Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kronprinsessan i videomöte med Stockholm Resilience Centre

Tisdagen den 30 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med professor Carl Folke och professor Henrik Österblom från Stockholm Resilience Centre.

Under videomötet informerade Carl Folke och Henrik Österblom om kommande Nobel Prize Summit som arrangeras digitalt den 26-28 april. Värd för evenemanget är Nobelstiftelsen och Stockholm Resilience Centre är med som medarrangör med syfte att föra fram globala klimat-, havs- och mångfaldsutmaningar.

Därefter informerades Kronprinsessan om nästa SeaBOS-möte som är planerat 17-19 maj. Initiativet SeaBOS, Seafood Business for Ocean Stewardship, syftar till att få världens fiske att ske på ett mer hållbart sätt.

Om Keystone Dialogue

Tio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven, SeaBOS. De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, var det första mötet i Keystone Dialoguelänk till annan webbplats ‑ möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

I maj 2017 hölls Keystone Dialogue 2 i Stockholm som resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

I september 2018 hölls Keystone Dialogue 3 i Karuizawa, Japan, där samarbetet mellan fiskeföretagen utvecklades vidare.

I maj 2019 deltog Kronprinsessan vid SeaBos arbetsmöte i Bergen, Norge. Vid mötet diskuterades bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven, antibiotikaanvändning samt planering inför det kommande Keystone Dialogue 4 länk till annan webbplatssom ägde rum i Phuket, Thailand i september 2019.

I maj 2020 deltog Kronprinsessan vid SeaBOS digitala arbetsmöte. Vid det digitala arbetsmötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), plast i haven och antibiotikaanvändning.

I oktober 2020 deltog Kronprinsessan vid 2020 Virtual Keystone Dialogue. Vid mötet diskuteras bland annat frågor om IUU Fishing (Illegal, Unreported, Unregulated), hur företagen kan arbeta för att minska plast i haven, klimatförändringar, antibiotikaanvändning samt arbetet vidare inom SeaBOS.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Kungen inledde digital workshop om skador på svensk skog

Torsdagen den 25 mars deltog Kungen i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens digitala workshop om ekonomiska konsekvenser av skador på den svenska skogen. Även Prins Carl Philip närvarade vid workshopen.

Syftet med workshopen var att undersöka behovet av bättre underlag och metoder för att kunna beräkna kostnaden för olika former av skador på skogen, till exempel från insektsangrepp. Med hjälp av sådan information kan den enskilde skogsägaren få ett bättre underlag för sina beslut, till exempel rörande investeringar eller vilka åtgärder som ska prioriteras.

Under workshopen arbetade deltagarna i grupper för att försöka se generella mönster i skogsskadorna.

I sitt inledningstal sade Kungen bland annat:

“Skogen är en central resurs för vårt land och en bärare av många olika värden; miljömässigt, ekonomiskt, historiskt och socialt. När skogen skadas – av stormar, insekter eller andra angrepp – då slår det hårt: I första hand mot den som äger skogen och förvaltar den för kommande generationer. Men i förlängningen även mot vårt samhälle i stort.”

Kronprinsessan samtalade med UD-medarbetare

Fredagen den 26 mars hade Kronprinsessan ett digitalt möte med personal som just nu går diplomat-, utrikesadministratörs- eller assistentprogrammen på UD.

Programmen förbereder deltagarna för tjänstgöring i utrikesförvaltningen, det vill säga på UD i Stockholm eller vid svenska ambassader, representationer och konsulat utomlands.

Under mötet delade Kronprinsessan med sig av erfarenheter från officiella resor och besök utomlands.

Kronprinsessan talade därutöver bland annat om vikten av det arbete de opolitiska tjänstemännen i myndigheter och departement utför.

Under videomötet fick kursdeltagarna även möjlighet att ställa frågor till Kronprinsessan.

Ett nära samarbete

Utrikesförvaltningen och dess medarbetare är centrala för att Kungen och Kronprinsessan ska kunna utföra sina uppgifter som statschef och tronföljare. Samarbetet mellan Hovet och UD är brett och går långt tillbaka i tiden.

Visste du till exempel att:

  • Svenska ambassadörer utses av regeringen men är officiellt ”Konungens av Sverige utomordentlige och befullmäktigade ambassadör”?
  • Kungaparets statsbesök och Kronprinsessparets officiella besök utomlands planeras och genomförs i samverkan med utrikesförvaltningen?
  • Kungen som kronprins tillbringade tid på ambassaden i London och FN-delegationen i New York?
  • Kronprinsessan under sin utbildning följde arbetet på ambassaderna i Washington D.C. och Peking samt FN-delegationen i New York?
  • Kronprinsessan gick UD:s diplomatprogram 2006–2007?

