Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kronprinsessan i möte med Wateraid

Kronprinsessan i möte med Wateraid

Fredagen den 29 januari höll Kronprinsessan ett digitalt möte med Wateraid Sverige.

Under det digitala mötet berättade Wateraids Sveriges ordförande Tobias Krantz och generalsekreterare Anna Nilsdotter om Wateraids arbete under covid-19-pandemin samt Wateraids framtidsvisioner.

Covid-19-pandemin har drabbat hela världen. Många av världens fattigaste länder är dåligt rustade för att kunna kontrollera smittspridningen. I dessa länder saknar nästan vartannat sjukhus (45 %) tillgång till rent vatten och tre miljarder människor i världen saknar möjlighet att tvätta händerna med rent vatten och tvål.

Wa­t­eraid har under många år ar­be­tat för att fler samhällen, sjukhus och skolor ska få rent vat­ten, toalet­ter och bättre hy­gien.

Under den pågående covid-19-pandemin har Wateraid arbetat med akutinsatser så som informationskampanjer kring vikten av god handhygien för att minska smittspridningen. Man har också satt upp faciliteter för handtvätt med tvål och vatten i särskilt utsatta områden, på sjukvårdsanläggningar och på platser där många människor passerar samt arbetat tillsammans med regeringar och myndigheter.

Wateraid

Wateraid är en internationell oberoende organisation som arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

H.K.H. Kro­n­prins­es­san är sedan 2011 besky­d­dare av Wa­t­eraid. I sin roll som besky­d­dare har Kro­n­prins­es­san delt­agit vid olika even­e­mang arranger­ade av organisationen.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Kronprinsessan vid seminarium om allemansrätten

Kronprinsessan vid seminarium om allemansrätten

Torsdagen den 28 januari deltog Kronprinsessan med en digital hälsning vid seminariet “Älgen i rummet – konsten att kommunicera allemansrätten”.

Seminariet, som vände sig till Sveriges naturvägledare, pedagoger, naturturistguider och andra som förmedlar kunskap kring allemansrätten, arrangerades av Naturvårdsverket tillsammans med SLU Centrum för Naturvägledning.

2021 är Friluftslivets år och bakgrunden till seminariet var den snabba utveckling som just nu präglar svenskt friluftsliv. Covid-19-pandemin har förändrat våra vanor och resemönster. Fler vill uppleva naturen och det finns ett ökat intresse för friluftsliv, natur och hälsa.

I sin hälsning sade Kronprinsessan bland annat:

“Tack vare er får fler möjlighet att upptäcka och uppleva vår unika och rika natur.

Fler får upp ögonen för naturens sköra samspel. Och fler får bli del av den gemenskap som friluftslivet kan erbjuda.

Ja, vår svenska natur är verkligen en skatt. Och det som gör den extra speciell är att den är tillgänglig för alla, tack vare vår unika allemansrätt.

Den är något som vi i Sverige kan vara väldigt stolta över.

Men, precis som naturen själv, är allemansrätten något som vi måste värna genom att sprida kunskap och förståelse. För det som vi förstår, det är vi också mer rädda om.”

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.

Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap

I september 2017 inledde Kronprinsessan sina vandringar genom Sveriges landskap. Vandringarna som gick genom landets 25 landskap avslutades i juni 2019.

Med vandringarna önskade Kronprinsessan uppleva olika delar av Sverige under olika årstider samt synliggöra den skatt som den svenska naturen är för alla som lever och verkar här.

Kronprinsessans landskapsvandringar

 • Västergötland 9 september, 2017
 • Västerbotten 6 oktober, 2017
 • Östergötland 26 oktober, 2017
 • Värmland 17 november, 2017
 • Blekinge 13 april, 2018
 • Närke 20 april, 2018
 • Lappland 25 april, 2018
 • Gotland 4 maj, 2018
 • Öland 9 maj, 2018
 • Bohuslän 24 maj, 2018
 • Småland 25 maj, 2018
 • Skåne 12 juni, 2018
 • Dalsland 31 augusti, 2018
 • Uppland 12 september, 2018
 • Ångermanland 3 oktober, 2018
 • Hälsingland 22 oktober, 2018
 • Norrbotten 20 mars 2019
 • Härjedalen 30 mars 2019
 • Halland 12 april 2019
 • Västmanland 26 april 2019
 • Jämtland 17 maj 2019
 • Södermanland 22 maj 2019
 • Medelpad 29 maj 2019
 • Gästrikland 7 juni 2019

Kungen i möte med Svenska skidförbundet

Kungen i möte med Svenska skidförbundet

Torsdagen den 28 januari höll Kungen ett digitalt möte med representanter från Svenska skidförbundet.

