Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Prins Daniel vid En Frisk Generations partnerträff

Prins Daniel vid En Frisk Generations partnerträff

Måndagen den 23 november deltog Prins Daniel vid organisationen En Frisk Generations digitala partnerträff.

En Frisk Generation vill främja en mer jämlik hälsa genom att ge alla barnfamiljer möjlighet till en aktiv gemenskap. Under mötet lyftes frågor kring de konsekvenser pandemin får på barns hälsa på lång sikt.

Likaså rapporterades det hur det nu ser ut för de många familjer som En Frisk Generation vanligtvis har aktiviteter tillsammans med och hur dessa familjer har haft möjlighet att ställa om.

Under mötet talade också författaren och skolpsykologen Reyhaneh Ahangaran på temat ”Hur mår våra barn?”. En Frisk Generations hälsokoordinator gav därefter en lägesbeskrivning kring organisationens arbete i stadsdelen Fisksätra i Nacka kommun.

Stiftelsen En Frisk Generation

Stiftelsen grundades utifrån idén att bra matvanor och fysisk aktivitet är avgörande för en god hälsa. Eftersom grunden till den livslånga hälsan läggs redan i barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra sig kommer att fortsätta med det även senare i livet.

En Frisk Generations uppdrag är att inspirera familjer till en aktiv livsstil för att förebygga fysisk och psykosocial ohälsa. Alla aktiviteter ska präglas av energi, glädje och engagemang. En Frisk Generation har ett varierat kostnadsfritt utbud av olika sporter och friluftsaktiviteter och har som mål att barn och vuxna ska hitta aktiviteter som de vill fortsätta med när de lämnar stiftelsen. Att i tidig ålder investera i barns hälsa är att investera i Sveriges framtid.

H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av En Frisk Generation.

Läs mer om En Frisk Generation.

 

Prins Daniel talade till nyutexaminerade poliser

Prins Daniel talade till nyutexaminerade poliser

Måndagen den 23 november höll Prins Daniel tal till de nya polisassistenter som nu påbörjat sin tjänstgöring i Polismyndigheten.

Med anledning av pandemin har Polismyndigheten i höst ej haft möjlighet att arrangera större examensceremonier för de nyutexaminerade polisassistenterna.

Istället har det i lokalpolisområdena ordnats mindre ceremonier för de nya polisassistenterna, till vilka bland andra Prins Daniel och rikspolischefen skickat videohälsningar.

I den hälsning som Prins Daniel skickade till de nya poliserna sade Prinsen bland annat:

“Kronprinsessan och jag har haft privilegiet att besöka många polisverksamheter i flera delar av vårt land. Vi fylls alltid med beundran och respekt för de poliser vi möter. Vi vet att allmänheten ställer stora krav på er, men vi vet samtidigt att ni ställer minst lika höga krav på er själva.”

I juni närvarade Prins Daniel och höll tal vid den digitala polisexamensceremoni som då ägde rum. Läs mer här.

Prins Daniel prisade gymnasielärare

Prins Daniel prisade gymnasielärare

Söndagen den 22 november medverkade Prins Daniel i Lärargalan, som sändes av Utbildningsradion (UR).

Under söndagskvällen sändes Lärargalan.

Vid årets gala, den femte i ordningen, delade Prins Daniel ut pris till “Årets gymnasielärare”, som tilldelades Gabriella Zitting, yrkeslärare inom vård- och omsorgsprogrammet vid Drottning Blankas gymnasieskola i Enskededalen.

2020 hade över 33 000 elever nominerat över 10 000 lärare till Lärargalan.

Lärargalan är en ideell stiftelse som bildades 2016 och arbetar med att driva frågor om skola och lärande.

Läs mer om Lärargalan här.

Stöttas av Kronprinsessparets stiftelse

Kronprinsessparets stiftelse stöttar Lärargalan.

Stiftelsen medverkade även i juryarbetet vid det nyinstiftade priset “Årets hjärta”, som delas ut i samarbete med Friends. Årets Hjärta 2020 gick till Ewa Sunnercrantz.

