ingen kronprinsessa som kan inviga tex kyrkomötet i Uppsala varje år.
 1. Förberedelse och Forskning:
  • Definiera klart syftet och målen för stiftelsen. Gör en noggrann forskning om de lagar och regler som gäller för att bilda och driva en stiftelse i det aktuella landet.
 2. Namn och Stadgar:
  • Välj ett passande namn för stiftelsen och skriv stadgar som klart och tydligt beskriver stiftelsens syfte, struktur och funktion. Stadgarna kan också innehålla bestämmelser om hur stiftelsen ska förvaltas och hur beslut ska fattas.
 3. Styrelse och Styrelseledamöter:
  • Utse en styrelse och styrelseledamöter som kommer att ansvara för att driva och fatta beslut för stiftelsen. Styrelsen bör bestå av personer med lämplig expertis och engagemang för stiftelsens syfte.
 4. Registrering och Godkännande:
  • Beroende på det aktuella landets lagstiftning kan stiftelsen behöva registreras hos myndigheterna. Det kan krävas att du lämnar in dokument,inklusive stadgar och en ansökan om registrering. Vänta på godkännande från myndigheterna.
 5. Bankkonto och Ekonomi:
  • Öppna ett separat bankkonto för stiftelsen och se till att du har en sund ekonomisk plan för att hantera stiftelsens tillgångar och utgifter. Många jurisdiktioner kräver att stiftelser förvaltar sina medel på ett transparent och ansvarsfullt sätt. Man vill ju också att en stiftelse ska gå runt och fattas det pengar kan man gå i konkurs. Då kan det också vara bra med företagsrekonstruktion för att slippa gå i konkurs och få stiftelsen på fötterna igen.
 6. Offentliggörande och Transparens:
  • Vissa länder kan kräva att stiftelser offentliggör viss information, som stadgar och styrelsemedlemmar. Transparens och öppenhet är viktiga principer för många välgörenhetsorganisationer.
 7. Skattefrågor:
  • Kontrollera skatteregler och bestämmelser som gäller för stiftelser i det aktuella landet. Många länder erbjuder skattemässiga förmåner för välgörenhetsstiftelser.
 8. Uppföljning och Rapportering:
  • Efter att stiftelsen har bildats är det viktigt att hålla regelbunden kontakt med myndigheterna och upprätthålla noggrann dokumentation. Många jurisdiktioner kräver att stiftelser regelbundet rapporterar om sina aktiviteter och ekonomiska förhållanden.

Som nämnts tidigare är det avgörande att söka professionell rådgivning för att försäkra dig om att du följer alla lagar och regler som gäller för stiftelseskapande i det specifika landet där du planerar att etablera stiftelsen.

Okategoriserade

Souvenirer är något man sparar

Motivation

Att ha tillgång till läxhjälp eller barnvakt är en värdefull resurs för studenter. Det ger dem möjlighet att förbättra sina akademiska kunskaper och uppnå framgång. När man arbetar med en läxhjälpare är det viktigt att skapa en gynnsam inlärningsmiljö. En faktor som kan hjälpa till att främja inlärningen är närvaron av souvenirer. Souvenirer kan fungera som en form av positiv förstärkning, öka motivationen och skapa en trevlig atmosfär. Det här inlägget kommer att utforska varför souvenirer är viktiga under lektioner med läxhjälp och varför man inte kan ha för få av dem.

