Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Bernadottestipendier

Bernadotte­programmet

Kungen närvarade den 29 september när årets stipendiater inom Bernadotte­programmet presenterades.

När Kungen fyllde 70 år 2016 instiftades fem av de de kungliga akademierna i det så kallade Bernadotteprogrammet. Programmets syfte är att erbjuda fortbildning med hjälp av stipendier till forskare och yngre konstnärliga utövare.

Kungen delade ut stipendierna vid årets ceremoni i Bernadottebiblioteket.

Nedan följer stipendiaterna !

Kungliga Akademin för de fria konsterna :

  • Ida-Johanna Lundqvist
  • Hanna Zelleke Collin

Kungliga Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien ;

  • Annie Burman
  • Petra Dotlačilová
  • Svante Landgraf

Kungliga Musikaliska akademin :

  • Mårten Nehrfors-Hultén

Svenska Akademien :

  • Cecilia Hansson
  • Katrin Ahlgren

Kungliga Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur :

  • Kaj Ahlsved
  • Michael Frost

Filip Korošec framförde musik på marimba under hela ceremonin.

Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

 

Informationskonselj

Kungliga slottet

En informationskonselj hölls den 28 september under Kungens ordförandeskap. Närvarande var också Kronprinsessan och konseljen infann sig på Kungliga slottet.

Varje närvarande statsråd informerade om deras politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement. De svarade också på frågor.

Dessa informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen.

Regeringsformen från

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

 

Barncancer­galan

Barncancergalan – det svenska humorpriset

Drottningen skickade den 27 september en hälsning till Barncancergalan – det svenska humorpriset.

Tv-galan som är direktsänd hyllade Sveriges komiker och tittarna kunde bidra till kampen mot barncancer genom att bli Barnsupporter och bidra varje månad till Barncancerfonden.

Drottning sa i sitt tal bland annat :

Tack vare människors vilja att bidra kan Barncancerfonden finansiera forskning för att fler barn ska överleva cancer, och ge riktat stöd till dem som behöver det allra mest. Som beskyddare har jag på nära håll sett hur livsavgörande det kan vara för dem som drabbats.

Norrbotten

Norrbottens län

Kungen och Drottningen besökte den 27 september Norrbottens län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Besöket ägde rum i Luleå kommun där landshövding Lotta Finstorp och hennes man Christer Dahlén var värdar.

Sunderby sjukhus

Dagen inleddes med ett besök av Kungen och Drottningen på Sunderby sjukhus. Regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson och divisionschef Per Berglund välkomnade paret.

Kungaparet pratade med vårdpersonal hur dom har påverkats under pandemin.

Bälinge Bondgård

Nästa besök som Kungen och Drottningen besökte var Bälinge Bondgård. Bönderna Britta-Karin Staffansdotter och Thomas Holmbom välkomnade dom och det samtalades om hur näringslivet och den regionala livsmedels­försörjningen har påverkats under pandemin. Kungaparet fick också en visning av gården innan det var dags för lunch som intogs på restaurangen i en ombyggd ladugård.

Luleå Tekniska Universitet

Efter lunch besökte Kungaparet Luleå Tekniska Universitet. Där tog rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn tog emot kungaparet.

Universitetet som i år fyller 50 år gav information om hur pandemin påverkat grundskola, gymnasieskola och högre utbildning i länet. Lärare och elever berättade om hur omställningen till distansundervisning har fungerat.

Det visades också hur en självkörande skogsmaskin fungerar. Professor Magnus Karlberg visade och berättade om skogsmaskinen tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet.

Luleå Kallax flygplats

Det sista besöket för dagen var vid ambulansflyget på Luleå Kallax flygplats. Agneta Karlfeldt och Ida Lyckeholt välkomnade Kungen och Drottningen på plats.

Piloter berättade för Kungaparet om ambulansflygets betydelse för norra Sverige och om verksamheten under pandemin.

 

 

Karlsborg

Livregementets husarer

Kronprinsessan besökte den 24 september Livregementets husarer (K 3) och Soldathemmet i Karlsborg.

På morgonen välkomnades Kronprinsessan av regementschef överste Ola Barvér. Han berättade om verksamheten vid Livregementets husarer och Karlsborgs garnison.

Utbildningstecken

Kronprinsessan togs emot på Försvarsmaktens överlevnadsskola av chefen major Jonas Månsson. Kronprinsessan tilldelades det nya utbildningstecknet för överlevnadsinstruktörer av Major Månsson. Kronprinsessan har tidigare gått utbildningen till överlevnadsinstruktör vid överlevnadsskolan.