Om utrikesförvaltningen

Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets elva departement. Till UD hör drygt 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

Prins Julian Herbert Folke

Söndagen den 28 mars hölls konselj på Kungliga slottet med anledning av att H.K.H. Prinsessan Sofia har nedkommit med en son. Under konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att den nyfödde Prinsen ska heta Julian Herbert Folke och vara hertig av Halland.

Med anledning av Prinsessan Sofias nedkomst hålls under söndagen ett antal cerenominer.

Vittnesbekräftelse

Under förmiddagen hölls en digital vittnesbekräftelse. Under ceremonin fick riksdagens talman, statsministern, riksmarskalken och överhovmästarinnan via video möta den Kungl. Familjens nya medlem.

Konselj

Därefter höll Kungen en konselj under vilken regeringen informerades om Prinsens namn och hertigdöme.

Vid konseljen informerade H.M. Konungen regeringen om att barnet, som är på sjunde plats i tronföljden, ska heta Julian Herbert Folke, med tilltalsnamnet Julian.

Prins Julian förlänas hertigdömet Halland.

I enlighet med Konungens beslut av den 7 oktober 2019 om förändringar i det Kungl. Huset är Prins Julian medlem av den Kungl. Familjen. Prinsen kommer dock ej att ingå i det Kungl. Huset och är således ej kunglig höghet.

Med anledning av pandemin närvarade endast statsministern och ett mindre antal statsråd.

Te Deum

Under eftermiddagen hölls en tacksägelsegudstjänst, Te Deum, i Slottskyrkan med anledning av nedkomsten. I gudstjänsten deltog Kungen, Drottningen, Prins Carl Philip, Prins Alexander, Erik och Marie Hellqvist samt Lina Hellqvist.

Gudstjänsten inleddes med ”Deo dicamus gratias – Herre, vår Gud, vi tackar dig” av G A Homilius, samt psalm 380 ”Fader, du som livet tänder”.

Överhovpredikant Johan Dalman och Michael Bjerkhagen, pastor i Kungl. Hovförsamlingen, ledde gudstjänsten. Hovorganist Mary Ljungquist Hén spelade.

Under tacksägelsegudstjänsten läste överhovpredikanten och hovpastorn ur Psaltarens åttonde och nittonde psalm: ”Jag vill tacka dig, Herre, av hela mitt hjärta, vittna om alla dina under. Jag vill jubla av glädje över dig och lovsjunga ditt namn, du den Högste.”

I gudstjänsten sjöngs också psalm 1 ”Gud, vår Gud, vi lovar dig” samt psalm 197 ”Den blida vår är inne”, som börjar med stroferna: “Den blida vår är inne och nytt blir jordens hopp. Ny fröjd får varje sinne, nytt liv får varje knopp. Hur livligt solen strålar, hur majestätiskt mild! För dödliga hon målar odödlighetens bild!”

Te Deum avslutades med ”Rigaudon” av André Campra.

Kronprinsessan lyckönskade konståkare

Onsdagen den 24 mars invigdes världsmästerskapen i konståkning i Ericsson Globe Arena i Stockholm. Kronprinsessan medverkade digitalt med en lyckönskning till alla tävlande.

Senast Svenska konståkningsförbundet stod värd för världsmästerskapen i konståkning var 2008 i Göteborg. Kronprinsessan invigde då mästerskapen på Skandinaviums is.

Vid invigningen av 2021 års mästerskap medverkade Kronprinsessan genom att digitalt lyckönska alla tävlande. I sin lyckönskning sade Kronprinsessan:

“Ladies and gentlemen,

I am so proud that our beautiful capital gets to host the World Figure Skating Championships.

I really wish that I could have been in the Ericsson Globe Arena tonight for the grand opening ceremony. But I am glad to have this opportunity to send you all my best wishes.

Just like millions of other viewers, all over the world, my family and I are looking forward to see the world’s best figure skaters compete here in Stockholm.

To all participants and volunteers: the best of luck with the ISU World Figure Skating Championships 2021!”

195 konståkare deltar i ISU World Figure Championship i Ericsson Globe Arena som pågår mellan 22-28 mars.

Kungaparet i digitalt möte med Civilförsvarsförbundet

Onsdagen den 24 mars höll Kungen och Drottningen ett digitalt möte med representanter från Civilförsvarsförbundet.

Vid mötet deltog från Civilförsvarsförbundet förbundsordförande Georgios Kontorinis samt generalsekreterare Tomas Warberg.