 • Motivation och engagemang: Souvenirer kan fungera som en katalysator för elevens motivation och engagemang i sina studier. När en student märker att deras ansträngningar och framsteg erkänns och belönas kan de bli mer motiverade att fortsätta sträva efter framgång. Souvenirer fungerar som en fysisk manifestation av framsteg och prestationer och kan fungera som en påminnelse om elevens arbetsinsatser. Genom att ha souvenirer synliga under lektionerna med läxhjälp kan dessa ansträngningar påminnas och uppmuntra eleverna att fortsätta arbeta hårt.
 • Positiv förstärkning: Souvenirer fungerar som en form av positiv förstärkning. När studenter upplever att deras framsteg och ansträngningar uppmärksammas och belönas känner de sig mer motiverade att fortsätta prestera. Genom att till exempel ge eleverna små souvenirer efter ett framsteg eller en framgång kan man förstärka de positiva beteendena och engagemanget. Denna positiva förstärkning hjälper till att etablera en atmosfär av uppmuntran och hjälper eleverna att känna sig stolta över sina insatser.

läxhjälp

Det är också en inspiration att ha souvenirer framme

 • Skapar en trevlig atmosfär: Att ha souvenirer i närheten under lektionerna kan också bidra till att skapa en trevlig atmosfär. Elever känner sig mer bekväma och avslappnade när de vistas i en positiv och välkomnande miljö. Souvenirer kan fungera som samtalsämnen och kan bryta isen mellan läxhjälparen och eleven. Det kan också fungera som en konversationsstarter och hjälpa till att bygga en starkare relation mellan läxhjälp online och eleven. Att ha en trevlig atmosfär främjar inlärning och gör att eleverna känner sig mer benägna att ta initiativ och vara aktiva deltagare under lektionerna.
 • Inspiration och kreativitet: Souvenirer kan också fungera som en källa till inspiration och kreativitet. Genom att visa upp olika typer av souvenirer kan läxhjälparen stimulera elevernas kreativitet och fantasi. Souvenirer kan fungera som visuella hjälpmedel för att illustrera och förklara olika koncept och idéer. Genom att koppla samman koncept med de fysiska souvenirerna kan eleverna få en djupare förståelse för ämnet på ett mer visuellt och intuitivt sätt. Detta kan hjälpa till att göra inlärningen mer intressant och engagerande för eleverna.

Souvenirer är viktiga under lektioner med läxhjälp då de främjar motivation, positivt beteende och skapar en trevlig inlärningsmiljö. Genom souvenirer kan eleverna känna sig belönade och erkända för sina insatser samtidigt som de skapar en atmosfär av uppmuntran och stöd. Souvenirer hjälper också till att stimulera kreativitet och fantasi hos eleverna. Det är därför viktigt att inte underskatta betydelsen av souvenirer och se till att det finns tillräckligt många för att främja framgångsrik inlärning under läxhjälpen.

Kronprinsessan Victoria, Kung Carl Gustaf, Prins Daniel

Kungen och kronprinsessparet närvarar vid rikskonferensen

Varje år samlas några av landets främsta beslutsfattare och akademiker för rikskonferensen Folk och Försvar som äger rum i Sälen. Konferensen fungerar som en plattform för att diskutera och debattera ämnen som rör Sveriges försvar och säkerhetspolitik. I år är det en särskilt betydelsefull händelse då Kungen och kronprinsessparet kommer att närvara vid konferensen.

Kungahuset har alltid spelat en viktig roll i Sveriges försvarsarbete eftersom monarken är landets formella försvarshövding. Det är därför både symboliskt och praktiskt relevant när Kungen och kronprinsessparet deltar i rikskonferensen. Deras närvaro markerar det starka engagemang och intresse som kungafamiljen har för landets försvar och säkerhet.

 

Kungen och kronprinsessparet deltar

Under konferensen kommer Kungen och kronprinsessparet att delta i flera olika sessions och paneldebatter. De kommer också att hålla tal där de delar med sig av sina tankar och perspektiv på ämnen som rör försvarspolitik och nationell säkerhet. Deras närvaro ger en tyngd och status åt konferensen vilket också lockar fler deltagare och uppmärksamhet från media och allmänhet. Något som många kanske pratar om är laglig cbd olja i sverige

Det finns flera skäl till varför det är viktigt att Kungen och kronprinsessparet engagerar sig i försvarsdebatten. För det första ger deras deltagande konferensen en hög grad av legitimitet och betoning på att ämnet är av största vikt för hela nationen. Som kunglig familj är de också en symbol för enhet och sammanhållning, och de kan använda sin position för att främja samarbetet och dialogen mellan olika aktörer inom försvarssektorn.

