Kung Carl Gustaf

Kungen tog emot nya ambassadörer i pandemianpassade audienser

Torsdagen den 5 november tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet. Med anledning av pandemin hölls dagens ceremonier i mindre skala och var anpassade efter den rådande situationen.

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid, ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen mottog i audiens var:

  • Ambassadör Phan Dang Duong från Socialistiska Republiken Vietnam
  • Ambassadör Patricia Nathaly Godínez Aguillón från Republiken El Salvador
  • Ambassadör Hannes Heimisson från Republiken Island
  • Ambassadör Bengt van Loosdrecht från Konungariket Nederländerna