Läs mer om Kronprinsessparets stiftelse

 

Drottningen och Prinsessan Madeleine talade vid Childhood-gala

Drottningen och Prinsessan Madeleine talade vid Childhood-gala

Torsdagen den 19 november talade Drottningen och Prinsessan Madeleine vid Childhood USA:s digitala ThankYou-gala.

Den digitala galan ägde rum till förmån för World Childhood Foundation USA:s arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhoods vision är att alla barn har rätt till en barndom fri från sexuella övergrepp, exploatering och alla former av våld.

Årets digitala gala inleddes med att Drottningen hälsade gästerna välkomna. I sitt tal sade Drottningen därefter bland annat:

“COVID-19 has dramatically changed our lives. But also our understandings: In the beginning, many people believed that COVID was not dangerous to children.

Unfortunately, we have learned that it is dangerous to children, but in a different sense. Isolation at home and spending more time online has significantly increased their vulnerability to sexual abuse and exploitation, both in their homes and online.”

Childhood ThankYou Award

2020 Childhood ThankYou Award gick därefter till Jennifer Fox för filmen The Tale, som belyser de globala problemen med sexuellt utnyttjande och exploatering av barn.

Ett stöd till barnen

Under kvällen visade bland andra Russell Crowe, Bryan Cranston, Forest Whitaker, Julia Stiles och Romero Britto, via digitala hälsningar, sitt stöd till Childhoods arbete.

De svenska artisterna Zara Larsson och Seinabo Sey uppträdde också under galan.

Prinsessan Madeleine avslutade galan och lyfte i sitt tal vikten av Childhoods arbete genom att citera Drottningens ord “Our work is more important now than ever before”.

Läs mer om World Childhood Foundation samt World Childhood Foundation USA.

 

Kronprinsessan i möte med Stockholms stadsmission

Kronprinsessan i möte med Stockholms stadsmission

Fredagen den 20 november hade Kronprinsessan ett digitalt möte med Stockholms stadsmission.

Under mötet informerade Stockholms stadsmissions nytillträdda direktor Åsa Paborn tillsammans med senior advisor Marika Markovits om det senaste inom stadsmissionens verksamhet.

Under våren och hösten har Kronprinsessan volontärtjänstgjort inom olika delar av Stockholms stadsmission.

Kronprinsessan är beskyddare av Stockholms stadsmission sedan 2010.

Läs mer om Stockholms stadsmissions arbete.

 

 

Kronprinsessan vid Unicef-webinar

Kronprinsessan vid Unicef-webinar

Fredagen den 20 november inledningstalade Kronprinsessan vid ett webinar, arrangerat av Unicef, under vilket rapporten “En framtid för världens barn?” presenterades.

Rapporten, som är framtagen av Unicef och WHO i samarbete med tidskriften The Lancet, uppmärksammar hur de snabba, globala förändringarna som äger rum påverkar barns hälsa.

Rapporten lyfter bland annat att de framsteg som gjorts under de senaste tjugo åren har avstannat och att en vändning till det sämre hotar. Inget av världens länder lyckas för närvarande att ge barnen tillräckliga förutsättningar inom hälsa, miljö och framtid. Covid-19-pandemin har ytterligare försvårat situationen för många barn.

I sitt inledningstal sade Kronprinsessan:

”Barn är barn oavsett i vilken del av världen de föds. De växer upp under samma himmel och de har alla rätt till ett tryggt och meningsfullt liv. Låt oss, som vuxna, ge dem de bästa möjliga förutsättningarna.”

Läs hela Kronprinsessans tal här.

Klimatförändringar, miljöförstöring och marknadsföring som får barn att konsumera skadliga produkter är exempel som alla barn hotas av. Samtidigt riskerar 250 miljoner barn under fem år i låg- och medelinkomstländer att hindras i sin utveckling pågrund av fattigdom och brist på näring, enligt rapporten.

