Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Östergötland

Besök i Linköping och Norrköping

Prins Carl Philip besökte den 12 oktober Östergötland län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Besöket ägde rum i Linköping och Norrköping där landshövding Carl Fredrik Graf och fru Anette Graf var värdar.

Dagen inleddes med att prins Carl Philip besökte Linköpings slott där landshövdingen och representanter från bland annat det lokala näringslivet berättade om hur pandemin påverkat de äldres situation.

Stadsmissionen

Prins Carl Philip besökte Stadsmissionen i Linköping. Där fick Prinsen information om det stöd som organisationen givit till behövande under pandemin. Stadsmissionen har fått fler samtal om våld under pandemin har öppnat en jourtelefon och en stödchatt som är öppen dygnet runt. Representanter från Svenska kyrkan var också med i samtalet som berättade om sin verksamhet.

Universitetssjukhuset

Universitetssjukhuset i Linköping besöktes efter lunch av Prins Carl Philip. Prinset fick besöka IVA och prata med deras vårdcentral.

Visualiseringscenter

Efter besöket i Linköping åkte Prins Carl Philip till Norrköping. Där startade besöket på Visualiseringscentret som är en mötesplats för forskning, näringsliv, allmänhet och skola som vill kommunicera fakta, kunskap och upplevelser.

Företaget Interspectral har skapat ett interaktivt och utbildande material om Sars Cov-2 och Prinsen fick en presentation av materialet. Där får användaren bekanta sig med både viruspartikeln och effekterna hos en smittad patient i fyra olika stadier. Materialet har använts i bland annat Singapore, Kanada och Europa.

Prinsen fick också en presentation om företaget Voysys som skapat teknik för virtuella läkarbesök.

Stadsmuseum

Det avslutande besöket skedde på Norrköpings stadsmuseum där det gavs information om hur kulturen i staden har hanterat i pandemin. En guidad visning av utställningen Medhälpare och motstånd – nazismen i Norrköping då och nu avslutade besöket.

Kungafamiljen

Med grund av covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

Hösten 2020 genomfördes dom fyra första besöken. Och på grund av den andra vågen pausades besöken. Nu återupptas besöken i Sveriges län under hösten 2021.

Genom dessa besök vill Kungen visa deltagande av dom drabbade och uppmärksamma dom lokala insatserna.

Nedan är dom besök som kommer att ske :

Oktober

 • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
 • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
 • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

 • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
 • Fredagen den 26 november besöker Kronprinsessparet Skåne län
 • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Serverat på Nobelfesten

Audienser för nya ambassadörer

Högtidliga audienser

Kungen tog emot fyra nya ambassadörer den 12 oktober i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Det är internationell praxis att en ny ambassadör i ett land får träffa statschefen. Beroende på i vilket land ceremonin genomförs är dom olika. I Sverige följer man en gammal ceremoni när det gäller mottagandet av de utländska sändebuden. Det är unikt i världen då det är ett månghundraårig tradition.

På grund av covid-19-pandemin var dagens ceremonier i en mindre skala och anpassad efter rådande situation.

Dom fyra utländska sändebuden som Kungen tog emot var :

 • Ambassadör Lourdes Victoria-Kruse från Dominikanska Republiken
 • Ambassadör Sergey Nurtayev från Republiken Kazakstan
 • Ambassadör Dharshana Mahendra Perera från Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka
 • Ambassadör Vinicio Mati från Republiken Italien

Ceremonin brukar vanligtvis gå till så att ambassadörerna hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet.  Med på grund av den rådande pandemin åkte ambassadörerna i egna bilar till Kungliga slottet. Enskilda samtal på cirka femton minuter hölls mellan Kungen och ambassadörerna enskilt.

Här kan du läsa om hur högtidliga audienser går till:

 

Framtida statsbesök

Företräde för statsrådet

Kungaparet och Kronprinsessan gav den 11 oktober ett företräde för statsrådet Ann Linde.

Företrädet ägde rum på Kungliga slottet och där diskuterades bland annat förslag till kommande års statsbesök och officiella besök.

Representanter från Utrikesdepartementet och Kungliga Hovstaterna deltog också.