Soldathem

Kronprinsessan besökte Soldathemmet i Karlsborg som i år firar 100-årsjubileum. Svenska Soldathemsförbundet beskyddas av Kronprinsessan. Och Soldathemmets ordförande kyrkoherde Pernilla Tapper och Soldathemsföreståndare Elisabeth Kindbom gav information om verksamheten.

Farkostmanövrering

Kronprinsessan besökte flygenheten där major Nicklas Fredriksson berättade om verksamheten. Kronprinsessan fick också en visning av de fjärrstyrda farkosterna (RPAS) och erbjöds att hjälpa till att manövrera en farkost under överinseende av en pilot.

Terrängbanekörning

Därefter besökte Kronprinsessan fallskärmsjägarskvadronen vid 32. underrättelsebataljonen. Den tekniska chefen fanjunkare Per-Allan Andersson berättade om verksamheten.

Kronprinssesan pratade med några fallskärmsjägare och fick en genomgång av materiel och de olika funktioner som finns vid skvadronen.

Slutligen provkörde Kronprinsessan en av fallskärmsjägarskvadronens sexhjulingar på terrängbanan.

Estlands president

Audiens

Kronprinsessan gav audiens på Kungliga slotten den 27 september. Detta för president Kersti Kaljulaid från Estland.

En näringslivsdelgation besöker Sverige tillsammans med president Kaljulaid. Statsministern tar också emot besöket i Sverige.

När Kungen i november 2019 gav audiens besökte president Kaljulaid Sverige också.

Kronprinsessparet har besökt Estland i samband med uppmärksammandet av 100-årsjubileet av Estlands självständighet. Det besöket skedde i augusti 2018.

400-årsjubileer

Piteå och Luleås 400-årsjubileer

Kungen och Drottningen besökte den 26 september Piteå och Luleå då städerna har 400-årsjubileer.

Piteå och Luleå fick 1621 sina stadsprivilegier. Detta av kung Gustav II Adolf. Och på grund av pandemin skedde firandet av 400-årsjubileerna digitalt. Så dagens besök var anpassade efter rådande situation.

Landshövdingeparet Lotta Finstorp och Christer Dahlén var dagens värdar.

Studio Acusticum

Första besöket i Piteå gjordes på konserthuset Studio Acusticum. Konserthuset ger varje år cirka 200 föreställningar och tar emot ungefär 25 000 konsertbesök.

Kungaparet lyssnade i konsertlokalen på ett musikstycke som framfördes på orgel. Därefter uppträdde Norrbottens ungdomssymfoniker.

Piteå museum

En guidning på Piteå museum med information om stadens historia gavs och dom fick också se delar av utställningen Kvinnoliv. Den utställningen är om historiska kvinnor som levt och verkat i pitebygden.

Piteå torg

En ceremoni hölls på Piteå torg som inleddes med ett anförande av kommunalrådet Helena Stenberg. Kungen höll sedan tal och sa bland annat :

”För ganska precis 50 år sedan var jag här på Rådhustorget för att fira Piteås 350 år som stad. Det var i maj 1971. Några av er kanske var med då också.

Det känns i vilket fall väldigt roligt att vara tillbaka för detta ännu större jubileum. Och denna gång i sällskap av Drottningen!”

Kungen avtäckte skulpturen Kastal. Den är gjord med anledning av stadens 400-årsjubileum och också för att uppmärksamma 100 år av svensk demokrati.

Musikhögskolan i Piteås kammarkör avslutade ceremonin med ett musikstycke.

Luleå stadspark

Kungaparet åkte till Luleå där dom närvarade vid en ceremoni i den nyrenoverade Stadsparken. Landshövdingen startade ceremonin med ett tal och Dansinitiativet framförde en föreställning.

I kungens tal sa han bland annat :

”En stad är inte bara sina gator och sina hus, kyrkor och restauranger. En stad är också den plats där den ligger. Den är sina omgivningar. Och den är framför allt sina invånare!”

En skogslönn planterades av Kungen till minne av jubileet och ceremonin avslutades med musik som framfördes av Kulturskolans blåsorkester.
På landshövdingens residens avslutades dagen med en middag.

Norrlands dragonregemente

Norrlands dragonregemente, K4

Kungen besökte Arvidsjaur den 24 september för att återinrätta Norrlands dragonregemente, K4.