Kontakter

Dessutom har Kungen och kronprinsessparet en unik access till internationella kontakter och erfarenheter vilket kan vara till stor nytta när det gäller att utveckla och förbättra Sveriges försvarssamarbete med andra länder. Genom att delta i rikskonferensen kan de sprida kunskap och främja samtal som kan bidra till att stärka Sveriges position i försvarspolitiken.

Det är också viktigt att poängtera att Kungen och kronprinsessparet inte bara kommer att närvara passivt vid konferensen. De kommer också att vara aktiva deltagare och uttrycka sina egna åsikter och visioner om landets säkerhet och försvar. Detta ger dem möjligheten att påverka debatten och framhäva vilka frågor de anser vara mest betydelsefulla för Sverige.

I slutändan är Kungens och kronprinsessparets deltagande vid rikskonferensen Folk och Försvar en betydande händelse som kommer att ge konferensen och försvarsdebatten en extra dimension av auktoritet och betydelse. Deras närvaro lyfter fram vikten av försvarsfrågor. Och kan stimulera till ökat engagemang och intresse från både politiker, beslutsfattare och allmänheten.

Rikskonferensen Folk och Försvar blir en möjlighet för olika aktörer inom försvarssektorn att komma samman. Samt att utbyta kunskap och idéer samt diskutera de utmaningar och möjligheter som Sverige står inför. Med Kungen och kronprinsessparet på plats får konferensen en extra dimension av prestige och viktighet. Vilket ger den unika möjligheter att påverka och forma framtiden för landets försvar och säkerhet.

Okategoriserade

Vad brukar kungafamiljen köpa för presenter till varandra?

Vad köper kungafamiljen för presenter till varandra? En insikt i deras gåvotraditioner

Kungafamiljen i Sverige är en av de mest kända familjerna i landet. De är inte bara kända för sin status som kungafamilj, utan också för deras traditioner och sätt att leva. En av deras traditioner som ofta diskuteras är deras presenter till varandra. Vad brukar kungafamiljen köpa för presenter till varandra?

Enligt Flying Hippo fick de senaste tillskotten i kungafamiljen många olika presenter från vänner, familj och svenska kommuner vid deras dop. En silverpläterad skallra är en av de presenter som nämndes. För att inspirera andra som ska gå på dop kan man låta sig inspireras av kungafamiljens presenter.

Kungafamiljen fokuserar inte på dyra presenter, utan ger varandra roliga, genomtänkta och omtänksamma gåvor enligt Femina. De ger varandra noggrant uttänkta gåvor gärna med en skämtsam underton. De är sparsamma med julklapparna till de vuxna men precis som för alla andra barn kan det kännas som om väntan på tomten är olidligt lång. Eftersom prinsessan Sofia är väldigt intresserad av inredning så har de säkert köpt fina knoppar till hennes nyrenoverade villa i Djurgården.

Traditioner inom kungafamiljen

Historiska presenter

Kungafamiljen är känd för att ge varandra personliga och genomtänkta presenter vid speciella tillfällen. Enligt Flying Hippo brukar de svenska kommunerna också skicka presenter till kungafamiljen när det föds nya medlemmar i familjen. När prinsessan Estelle föddes fick hon exempelvis en dockvagn från kommunen i Huddinge.

En annan historisk present som kungafamiljen brukar ge varandra är böcker. Enligt Expressen tycker kungen om att gå till NK Bokhandel och köpa böcker för att ge bort i julklapp.