Sörmlandsleden

Tillgänglighetsanpassad slinga på Sörmlandsleden

Kungen och Drottningen närvarade den 8 oktober vid invigningen av en tillgänglighetsanpassad slinga på Sörmlandsleden.

Vandringsleden – Sörmlandsleden – är 100 mil lång och den tillgänglighetsanpassade delen går runt Bruksdammen i Hälleforsnäs. Den slingan invigdes 2003 men återinvigdes i dag efter ett renoveringsarbete där bland annat alla spänger bytts ut.

Kungen höll ett tal och sa bland annat :

“Efter ett omfattande renoveringsarbete befinner vi oss nu på Sörmlandsledens mest tillgängliga etapp. Några av er som arbetat för detta är här i dag. Till er vill jag rikta ett särskilt tack!”

Här kan du läsa hela talet som kungen gav :

Kungen invigde slingan genom att han klippte ett band och en visning av den nya tillgänglighetsanpassade slingan.

Landshövdingen Beatrice Ask, ordförande Elisabeth Nilsson från föreningen Sörmlandsleden, representanter från Vadsbro Blacksta scoutkår och inbjudna gäster deltog också vid invigningen.

Prins Carl Philip har besökt gotland

Gotland med anledning av covid-19-pandemin

Prins Carl Philip besökte den 7 oktober Gotlands län. Besöket ägde rum i Visby tillsammans med landshövdingen Anders Flanking som var värd.

Besöket inleddes i landshövdingens residens där representanter för Länsstyrelsen informerade om hur länet påverkats av covid-19-pandemin. Och hur situationen ser ut i dagsläget och hur det jobbas framåt.

Visby lasarett

Prins Carl Philip besökte därefter Visby lasarett och fick träffa personal och fick också en rundvandring på infektionsavdelningen och akuten.

Lunchen intogs på restaurang Bror-san i Visby där Prinsen fick träffa krögaren. Krögaren berättade om hur pandemin har påverkat honom och restaurangnäringen på ön. Representanter från Region Gotland, näringsliv, besöksnäring och länsstyrelsen deltog också vid lunchen.

Wisby gymnasium

På eftermiddagen besöktes Wisby gymnasium där Prinsen pratade med medarbetare och elever på skolan. Prinsen fick också se ett monument som skapats av elever tillsammans med en konstnär som gjorts.

Sen visade ett antal elever upp sina a-traktorer.

Segerberg media

Segerberg Media har under pandemin producerat filmer, tal, gudstjänster och andra diverse saker åt kunder. Prinsen besökte företaget tillsammans med representanter från Region Gotland för att prata om hur pandemin påverkat näringsliv, arbetsmarknad och vuxenutbildningar under pandemin.

Drottens ruin

En utav stadens medeltida ruiner, Drotten, besöktes av Prinsen där han fick en rundvandring.

Kulturlivssamtal i residenset

Prinsen återvände sedan till landshövdingens residens där han fick möta representanter för Medeltidsveckan, Länsteatern på Gotland, Svensk form Gotland och Region Gotland. Dom informerade om hur pandemin har påverkat kulturlivet under pandemin.

Det informerades också om hur Medeltidsveckan 2020 arrangerades helt digitalt, och i år med både digitala delar och arrangemang på plats i Visby.

 

Audienser för nya ambassadörer

Audienser på Kungliga slottet

Kungen tog emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet den 7 oktober.

Det är internationell praxis att en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen och genomförs alltid. Det är olika ceremonier i olika länder och i Sverige följer man alltid en månghundraårig tradition som är unik,

På grund av covid-19-pandemin var årets audienser i en mindre skala och anpassad efter den rådande situationen.

Dom fyra utländska sändebuden som Kungen tog emot var :

 • Ambassadör Maria Clara Biglieri från Republiken Argentina
 • Ambassadör Georges de La Roche Du Ronzet Plihal från Republiken Guatemala
 • Ambassadör Tanymaya Lal från Republiken Indien
 • Ambassadör Alba Beatríz Soto Pimentel från Republiken Kuba

På Kungliga slottet tog Kungen emot ambassadör Maria Clara Biglieri från Argentina och under audiensen bar Kungen S:t Martin Befriarens orden, storkors med kedja.