Webbinariet arrangerades av Karolinska Institutet, Unicef Sverige, SIGHT och Svenska Läkaresällskapet.

Deltog gjorde beslutsfattare, forskare, näringsliv, ideell sektor samt barn- och ungdomsrepresentanter som diskuterade vilka åtgärder som behövs för att åstadkomma en hållbar förändring.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen..

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

 

Kronprinsessparet i möte med Svensk scenkonst

Kronprinsessparet i möte med Svensk scenkonst

Torsdagen den 19 november hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt uppföljande möte med Svensk scenkonst.

Under det digitala mötet fick Kronprinsessan och Prins Daniel en lägesuppdatering gällande pandemins påverkan på scenkonstens företag, institutioner och yrkesverksamma. Mikael Bränvall, verkställande direktör för Svensk scenkonst, informerade också vilka åtgärder som tagits och hur de har fungerat.

Tidigare i höstas träffade Kronprinsessparet företrädare från Svensk scenkonst och Teaterförbundet.

Om Svensk scenkonst

Svensk scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Organisationen representerar över 100 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

 

Kronprinsessan gav företräde för Cancerfondens generalsekreterare

Kronprinsessan gav företräde för Cancerfondens generalsekreterare

Torsdagen den 19 november gav Kronprinsessan ett digitalt företräde för Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Vid företrädet berättade Cancerfondens generalsekreterare om fondens arbete, aktuella forskningsområden och hur verksamheten har påverkats av covid-19-pandemin.

Generalsekreteraren gav även en uppdatering kring Rosa Bandet-kampanjen, som Kronprinsessan är beskyddare för, samt om betydelsen av stödet till forskningen.

Läs mer om Cancerfonden.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Drottningen och Prinsessan Sofia deltog vid Global Child Forum Action Lab

Drottningen och Prinsessan Sofia deltog vid Global Child Forum Action Lab

Onsdagen den 18 november deltog Drottningen och Prinsessan Sofia vid ett digitalt möte med Global Child Forum.

Dagens möte var det fjärde och avslutande “Action Lab” som Global Child Forum arrangerade under hösten.

Temat för dagens diskussioner var hur barns rättigheter, när de befinner sig online, kan skyddas, samtidigt som nya och innovativa digitala tjänster ska kunna växa fram.

Prinsessan Sofia öppnade forumet och sade bland annat i sitt tal:

”In fact, each year, more than 1,7 million children under the age of five die as a result of avoidable environmental degradation. 1,7 million – that is three children every minute, whose lives could have been saved.

And millions more suffer consequences of climate change such as disease, disability, and other forms of harm.”

Läs hela Prinsessans tal här.

Drottningen avslutade mötet med att summera höstens fyra “Action Labs” och sade bland annat:

“Throughout the series we have heard diverse voices – from Dr David Boyd, the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment, to 16-year old Lauren Wright, a climate activist from Canada. We have also had the pleasure of hearing from academics, researchers, legal experts and, of course, the business sector.

What this diverse showcase of speakers illustrates, is that it takes all parts of society to respect and support children’s rights.”

Läs hela Drottningens tal här.

Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.

Kronprinsessparet i möte med Stockholms handelskammare

Kronprinsessparet i möte med Stockholms handelskammare

Onsdagen den 18 november hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Stockholms handelskammare för att få en lägesuppdatering gällande pandemins påverkan på näringslivet i huvudstaden.

Andreas Hatzigeorgiou, verkställande direktör i Stockholms handelskammare, inledde mötet med att redogöra för hur handelskammaren ser på läget för företagandet just nu.

Omstartskommissionen

Därefter informerades Kronprinsessparet om “Omstartskommissionen”, vilken tillsattes av handelskammaren tidigare under året för att ta fram förslag på reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter pandemin.

Klas Eklund, som ledde arbetet i kommissionen, presenterade under mötet kommissionens slutrapport.

Läs mer om kommissionens arbete här.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.