Kulturella influenser

Kungafamiljen har också influenser från andra kulturer när det gäller presenter. Enligt Femina brukar kungafamiljen fokusera på roliga, genomtänkta och omtänksamma gåvor till varandra. Kungen älskar practical jokes och prinsessan Lilian var en mästare på roliga klappar och gav gärna bort presenter som hoppade upp ur paketen.

Kungafamiljen firar också en traditionell jul med vissa tyska inslag. Enligt Stoppa Pressarna brukar hela kungafamiljen vara samlad vid årets jul som sammanföll med det festliga firandet av drottning Silvia på hennes 75-årsdag. När kungabarnen var små hade kungen och drottningen som tradition att bjuda in till en julfotografering varje år. Då fick man bland annat se dem julpyssla, stoppa korv, öppna paket och stoltsera vid sitt julbord.

Drottning Silvia

Hennes Majestät var hedersgäst och uppmärksammade PhARF-pristagarna

Hennes Majestät Drottning Silvia och Thermo Fisher Scientific hyllar framstående unga forskare vars forskning främjar förståelse, diagnos och behandling av allergisjukdomar

 

Hennes Majestät var hedersgäst och uppmärksammade PhARF-pristagarna från Thermo Fisher Scientific och European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) vid en särskild ceremoni på Thermo Fisher Scientifics anläggning i Uppsala den 5 december 2023.

Besöket var en viktig milstolpe för Thermo Fisher Scientific eftersom det var 20-årsjubileum för HM Drottning Silvias sista besök på platsen för att dela ut PhARF-priset. Som mångårig beskyddare av Astma- och Allergiförbundet har Drottning Silvia länge varit en förespråkare för vikten av att föra den vetenskapliga forskningen framåt.

 

PhARF-priset, som nu är inne på sitt 37:e år, uppmärksammar en ung forskare (45 år och yngre), vars forskning förväntas ge ett enastående bidrag till att förbättra förståelsen av allergiska tillstånd. Priset är ett bidrag på upp till 50 000 dollar som betalas till mottagarens institution av Thermo Fisher Scientific, världsledande inom vetenskap, för att finansiera framtida forskningsprojekt.

 

Omkring 150 miljoner människor i Europa är drabbade av allergier, inklusive mat-, nöt- och allergisk rinit. Upp till 20 % av patienterna med allergier kämpar dagligen med rädslan för en astmaattack, anafylaktisk chock eller till och med död på grund av en allergisk reaktion.1

Thermo Fisher Scientific är en av Uppsalas största arbetsgivare med ~800 anställda på anläggningen. Sedan företaget var först med testning av allergensensibilisering efter upptäckten av immunglobulin E (IgE) 1967 är företaget fortfarande engagerat i att investera i det lokala samhället och utveckla Uppsala som ett viktigt vetenskapligt nav, inklusive det nyligen undertecknade ett 20-årigt hyresavtal för ett nytt toppmodernt distributions- och märkningscenter i regionen.

 

2023 års PhARF-pristagare, Dr Milena Sokolowska, är chef för avdelningen för immunmetabolism vid Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF), University of Zurich, Schweiz.

 

Santhosh Nair, President of ImmunoDiagnostics på Thermo Fisher Scientific, säger om utmärkelserna: “PhARF-utmärkelsen är en prestigefylld utmärkelse som Thermo Fisher stöder i sitt uppdrag att göra det möjligt för våra kunder att göra världen hälsosammare, renare och säkrare. Vi är stolta över att fira denna utmärkelse i Uppsala och uppmärksamma enskilda forskares enastående bidrag.

 

 

 

Information till redaktörer

Dr Milena Sokolowska tilldelades priset som ett erkännande för sitt pågående projekt att undersöka mekanismerna bakom svår astma, immuntolerans och COVID-19. Hon presenterade sin forskning för

FÖR OMEDELBAR PUBLICERING MED TILLHÖRANDE EVENEMANGSBILDER

Kontaktuppgifter till media:

Telefon : +46 72 146 6140

E-post: mary.kavanagh@thermofisher.com

 

 

 

Thermo Fisher Scientifics anställda tillsammans med 2022 års pristagare, María Escribese, vicedekanus för forskning och forskarutbildning, University San Pablo CEU, Spanien. Hon uppmärksammades för sin planerade forskning inom allergisk inflammation och identifiering av nya biomarkörer som är användbara för stratifiering av allergiska patienter. Båda pristagarnas forskning förväntas bidra till att förbättra livskvaliteten för dem som lider av allergier.