Vid dessa högtidliga audienser brukar man vanligtvis hämta ambassadören i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och åker till Kungliga slottet. Men på grund av den rådande pandemin fick ambassadörerna åka i egna bilar till Kungliga slottet. Och under femton minuter fick Kungen och ambassadörerna enskilda samtal.

Här kan du läsa hur dom högtidliga audienserna går till:

 

Örebro län

Örebros insatser

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte den 6 oktober Örebro län. Landshövdingen Maria Larsson var värd under besöket och det inleddes på Örebro Slott. Med på besöket på slottet var också representanter från länsstyrelsen, regionen och näringslivet och det samtalades om hur pandemin påverkat de olika verksamheterna och invånarna.

Vaccinationscentral

Kronprinsessparet besökte sen vaccinationscentralen Boglundsängen i Vivalla där vårdpersonalen berättade hur de arbetat med att få ut information om vaccinationen. Och det genom att ge information på flera språk, att finnas på plats ute i bostadsområden och att samverka med länsstyrelsen.

Det informerades om hur det arbetats med vårdhygienen, och samtalen mellan medarbetare från ”det mobila teamet”.

Behrn Arena

Kronprinsessan och Prins Daniel besökte Behrn Arena i samband med deras lunch. Dom pratade med representanter från Örebro hockey, Riksidrottsförbundet och SISU idrottutbildarna, Svenska kammarorkestern, Lerbäcks teater och Spångbergs kör. Dom fick information om hur pandemin påverkat sporten, kulturen och föreningslivet.

Stadsmissionen

Kronprinsessparet besökte Stadsmissionens matcentral som samarbetar med matbutiker i Örebro och tar hand om matsvinnet. Dessa delas sedan ut i matkassar till behövande. Och under pandemin har efterfrågan på dessa matkassar ökat.

Tullängsgymnasiet

Besöket i Örebro avslutades på Tullängsgymnasiet och som också är ett riksgymnasium för döva och hörselskadade. Kronprinsessparet fick träffa medarbetare och elever som berättade om hur det har fungerat att ha distansundervisning under pandemin.

 

Virtual Keystone Dialogue

Arbeta mer hållbart

Kronprinsessan deltog den 4 och 5 oktober vid 2021 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet deltog representanter från världens tio största fisk- och skaldjursföretag, och experter och forskare inom området. Och SeaBOS syfte är att få världens fiskeindustri att arbeta mer hållbart.

Mötet inleddes med att Kronprinsessan lyfte de framgångar som SeaBOS nått under de fem åren som gått och de utmaningar som kvarstår :

“Dear SeaBOS members: You are the front runners. And now, you need to maintain your lead. You need to prove to the world that it is actually possible to come together, as competitors, and transform a global industry. And when you do, I am hopeful that many others will follow in your footsteps.”

Här kan du läsa hela Kronprinsessans tal

Under tisdagen rapporterade företagen och arbetsgrupperna hur arbetet går med att leverera på de tidsatta målen inom olika områden. Dom prioriterade områden är: IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), antibiotikaanvändning, klimatförändringar och plastanvändning.

Kronprinsessan avslutade mötet :

“Transforming a global industry is like climbing a very high mountain. There are great rewards for those who are brave enough to take the lead. But just like rock climbers secure their ropes, every step that SeaBOS takes needs to be firmly anchored in science.”

SeaBOS

SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) grundades år 2016. Medlemmar är världens tio största fiske- och skaldjursbolag som tillsammans kontrollerar över 10 procent av all världens fiske.

Bolagen arbetar med att tidsätta mål och fokuserar på antibiotikaanvändning, klimatförändring, plastanvändning och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Varje år hålls ett arbetsmöte och ett möte på vd-nivå – Keystone Dialogue. Basen finns på Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och vägleds av forskare över. hela världen,

Keystone Dialogue

Det första mötet på vd-nivå hölls på Maldiverna i november 2016 – Soneva Dialogue.

När Kronprinsessan besökte Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Mötet höll till på den svenska ambassaden och japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna.

I Stockholm hölls Dialogue 2 i maj 2017 och i september 2018 hölls Dialogue 3 i Karuizawa i Japan.

