Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Unga kartingtalanger

GTR Motorpark i Eskilstuna

Den 28–29 augusti närvarade Prins Carl Philip på GTR Motorpark i Eskilstuna. Prins Carl Philip var där för att ta del av kartingtävlingarna och dela ut Prins Carl Philips Racing Pokal till vinnarna.

Kartingtalanger

2013 instiftades Prins Carl Philips Racing Pokal på initiativ av Prinsen. Den syftar till att hjälpa unga kartingtalanger i sin racingkarriär.

I år var  det ett nytt tävlingsformat för klasserna Rotax Max Senior och Rotax Max DD2. Det var en miniserie där kval och samtliga sex finaler gav poäng. Och årets vinnare blev Mathilda Olsson som vann i Rotax Max Senior, och Max Lindén som vann i Rotax Max DD2.

I klassen Cadetti Racing Tour delade Prins Carl Philip ut priser där tolv barn i åldern 6-9 år deltog. Och i klassen Rotax Max DD2 Master deltog Prins Carl Philip själv.

Drottningen vid galakonsert

Den 28 augusti närvarade Drottningen vid 40-årsjubileet för Anders Walls stiftelse på Kungliga Operan i Stockholm.

Anders Walls stiftelse har i 40 år delat ut stipendier till unga talanger inom musik. I samarbete med Kungliga Operan återöppnade arrangerade stiftelsen en gala med sångare och instrumentalister. Dom tilldelades Anders Wall-stipendium i början av sina karriärer.

galakonsert

Stiftelsen stödjer också naturvetenskaplig forskning, entreprenörskap och landsbygds­utveckling. Det var  från dessa områden inspirationen hämtades till föreställningen.

Galakonsert

I galakonserten medverkade bland andra hovsångerskan Anna Larsson, kören Allmänna Sången och Kungliga Hovkapellet under ledning av David Björkman.

Galan filmades och kommer att visas på Folkets Hus och Parkers biografer över hela landet med premiär den 2 oktober.

Raoul Wallenbergs dag

Den 27 augusti deltog Kronprinsessan vid Raoul Wallenbergs dag på Wallmans salonger i Stockholm

Raoul Wallenbergs dag firas varje år den 27 augusti och i år firar även Raoul Wallenberg Academy 20 år.

Michael Wernstedt hälsade Kronprinssesan välkommen tillsammans med barnbarn till Nina Lagergren. Nina Lagergren var syster till Raoul Wallenberg och grundade Royal Wallenberg Academy.

Ceremonin inleddes med ett samtal mellan konferencier Leila Trulsen och Michael Wernstedt kring Nina Lagergren och akademin. Samt vikten och betydelsen av Raoul Wallenbergs gärningar.

Märta Stenevi – stadsrådet – delade ut diplom till pristagarna av Ungt Kurage:

 • Gabriella Antonic Svensson
 • ”Nimo”
 • Mohamed Shueb
 • Yousra El Mourabit
 • Oskar Eriksson

Kronprinsessan välkomnades upp på scenen och sa bland annat i sitt tal :

“Dear young laureates: each one of you have, in various ways, demonstrated the power of action – small and large.

You have shown that just like Raoul Wallenberg, you, your commitment and your moral courage can make a real difference.

And by doing that, you give me – and all of us – reason to feel hope.”

Efter Kronprinsessan’s tal uppmärksammade statsrådet Märta Stenevi pristagarna av Young Courage Award. Det är Ungt Kurage internationella motsvarighet.

Raoul Wallenbergpriset

Tobias Rawet tilldelades Raoul Wallenbergpriset som är från från Föreningen Förintelsens Överlevande. Tobias Rawet överlevde Förintelsen och tilldelas priset “för sitt outtröttliga arbete med att dela sitt vittnesmål.” Michael Wernstedt gav priset till Tobias Rawet.

Hederspris

Hederspris delades också ut då det var Raoul Wallenberg Academys 20-årsjubileum. För sitt arbete för demokrati och positiv samhällsförändring fick Ahmed Abdirahman det hederspriset. Samt för att ha lämnat ett bestående avtryck i samhällsdebatten. Mi Ankarcrona som är dotter till Nina Lagergren delade ut priset till Ahmed Abdirahman.

Musikunderhållningen under prisceremonin stod Julia Fischler för.