 

Om Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. är världsledande inom vetenskap, med en årlig omsättning på cirka 40 miljarder dollar. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för våra kunder att göra världen hälsosammare, renare och säkrare. Oavsett om våra kunder påskyndar forskning inom biovetenskap, löser komplexa analytiska utmaningar, ökar produktiviteten i sina laboratorier, förbättrar patienthälsan genom diagnostik eller utvecklar och tillverkar livsförändrande terapier, finns vi här för att stödja dem. Vårt globala team levererar en oöverträffad kombination av innovativ teknik, bekvämlighet och farmaceutiska tjänster genom våra branschledande varumärken, inklusive Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services,

Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan deltog i 100-årsjubilerande

Samfundet Sverige-Finland

Kronprinsessan Victoria deltog i firandet av Samfundet Sverige-Finlands 100-årsjubileum på Moderna museet i Stockholm den 6 december 2023. Samfundet Sverige-Finland är en organisation som grundades 1924 för att främja kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Finland. Under högtidligheten delade Kronprinsessan ut stipendier för studier i Sverige.

Högtidssammankomsten markerade inledningen av samfundets 100-årsjubileum som kommer att firas under 2024 med intressanta och högaktuella samhällsorienterade seminarier om skogspolitikens utmaningar, våra stora företag med både svenskt och finländskt ägande, vår gemensamma försvars- och säkerhetspolitik, Östersjön och klimatomställningen. Kronprinsessan Victoria var hedersgäst på firandet av Samfundet Sverige-Finlands 100-årsjubileum och hennes närvaro visar på vikten av goda relationer mellan Sverige och Finland.

Kronprinsessan Victoria har varit en viktig förespråkare för goda relationer mellan Sverige och Finland under hela sin tid som kronprinsessa. Hennes deltagande i firandet av Samfundet Sverige-Finlands 100-årsjubileum visar på hennes engagemang för att främja kulturella och ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Finland.

 

Kronprinsessans deltagande

Kronprinsessan Victoria var närvarande vid 100-årsjubileet för Samfundet Sverige-Finland. Ceremonin hölls på Grand Hôtel i Stockholm den 7 december 2023.

Ceremonins höjdpunkter

Under ceremonin hölls tal av flera framstående personer däribland ordföranden för Samfundet Sverige-Finland och Finlands ambassadör i Sverige. En höjdpunkt var Kronprinsessans tal där hon betonade vikten av det långa och nära samarbetet mellan Sverige och Finland.

Kronprinsessans tal

I sitt tal uttryckte Kronprinsessan sin glädje över att få fira 100-årsjubileet av Samfundet Sverige-Finland. Hon betonade också det starka bandet mellan Sverige och Finland och vikten av att fortsätta att utveckla samarbetet mellan länderna.

Kronprinsessan talade också om vikten av att uppmärksamma och bevara det kulturella arvet mellan länderna och hur Samfundet Sverige-Finland har bidragit till att främja detta. Hon avslutade sitt tal genom att tacka Samfundet Sverige-Finland för deras arbete och önskade dem ett gott fortsättning på deras verksamhet.

Samfundet Sverige-Finland

Historisk bakgrund

Samfundet Sverige-Finland är en organisation som grundades 1924 med syfte att främja samarbetet mellan Sverige och Finland. Detta samarbete skulle ske inom områden som kultur, handel, vetenskap och teknik. Samfundet har sedan dess spelat en viktig roll i att stärka relationerna mellan de två länderna.