Digitala arbetsmöten

I Bergen, Norge deltog Kronprinsessan i maj 2019 vid SeaBos arbetsmöte. Där diskuterades det bland om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning och planeringen inför det kommande Keystone Dialogue 4.

Och i maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte.

Hållbarhetsmål

Kronprinsessan utsågs i januari 2016 av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Alla ambassadörers uppgift är att främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Och från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen där Kronprinsessan fortsätter att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Hemvärnsövning

Övningen Gränsland

Kronprinsessan besökte den 29 september Sälenfjällen i Dalarna och Hemvärnets övning Gränsland. Rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg hade bjudit in Kronprinsessan till övningen. Det finns härliga bilder av kronprinsessan när hon gör honnör och folk har skrivit “Detta är min drottning” då hon ser så stilig och fin ut när hon gör så.

Under åtta dygn löser förband från Försvarsmaktens mellersta militärregion uppgifter i övningen Gränsland..Det är otroligt bra för både kropp och själ att vara i naturen som kronprinsessan har varit dessa dagar. Vet inte riktigt vad det är för geväret de har använt i skogen men de skulle lika gärna kunna använda luftgevär på PN Jakt för att även jaga fasaner.

Norska hemvärnet

Kronprinsessan träffade ett stort antal både svenska och norska hemvärnssoldater som alla deltog i övningen. Övningen genomförs nära gränsen mot Norge tillsammans med norska hemvärnsstyrkor.

Hemvärnet

Nästan hälften av Försvarsmaktens personal kommer ifrån hemvärnet. Förbanden är moderna krigsförband som ska skydda, bevaka och stödja samhället vid eventuell kris.

Kungahuset

Kungahuset i Sverige gör ett bra jobb i naturen och skjuter fasaner när de blir hungriga. För med en luftgevär så är allt möjligt i skogen. Hela kungafamiljen brukar åka till en skog någonstans i en hemlig ort för att skjuta både vildsvin och fasaner. Vildsvin är supergott och smakar inte alls som en vanlig gris.

Om du skulle få åka ut i skogen på jakt med en luftgevär vilken djur skulle du vilja kamma hem? Skulle du kanske som Runar Sögaard skjuta ett rådjur direkt från din egen badrumsfönster? Eller skulle du skjuta ner Carolas katt som han också gjorde? Själv skulle jag välja fasan då de är goda och jag skulle även vilja komma åt deras goda ägg som frukost. Jag har provat ankägg och det var gott må du tro.

Allt detta är möjligt om du har en skog i närheten eller åker bil till en skog och kliver av bilen. För när du väl har kommit in i skogen så är allt möjligt. Både vad gäller skjuta djur och gå i terräng som är bra för dina höfter och leder.

University of Stirling

Designing homes for healthy cognitiva ageing

Kungaparet har varit i Skottland och den 4 oktober besöktes University of Stirling.

Forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitiva ageing leder nu ett projekt om hur hem och bostäder ska utformas för att underlätta personer som lider av demens. Stiftelsen Silviahemmet är en utav deras samarbetspartner. Denna stiftelse grundade Drottningen år 1996.

Kungaparet fick en rundtur i en visningslägenhet som är specialanpassad för demenssjuka.

Dom forskare som håller på med detta presenterade sig för kungaparet och berättade om forskningen. Dom informerade också om dom senaste framstegen inom demensforskningen.

På länk vid detta besök och samtal var också Wilhelmina Hoffman som är rektor och verksamhetschef vid Silviahemmet.

För att få ihop alla bitar och för att få expertis från alla så har forskningsprojektet Designing homes for healthy cognitive ageing samlat Skottlands experter inom demens, byggnadsindustrin, arkitekter och personer med demens och deras anhöriga. Detta för att kunna skapa hem för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Demens

Demens är en diagnos med olika symptom som orsakas av hjärnskador. Det beror helt på vilka delar som hjärnan har drabbats.

Det vanligaste är att minnet försämras och förmågan att planera och göra sina vardagliga sysslor. Språk, tid och orientering är andra saker som påverkas negativt.

Man kan även bli orolig, nerstämd och beteendet förändras. Och en person med demens har svårt att klara sin dag utan stöd.

 

 

Till startsidan