På slutet samtalade Kronprinsessan, statsrådet, Tobias Rawet och Ahmed Abdirahman med pristagarna av Ungt Kurage.

Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy (RWA) grundades 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.  Visionen var om ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad.

RWA arbetar för att unga ska se sig själva som ledare. Och att agera för ett medmänskligt samhälle. Tiotusentals unga engagerar sig årligen i RWA:s utbildningar och skolprogram. RWA utbildar också lärare och skolledare i självledarskap för att stärka gymnasieskolor i deras värdegrundsarbete.

WWF:s gala

En kväll för vår planet

Den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet.

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och när WWF Sverige firade 50 år arrangerades galan En kväll för vår planet.

Reportage visades från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar, skogsskövling, illegal jakt och andra hot mot vår planet.

Kungen sa bland annat :

Under 50 år, ett halvt sekel, har jag haft förmånen att vara engagerad i Världsnaturfonden. I detta och andra sammanhang har jag följt utvecklingen på miljö- och klimatområdet. Ofta med oro. Men också med hopp!

”En kväll för vår planet” sändes på TV4.

WWF

WWF (World Wide Fund for Nature) är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som är verksam i över 100 länder. Den bildades 1961 och har sitt huvudkontor i Gland i Schweiz. WWF har fler än fem miljoner supportrar runt om i världen.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer. Och att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. WWF bedriver klimat- och naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bromsa klimatförändringen och bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturområden.

Digitalt möte

Elförsörjning

Den 26 augusti höll Kungen och Kronprinsessparet ett digitalt möte med företrädare för svenskt näringsliv. Informationen handlade om elförsörjning som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Kungen och Kronprinsessparet hade möte med svenska näringslivsföreträdare digitalt för att få information om företagens arbete med att utveckla modern, fossilfri teknologi.

Det diskuterades bland annat om hur svenska företag lägger stora resurser för att utveckla en fossilfri teknologi som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling.

Deltagare på mötet

 • Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv
 • Lina Håkansdotter, chef för Hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv
 • Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc
 • Martin Lundstedt, vd och koncernchef i AB Volvo
 • Jan Secher, vd och koncernchef för Perstorp
 • Jenny Larsson, vd och Sverigechef för Hitachi ABB Power Grids
 • Henrik Henriksson, vd för H2 Green Steel

Mötet arrangerades av Svenskt näringsliv. Det var det femte i sitt slag där svenska företag informerar om hur de påverkats av pandemin. Nedan är tidigare möten:

 • 11 maj, 2020 – Kungen och Prins Daniel i möte med näringslivsföreträdare
 • 18 september, 2020 – Kungen och Kronprinsessan i digitalt möte med näringslivsrepresentanter
 • 16 december, 2020 – Kungen och Kronprinsessparet i näringslivsmöte
 • 25 februari, 2021 – Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om pandemins effekter för läkemedelsföretag

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen vill visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Via samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Pga rådande rekommendationer planeras alla besök och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Ambassadörer

Kungen gav audienser

Den 26 augusti tog Kungen emot fem nya ambassadörer i audienser på Kungliga slottet.

När en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen är en internationell praxis. Ceremonierna ser olika ut i olika länder. Sverige följer en gammal ceremoni när utländska sändebud mottages.  Och Sverige är unik i världen med sina månghundraåriga traditioner.

På grund av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen tog var:

 • H.E. Ambassadör Kanchana Patarachoke från Thailand
 • H.E. Ambassadör Austin Gormley från Irland
 • H.E. Ambassadör Kamapradipta Isnomo från Indonesien
 • H.E. Ambassadör Riadh Ben Sliman från Tunisien
 • H.E. Ambassadör Joachim Bertele från Tyskland

Utö

Intiativ Utö

Den 24 augusti besökte Kronprinsessan Utö och träffade representanter från Initiativ Utö och SLU.

Sista torsdagen i augusti är det Östersjödagen. Kronprinsessan träffade då Initiativ Utö för att få information om arbetet som görs och för att  belysa vikten av att värna Östersjön.Hjelm från Initiativ Utö.

När dom var på Båtshaket fick Kronprinsessan information om Initiativ Utö – historik, syfte och mål och alla insatser som initiativet gör. Under samtalet deltog, utöver Robert Cederlund och Thomas Hjelm, Stefan Gullstrand som företrädare för det lokala näringslivet samt Jens Olsson, forskare på Kustlaboratoriet vid Instutionen för akvatiska resurser vid SLU som samverkar med Länsstyrelsen.