Flaggan hissades över K4 som återigen är ett eget förband.  När försvarsbeslutet år 2004 avvecklades regementet och omorganiserades till Arméns jägarbataljon. Det är en del av Norrbottens regemente.

Kungen sa bland annat i sitt tal :

“Genom att utbildningen fortsatte, om än i mindre omfattning, efter nedläggningen 2004, har ni behållit viktig kompetens. Detta är avgörande för att nu kunna öka verksamheten. Ni står nu inför att lösa större och delvis andra uppgifter än tidigare. Det är en utmaning – en positiv sådan.”

Efter kungens tal förklarade han att Norrlands dragonregemente är återupprättat.

Norrlandsdragoner och materielförevisning

När ceremonin var slut mötte Kungen soldater och befäl vid det återupprättade regementet. Förbandets material visades för kungen av Norrlandsdragonerna.

Försvarsmakten

Under dom kommande månaderna ska försvarsmakten etablera nya regementen och en ny flygflottilj.

Uppsala län

Uppsala kommun

Kungen och Drottningen besökte den 23 september Uppsala län med anledning av covid-19-pandemin.

Landshövdingeparet Göran Enander och Monika Sarstad var värdar under besöket.

Hubben
Landshövdingeparet och länsrådet Cecilia Magnusson tog emot kungaparet i Hubben i Uppsala Science Park.  Samtalet däremellan var om hur länet har påverkats av pandemin, hur situationen ser ut för närvarande och hur man ser på framtiden.

Regionen

Kungaparet fick möta representanter för Region Uppsala och Akademiska sjukhuset där dom fick ta del av deras berättelser från arbetet under pandemin redogjorde för Region Uppsalas vaccinationskampanj. Och representanter från olika delar av vården fick dela med sig av sina erfarenheter och svara på frågor från Kungaparet.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi och vårdhygien besöktes på Akademiska laboratoriet av kungaparet. Hur avdelningen arbetar med att ta emot coronaprov, analysera och leverera svar visades av verksamhetschef Tommie Olofsson och sektionschef Johan Lindh.

Uppsala slott

Kungaparet besökte också Uppsala slott där dom fick en presentation av samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU). Hur det informeras till personer med begränsade kunskaper i svenska informerade av mAil Sarsour från organisationen.

Uppsala universitet

Lunchen intogs på Uppsala slott och därefter fortsatte Kungaparet till Uppsala universitet. Rektor Anders Hagfeldt tog emot Kungaparet. Under deras samtal presenterades forskningsprojektet Crush Covid som är ett samarbete mellan universitet och Region Uppsala för att förebygga smittspridningen.

Reginateatern

Kungaparet fick träffa representanter på Reginateatern och den frilansande kulturarbetaren Jacke Sjödin. De berättade hur deras kulturverksamheter påverkats under pandemin.  Det framfördes också ett antal musikstycken på scenen av Jacke Sjödin.

Näringslivet

Kungaparet besökte på eftermiddagen bioteknologiföretaget Novavax. Representanter från företaget, Stockholms handelskammare i Uppsala län och Apotea berättade hur pandemin påverkat näringslivet från deras perspektiv.

Gamla Uppsala kyrka

Domprost Annica Anderbrant gav en betraktelse över ur länet har varit drabbat av pandemin. Kungaparet tände två ljus under en stunds stillhet efter gudstjänsten.

Museum of Wrecks

Museet Vrak

Kungen invigde den 22 september museet Vrak – Museum of Wrecks på Kungl. Djurgården i Stockholm.

Överintendent Lars Amréus vid Statens maritima och transporthistoriska museer, museichef Odd Johansen och samordnare Lovisa Ehlin välkomnade Kungen.

Marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson visade runt Kungen runt i museet.

Museichef Odd Johansen startade invigningen med att hälsa alla välkomna och därefter talade överintendent Lars Amréus.

Kungen sa i sitt tal bland annat ;

”Ett vrak är helt enkelt något av en tidskapsel. När vi öppnar den, så öppnar vi också för nya kunskaper och insikter. Om hur samhället såg ut förr i tiden. Hur människorna levde. Och hur Sverige blev till det land det är i dag.
Att ta fram och bevara sådana berättelser, och att göra dem tillgängliga för en bred allmänhet; det är en stor och meningsfull uppgift.”

Ceremonin avslutades med att Kungen förrättade invigningen med att ge order av att avfyra Vasakanonen. Och med denna kanonsalut invigdes Vrak – Museum of Wrecks.

 

Till startsidan