Skip to content

Skydd av barn i Ukraina

Hjälpa till Kungen, Drottningen, Kronprinsessan, Prins Daniel och Prinsessan Sofia deltog den 25 mars vid ett möte med hjälporganisationer som arbetar i Ukraina eller grannländerna. På Kungaparets intiativ ordnades detta möte för att byta erfarenhet och samverka för att svenska hjälpinsatser till Ukraina stärker barns trygghet och skydd. Mötet befann sig i Bernadottebiblioteket på KungligaContinue reading “Skydd av barn i Ukraina”

UD:s utbildnings­program

Utrikesdeparte­mentet Kronprinsessan deltog den 25 mars i ett möte med personal som går diplomatprogrammet. utrikes­administratörs- eller assistentprogrammet vid Utrikesdeparte­mentet (UD). Mötet befann sig i Karl XV-salen på Kungliga Slottet. Alla dom tre utbildningsprogrammen förbereder dom som gör utbildningen för tjänstgöring i utrikes­förvaltningen. Det betyder antingen på UD i Stockholm eller vid Sveriges ambassader, representationer och konsulatContinue reading “UD:s utbildnings­program”

Nordens dag

70 års jubileum Kronprinsessan deltog den 23 mars vid riksdagens firande av Nordens dag. För att uppmärksamma Nordens dag och Nordiska rådets 70-årsjubileum bjöd talmannen in till ett seminarium i riksdagen. Dom som deltog var Nordiska rådets svenska delegation och inbjudna riksdagsledamöter och tjänstemän. Och Gunnar Wetterberg pratade om Norden och därefter blev det panelsamtal omContinue reading “Nordens dag”

Utrikesnämnden

Sammanträde Den 23 mars hölls utrikesnämnd på Kungliga Slottet. Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen. Kungen är ordförande och nämnden består av talmannen och nio ledamöter från riksdagen och nio suppleanter. Kronprinsessan är med vid Utrikesnämnden. Det är regeringen som kallar utrikesnämnden till sammanträde. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hållaContinue reading “Utrikesnämnden”

Flyktingar

Nynäshamn Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia besökte den 22 mars Nynäshamn för att prata med myndigheter och volontärer som arbetar med att ta emot ukrainska flyktingar. Dom pratade med epresentanter från Nynäshamns kommun om dom dagliga 200 – 300 ukrainska flyktingar som kommer till Nynäshamn varje dag. Och dom kommer via färjor från Polen.Continue reading “Flyktingar”

SIWI:s

Stadshuskällaren Kronprinsessan var den 22 mars med vid ett seminarium som Stockholm International Water Institute (SIWI) arrangerade i Stadshuskällaren. Seminariet arrangerades med anledning av Världsvattendagen och inleddes med att mottagare av Stockholm Water Prize Sandra Postel (2021), Sunita Narain (2005) och Jon Lane (1995) pratade via länk. Det toga upp hur vikten av tillgängligheten tillContinue reading “SIWI:s”

Vitterhets­akademin

Priser Kronprinsessan närvarade den 21 mars vid Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid. Både mötet och middagen hölls på Riddarhuset i Stockholm.Akademiens preses professor Peter Gillgren öppnade mötet och sekreterare Karin Helander presenterade årsberättelsen. Och musik framfördes av Lilla Akademiens trumpetensemble. Under ceremonin delade Kronprinsessan ut Kungliga Vitterhetsakademiens medaljer och stipendier. Det första priset som delades ut ochContinue reading “Vitterhets­akademin”

Strömsholm

Västerås Kronprinsessan besökte den 18 mars Strömsholms slott och Ridskolan Strömsholm. Strömsholms slott ligger utanför Västerås och är ett av de tio kungliga slotten. Och det var änkedrottningen Hedvig Eleonora som bestämde att slottet skulle byggas och 1741 var det klart. Slottet är starkt förknippat med hästar och under Gustav Vasas tid fanns det ettContinue reading “Strömsholm”

Studentkår

100 år Kronprinsessan talade den 19 mars vid Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum. Det är ett femtiotal studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor har en sammanslutning vid Sveriges förenade studentkårer (SFS). Representanter från studentkårer, studentorganisationer, utbildningsförbund och lärosäten deltog på lördagen tillsammans med statsråd och politiker. Vid lördagens firande deltog representanter från olika studentkårer, studentorganisationer, utbildningsförbund ochContinue reading “Studentkår”