Under åren har Samfundet arrangerat ett stort antal evenemang för att främja samarbetet mellan Sverige och Finland.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia

Anslag ur Lilla barnets fond delades ut av Prins Carl Philip

Allt du behöver veta

Torsdagen den 26 oktober delade Prins Carl Philip ut anslag ur Lilla barnets fond för forskning om för tidigt födda barn. Prinsen är beskyddare av fonden. Prinsen och fondens ordförande Elisabeth Olhager i samtal med vice ordförande Ankie Björk Harris och hennes son Dean, 16 år som föddes mycket för tidigt.

Lilla barnets fond är en stiftelse som grundades 1980 av drottning Silvia och hennes personliga vän Barbro “Lill-Babs” Svensson. Fonden stödjer forskning och utveckling inom neonatalvård och forskning om för tidigt födda barn. Prins Carl Philip har varit beskyddare av fonden sedan 2016.

Under ceremonin delade Prins Carl Philip ut anslag till forskare och projekt som arbetar med att förbättra vården och livskvaliteten för för tidigt födda barn. Fonden har sedan starten bidragit till flera banbrytande forskningsprojekt och har blivit en viktig del av kampen för att förbättra neonatalvården i Sverige.

Prins Carl Philip och lilla barnets fond

Prins Carl Philip är en av beskyddarna för Lilla Barnets Fond som är en organisation som stödjer forskning om för tidigt födda barn. Den 26 oktober 2023 delade Prins Carl Philip ut anslag ur fonden för att stödja forskning om nyfödda barn.

Lilla Barnets Fond grundades 2009 och har sedan dess bidragit till forskning om för tidigt födda barn. Organisationen arbetar för att förbättra vården och omhändertagandet av de allra minsta barnen. Prins Carl Philip har varit beskyddare för fonden i flera år och är engagerad i organisationens arbete.

Anslagen som delades ut av Prins Carl Philip kommer att användas för att stödja forskning om för tidigt födda barn och för att förbättra vården och omhändertagandet av de allra minsta barnen. Forskningen som stöds av Lilla Barnets Fond har potential att hjälpa tusentals barn och deras familjer runt om i landet.

Prins Carl Philip är engagerad i många olika välgörenhetsorganisationer och stödjer en mängd olika ändamål. Hans engagemang för Lilla Barnets Fond visar hans passion för att hjälpa de allra minsta barnen och deras familjer.

 

Anslagets mottagare

Fonden Lilla barnets fond delade nyligen ut anslag för forskning om för tidigt födda barn. Prins Carl Philip beskyddare av fonden delade ut anslagen till två framstående forskare inom nyföddhetsvården.

Första mottagaren

Den första mottagaren av anslaget var Gulistan Kavak som fick Dyslexipriset för sitt arbete med att utveckla teknik som hjälper personer med dyslexi att läsa och förstå texter. Prins Carl Philip överlämnade priset till henne vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Gulistan Kavak är en forskare vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på hur teknik kan hjälpa personer med dyslexi att läsa och förstå texter. Hon har också utvecklat en app som hjälper personer med dyslexi att läsa och förstå texter på ett bättre sätt.

Andra mottagaren

Den andra mottagaren av anslaget var en forskare som arbetar med att förbättra vården av för tidigt födda barn. Forskaren vars namn ännu inte har offentliggjorts kommer att använda anslaget för att forska om nya metoder för att minska risken för komplikationer hos för tidigt födda barn.

Prins Carl Philip och Elisabeth Olhager ordförande för Lilla barnets fond gratulerade båda mottagarna och tackade dem för deras viktiga arbete för att förbättra vården av för tidigt födda barn.

Drottning Silvia, Kung Carl Gustaf

Kungahuset firar 500 årskonsert i Uppsala

500 årskonsert i Uppsala

Kungahuset har nyligen närvarat vid en 500-årskonsert som hölls i Uppsala. Festkonserten arrangerades av Kungliga Musikaliska Akademien och hölls på Uppsala slott. Under konserten fick publiken höra kunglig musik från de senaste 500 åren vilket gjorde evenemanget till en historisk upplevelse.