Under mötet berättade Georgios Kontorinis och Tomas Warberg om Civilförsvarsförbundets arbete under covid-19-pandemin. Kungaparet informerades även om Civilförsvarsförbundets uppdrag och organisation samt samordningsansvar under pandemin för landets 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

Sveriges Civilförsvarsförbund

Sveriges Civilförsvarsförbund är en ideell frivilligorganisation och frivillig försvarsorganisation med uppgift att informera och utbilda allmänheten i hur man klarar olika typer av krissituationer, till exempel nödsituationer utomhus, längre elavbrott, förorenat dricksvatten eller en längre tids isolering.

I slutet av mars 2020 gavs Civilförsvarsförbundet ett samordningsansvar för de 18 civilförsvarsorganisationerna under pandemin. Samordningen avser volontärsaktioner med syfte att lindra pandemins samhällspåverkan. Samordningsansvaret har resulterat i insatser för de särskilt utsatta i mer än hälften av alla svenska kommuner.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Kungen talade vid ICC:s årsmöte

Tisdagen den 23 mars höll Kungen ett tal vid Internationella handelskammarens (ICC) digitala årsmöte.

Internationella handelskammaren arbetar för att underlätta internationell affärsverksamhet och har sex miljoner medlemmar från företag och branscher i över 100 länder. Kungen är högste beskyddare för Internationella handelskammaren Sverige.

I år arrangerades årsmötet digitalt och innehöll bland annat seminarium om läget i världshandeln och hur det påverkats av det senaste årens ökade spänningar och handelskonflikter.

I sitt tal vid årsmötet sade Kungen bland annat:

“Vi har ett omtumlande år bakom oss. Liksom samhället i stort har näringslivet utsatts för svåra prövningar.

Trots detta har svenska företag visat prov på enastående anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom, och dessutom en imponerande vilja att bidra till att bekämpa pandemin. Det har vi all anledning att känna stolthet över!”

Digitalt möte med Stockholms stads socialförvaltning

Tisdagen den 23 mars deltog Kronprinsessan i ett videomöte med Socialförvaltningen i Stockholms stad för att få information om kommunens arbete med personer och grupper i utsatthet.

Mötet inleddes med att socialdirektör Fredrik Jurdell beskrev Stockholms stads uppdrag och arbete med olika grupper i utsatthet samt hur kommunen samarbetar med andra organisationer, till exempel Stadsmission.

Därefter berättade socialsekreterare Pontus Malmebo om hur han och hans kollegor arbetar med uppsökande verksamhet för personer som lever i hemlöshet.

Hur ska man tänka när man väljer ärendehanteringssystem?

För att kunna hitta ett användarvänligt ärendehanteringssystem, anpassat för just er verksamhet, bör ni först tänka på följande: Vilken funktion ska systemet fylla och i vilken omfattning? Dessa frågor ska vi besvara i det här inlägget och berätta hur våra tjänster kan hjälpa er.

Vad är ett ärendehanteringssystem?

Ett ärendehanteringssystem administrerar all den information som kommer in till ert företag eller organisation och delar upp denna i olika slags ärenden. Exempelvis felanmälningar, frågor och information kring kund- och kontohantering, arbetsfördelning i interna och externa projekt osv.

Det finns system som passar för alla branscher och dess funktioner kan anpassas efter just era behov. Omfattningen på dessa kan även de justeras för att fungera för både mindre och större verksamheter.

Fördelar med ett korrekt uppsatt system

Ett effektivt ärendehanteringssystem är användarvänligt och lätt för era medarbetare att hantera. Det analyserar och prioriterar ärenden utifrån er verksamhets specifika krav och ni sparar därmed tid och kan behandla de inkomna ärendena snabbt. Den administrativa arbetsprocessen förenklas och gör så att era kunder och användare får så bra service som möjligt.

Hur fungerar Nilex?

Vi på Nilex tillhandahåller skalbara, enkla ärendehanteringssystem. Vi erbjuder olika paketlösningar, guidar dig till att hitta det optimala systemet och hjälper dig genom hela installationsprocessen:

  • Implementation: Installation och konfiguration av system. På plats hos kund eller remote.
  • Utbildning: Vi organiserar en övergripande utbildning för alla som kommer att arbeta i systemet.
  • Konsulttjänster: Våra konsulter arbetar nära ditt IT-driftteam för att säkerställa att både uppgraderingar, infrastrukturförändringar och systemets vardag levereras med högst möjliga prestanda.
  • Support: Om du har någon fråga eller står inför utmaningar – är du alltid välkommen att kontakta vår suppor

Vill du veta mer om hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa just ditt företag? Läs mer här.

Läs mer om vår ärendehantering.