Efter samtalet på Ålö besökte Kronprinsessan Södra Flandens våtmark.

I november 2012 beslutades det om att omvandla vassområdet till en livskraftig våtmark. Och i mars 2015 var konstruktionen klar och skötsel av våtmarken kunde starta. Det placerades ut ett fåtal gäddor och abborrar från Östersjön i våtmarken. När leken tog vid vandrade fiskarna ut via våtmarkens fisketrappa. Och året därpå upprepades samma procedur. Efter det tredje året tog sig de fiskar som var födda i våtmarken upp i våtmarken av egen kraft.

Avslutningsvis fick Kronprinsessan en visning av odlingsmark som iordningställts vid våtmarken där de lokala restaurangerna odlar sina grönsaker.

Initiativ Utö

Insamlingsinitiativet Initiativ Utö bildades 2017-18 för att identifiera, designa, konstruera och driva miljöinitiativ Stockholms skärgård och längs Östersjökusten. Basen var Utö och Ålö i Stockholms södra skärgård och Initiativ Utö arbetar för att bidra lokalt och nationellt till en global och nationell hållbar utveckling i praktiken. Fokus är att etablera våtmarkerna, starta processer och återställa bottenmiljöer i skärgårdar och vikar längs Östersjökusten.

Östersjödagen

Östersjödagen – Baltic Sea Day – lanserades i Finland av John Nurminens Stiftelse 2019. Den äger rum sista torsdagen i augusti. Östersjödagen är en årlig dag är för att fira havet och att öka kunskaperna om havets natur, kultur och historia.

Stockholm Water Prize

Digital utdelning

Den 25 augusti talade Kungen på den digitala utdelningen av Stockholm Water Prize 2020 och 2021.

2020 års pristagare var John Cherry och tilldelas priset för upptäckter som har revolutionerat hur vi ser på hot mot grundvattnet. Hans forskning har ökat medvetenheten om det växande problemet med förorenat grundvatten vilket lett till nya, mer effektiva lösningar.

2021 års pristagare var Sandra Postel som tilldelas priset för sitt mångåriga och banbrytande arbete med att öka förståelsen kring komplicerade vattenfrågor. Sandra är både författare och utbildare och har bidragit till ökad kunskap om vår tids allra största utmaningar. Hon har också visat att om vi vill så kan vi hitta hållbara lösningar för framtiden.

Kungen hyllade pristagarna och uttryckte även sin stolthet över att vara beskyddare av utmärkelsen:

For 30 years, the Stockholm Water Prize, has honoured women, men and organizations for extraordinary water-related achievements.

Through the years, I have had the privilege to present the prize to some of the world’s most renowned authorities on conservation and protection of water resources. And I am very proud to be the official patron of this prestigious award.

Världsvattenveckan 2021

Den 23–27 augusti arrangeras World Water Week 2021, i år i digital form pga omständigheterna. Under dagarna möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen digitalt för att diskutera vattenfrågor under Världsvattenveckan. Det är en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI)

SIWI ( Stockholm international water institute ) är ett policyinstitut som verkar för ökad forskning och medvetenhet för globala vattenfrågor.

Kronprinessparet besökte Västra Götalands län

Onsdagen den 25 augusti besökte Kronprinsessan och Prins Daniel – Hertiginnan och Hertigen av Västergötland – Västra Götalands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin.

Kronprinsessparets besök i länet ägde rum i Skövde och landshövding Anders Danielsson var värd under dagen.

Skaraborgs sjukhus

Under förmiddagen besökte Kronprinsessan och Prinsen Skaraborgs sjukhus. På sjukhuset gav smittskyddsläkare Thomas Wahlberg inledningsvis en orientering kring smittläget i länet. Därefter fick Kronprinsessparet möjlighet att möta personal vid sjukhuset och tacka för deras insatser under pandemin.

Gymnasiesärskolan Kavelbrogymnasiet

Kronprinsessan och Prinsen besökte därefter elever och personal vid gymnasiesärskolan på Kavelbrogymnasiet. Elevgruppen berättade om hur de har givits möjlighet att fortsätta att gå i skolan även när andra skolor har behövt hålla stängt.

Besöket avslutades med att delar av elevgruppen framförde musik, inklusive nationalsången, utanför skolbyggnaden.

