Skip to content

Drottningen vid galakonsert

Den 28 augusti närvarade Drottningen vid 40-årsjubileet för Anders Walls stiftelse på Kungliga Operan i Stockholm. Anders Walls stiftelse har i 40 år delat ut stipendier till unga talanger inom musik. I samarbete med Kungliga Operan återöppnade arrangerade stiftelsen en gala med sångare och instrumentalister. Dom tilldelades Anders Wall-stipendium i början av sina karriärer. StiftelsenContinue reading “Drottningen vid galakonsert”

WWF:s gala

En kväll för vår planet Den 26 augusti talade Kungen vid Världsnaturfonden WWF:s tv-sända gala En kväll för vår planet. Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd och när WWF Sverige firade 50 år arrangerades galan En kväll för vår planet. Reportage visades från olika delar av världen om hur natur och städer påverkas av klimatförändringar,Continue reading “WWF:s gala”

Digitalt möte

Elförsörjning Den 26 augusti höll Kungen och Kronprinsessparet ett digitalt möte med företrädare för svenskt näringsliv. Informationen handlade om elförsörjning som stödjer klimatomställning och samhällsutveckling. Kungen och Kronprinsessparet hade möte med svenska näringslivsföreträdare digitalt för att få information om företagens arbete med att utveckla modern, fossilfri teknologi. Det diskuterades bland annat om hur svenska företagContinue reading “Digitalt möte”

Ambassadörer

Kungen gav audienser Den 26 augusti tog Kungen emot fem nya ambassadörer i audienser på Kungliga slottet. När en ny ambassadör i ett land får möjligheten att träffa statschefen är en internationell praxis. Ceremonierna ser olika ut i olika länder. Sverige följer en gammal ceremoni när utländska sändebud mottages.  Och Sverige är unik i världen medContinue reading “Ambassadörer”

Utö

Intiativ Utö Den 24 augusti besökte Kronprinsessan Utö och träffade representanter från Initiativ Utö och SLU. Sista torsdagen i augusti är det Östersjödagen. Kronprinsessan träffade då Initiativ Utö för att få information om arbetet som görs och för att  belysa vikten av att värna Östersjön.Hjelm från Initiativ Utö. När dom var på Båtshaket fick Kronprinsessan informationContinue reading “Utö”

Kronprinessparet besökte Västra Götalands län

Onsdagen den 25 augusti besökte Kronprinsessan och Prins Daniel – Hertiginnan och Hertigen av Västergötland – Västra Götalands län för att uppmärksamma insatser med anledning av covid-19-pandemin. Kronprinsessparets besök i länet ägde rum i Skövde och landshövding Anders Danielsson var värd under dagen. Skaraborgs sjukhus Under förmiddagen besökte Kronprinsessan och Prinsen Skaraborgs sjukhus. På sjukhusetContinue reading “Kronprinessparet besökte Västra Götalands län”

Kungen delade ut Prins Eugen medaljen

Onsdagen den 25 augusti delade Kungen ut Prins Eugen-medaljen vid en ceremoni på Kungliga slottet. Då ingen utdelning kunde genomföras förra året på grund av pandemin fick 2020 års medaljörer ta emot sina medaljer vid dagens ceremoni. Prins Eugen-medaljen instiftades av Gustaf V i samband med Prins Eugens 80‑årsdag 1945. Medaljen delas ut för framståendeContinue reading “Kungen delade ut Prins Eugen medaljen”