Kungaparet var hedersgäster vid konserten och fick uppleva en kväll fylld med praktfull festmusik och intim kammarmusik från de kungliga gemaken. Festkonserten bjöd på musik från Vasakungarna till idag och gav en unik möjlighet att höra musik som varit en del av de kungliga ceremonierna i Sverige under de senaste 500 åren.

Konserten hölls i Rikssalen på Uppsala slott och bjöd på en spektakulär upplevelse för både kungaparet och publiken. Det var en kväll fylld med musik, historia och kungligt glamour som inte kommer att glömmas bort på länge.

Kungahuset och deras roll

Kungaparet har deltagit i en 500-årskonsert på Uppsala slott arrangerad av Kungl. Musikaliska Akademien. Under konserten framfördes kunglig musik från de senaste 500 åren. Kungaparet anlände till konserten på Uppsala slott där de möttes av en stor publik.

Kungahuset har en viktig roll i att stödja och främja kulturella evenemang i Sverige. Genom att delta i evenemang som denna konsert visar Kungaparet sitt stöd för musikkulturen i Sverige och uppmärksammar viktiga historiska händelser.

Kungaparets närvaro på evenemang som dessa ger också en möjlighet för allmänheten att få en inblick i kungafamiljens liv och engagemang. Det ger också en möjlighet för Kungaparet att möta människor från olika samhällsskikt och visa sin uppskattning för det svenska folket.

Det är viktigt att Kungahuset fortsätter att stödja och delta i kulturella evenemang runt om i Sverige för att främja kulturell mångfald och uppmärksamma viktiga historiska händelser. Kungaparets engagemang och stöd för musikkulturen i Sverige är en viktig del av deras roll som representanter för det svenska folket.

 

500-årskonsert i Uppsala

Kungaparet deltog nyligen i en 500-årskonsert på Uppsala slott. Konserten arrangerades av Musikhögskolan i Uppsala och Musikaliska Akademien med anledning av jubileumsåret. Under konserten framfördes kunglig musik från de senaste 500 åren.

Kvällen bjöd på såväl praktfull festmusik som intim kammarmusik. Göteborg Baroque, en av Sveriges främsta barockensembler med 20 musiker och sångare under ledning av Magnus Kjellson stod för musiken. Konserten hölls på Uppsala slott och var välbesökt av både musikälskare och kungafans.

Kungaparet anlände till konserten i god tid och blev väl mottagna av publiken. De fick även möjlighet att träffa och hälsa på musikerna efter konserten. Det var en minnesvärd kväll för alla som närvarade och en fin hyllning till kungafamiljen och deras långa historia.

Deltagande av Kungahuset

Under fredagen den 27 oktober 2023 deltog Kungaparet i en festkonsert på Uppsala slott som arrangerades av Kungl. Musikaliska Akademien. Konserten var en del av jubileumsåret 2023 då både Kungens 50 år på tronen och 500-årsminnet av valet av Gustav Vasa till Sveriges kung uppmärksammades.

Kungaparet anlände till konserten på Uppsala slott och fick en varm välkomst från publiken. Under konserten framfördes kunglig musik från de senaste 500 åren. Kungaparet var synligt imponerade av musiken och njöt av kvällen.

Detta var inte första gången Kungaparet besökte Uppsala under jubileumsåret. I april besökte de Uppsala län för att uppmärksamma att det var 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung. Under besöket i Uppsala höll Kungen också ett tal där han markerade betydelsen av Gustav Vasas val som kung för Sveriges självständighet och nationalstat.

Kungaparets deltagande i konserten på Uppsala slott visar deras engagemang i att uppmärksamma viktiga historiska händelser och kulturella evenemang.