Föreningen Ätbart och Skövde pingstförsamling

Vid lunchtid fortsatte besöket i Skövde pingstkyrka. Vid kyrkan tog kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg emot och informerade om olika projekt i kommunen. Pastor Simon Holst informerade om pingstkyrkoförsamlingens verksamhet under pandemin, vilket bland annat inkluderat gudstjänster online. Därefter träffade Kronprinsessan och Prinsen Mickaël Gayet, en av grundarna av föreningen Ätbart, som samlar in överbliven mat från butiker och restauranger.

I kyrkan mötte Kronprinsessan och Prinsen representanter från Göteborgsoperans lokala scen i Skövde som berättade om kulturlivet i staden och hur det påverkats under pandemin.

ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde Science Park

Kronprinsessparet avslutade besöket i Västra Götalands län på Skövde Science Park för att informera sig kring hur pandemin påverkar näringslivet i länet. I byggnaden samsas flera olika verksamheter, bland annat näringsliv, högskola, region och kommun, som ägnar sig åt gemensam forskning för att finna lösningar för industrin.

Kungafamiljen besöker Sveriges län

Med anledning av den pågående covid-19-pandemin besöker medlemmar i Kungafamiljen, på initiativ av H.M. Konungen, Sveriges 21 län.

De fyra första besöken genomfördes hösten 2020, men med anledning av den andra vågen av pandemin pausades besöken tills vidare. Med dagens besök i Kalmar län återupptas besöken i samtliga Sveriges län under hösten 2021.

Kungen vill genom besöken visa deltagande med de drabbade och uppmärksamma lokala insatser inom olika samhällssektorer.

Kommande besök till Sveriges län planeras enligt följande:

September

 • Torsdagen den 2 september besöker Kronprinsessparet Västerbottens län
 • Måndagen den 13 september besöker Prins Carl Philip Blekinge län
 • Onsdagen den 22 september besöker Kronprinsessparet Gävleborgs län
 • Torsdagen den 23 september besöker Kungaparet Uppsala län
 • Måndagen den 27 september besöker Kungaparet Norrbottens län

Oktober

 • Onsdagen den 6 oktober besöker Kronprinsessparet Örebro län
 • Torsdagen den 7 oktober besöker Prins Carl Philip Gotlands län
 • Tisdagen den 12 oktober besöker Prins Carl Philip Östergötlands län
 • Torsdagen den 14 oktober besöker Kungaparet Jönköpings län
 • Fredagen den 15 oktober besöker Kronprinsessparet Kronobergs län
 • Onsdagen den 20 oktober besöker Kronprinsessparet Skåne län
 • Torsdagen den 28 oktober besöker Kungaparet Hallands län

November

 • Torsdagen den 11 november besöker Kronprinsessparet Dalarnas län
 • Måndagen den 29 november besöker Kungaparet Jämtlands län

Läs mer om tidigare besök:

 • Kungaparet i Västernorrlands län, 24 augusti
 • Kungaparet i Kalmar län, 20 augusti 2021
 • Kungaparet i Stockholms län, 12 oktober 2020
 • Kronprinsessan i Västmanlands län, 15 oktober 2020
 • Kronprinsessparet i Södermanlands län, 22 oktober 2020
 • Prinsparet i Värmlands län, 28 oktober 2020

Samtliga besök genomförs under former anpassade efter den pågående pandemin och i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kungen delade ut Prins Eugen‑medaljen

Onsdagen den 25 augusti delade Kungen ut Prins Eugen-medaljen vid en ceremoni på Kungliga slottet.

Då ingen utdelning kunde genomföras förra året på grund av pandemin fick 2020 års medaljörer ta emot sina medaljer vid dagens ceremoni.

Prins Eugen-medaljen instiftades av Gustaf V i samband med Prins Eugens 80‑årsdag 1945. Medaljen delas ut för framstående konstnärlig gärning.

Medaljörer år 2020

 • Arkitekt Mårten Claesson
 • Arkitekt Eero Koivisto
 • Konstnär Britta Marakatt-Labba
 • Konstnär Sirous Namazi
 • Arkitekt Ola Rune
 • Konstnär Lea Porsager (Danmark)
 • Konstnär Tor Arne (Finland)

Sirous Namazi och Tor Arne hade inte möjlighet att delta i ceremonin.