Under mötet fick Kungen information om situationen för längdskidtävlingar, hur tävlingarna har anpassats till den rådande pandemin samt hur skidförbundet ställt om verksamheten.

Kungen fick också en information kring hur säsongens tävlingar hittils har gått samt förväntningar inför kommande tävlingar i Falun samt världsmästerskapen i Oberstdorf.

Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om situationen efter Brexit

Kungaparet och Kronprinsessparet i möte om situationen efter Brexit

Torsdagen den 28 januari deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med statsrådet Anna Hallberg och statsrådet Hans Dahlgren kring Europeiska unionen och dess relation till Storbritannien efter det brittiska utträdet ur EU.

Under mötet redogjorde utrikeshandelsminister Anna Hallberg och EU-minister Hans Dahlgren om situationen efter Brexit, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Statsråden beskrev hur EU-samarbetet påverkas internt av Brexit, hur svenska regeringen ser på avtalet, hur situationen gällande EU:s respektive Sveriges handel med Storbritannien ser ut på kort och lång sikt samt om EU:s handelsrelation till bland annat USA och Kina kommer att förändras i ljuset av Brexit.

Om Brexit

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen inleddes formellt genom den brittiska regeringens begäran om utträde den 29 mars 2017. Den 1 februari 2020 inleddes en övergångsperiod under vilken EU och Storbritannien förhandlade om ett handels- och samarbetsavtal.

Den 24 december 2020 kom EU och Storbritannien överens om villkoren för ett avtal som ger förutsättningar för ett långsiktigt och förutsägbart samarbete.

Utrikespolitiskt samarbete, yttre säkerhets- och försvarssamarbete omfattas inte av avtalet.

Efter Brexit omfattas Storbritannien inte längre av EU:s regelverk och deltar inte längre i den inre marknaden och EU:s tullunion.

Kungaparet hedrade Förintelsens offer

Kungaparet hedrade Förintelsens offer

Onsdagen den 27 januari uppmärksammas den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Kungen och Drottningen medverkade i en digital minnesceremoni från Stockholms stora synagoga.

Den digitala ceremonin inleddes med att Kungaparet lade ner stenar vid minnesmonumentet, som är placerat intill synagogan. I judisk tradition är det vanligt att man lägger ner stenar, vilka, till skillnad från blommor, är eviga. Stenarna som Kungen och Drottningen nedlade var hämtade från Solliden på Öland.

Minnesmonumentet över Förintelsens offer invigdes av Kungen 1998. Läs mer om monumentet på Judiska församlingens i Stockholm webbplats.

Om internationella minnesdagen för Förintelsens offer

Den 27 januari uppmärksammas den internationella minnesdagen för Förintelsens offer, samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Sedan 2001 har det varit en nationell minnesdag i Sverige.

 

Kronprinsessan vid DUNC:s slutkonferens

Kronprinsessan vid DUNC:s slutkonferens

Tisdagen den 26 januari närvarade Kronprinsessan vid EU-projektet DUNC:s digitala slutkonferens.

DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural Assets – är ett EU-finansierat samarbetsprojekt där Karlskrona kommun varit sammanhållande. Under tre års tid har projektet arbetat med att öka engagemanget för en hållbar turism. Samt stärka det lokala näringslivet, vid fyra världsarv runt södra Östersjön:

 • Örlogsstaden Karlskrona, Sverige
 • Södra Ölands odlingslandskap, Sverige
 • Kuriska näset, Litauen
 • Wismar/Stralsund, Tyskland

Kronprinsessan närvarade vid projektets digitala slutkonferens och sade i sin hälsning bland annat:

“As an alumni ambassador for the Sustainable Development Goals, the future of the ocean, and the Baltic Sea in particular, is a topic very close to my heart. […]

I believe the DUNC project is a great example of how we can come together, around the Baltic, to address the challenges we have in common. And I look very much forward to hearing more about the achievements that have been made over the past three years.

FN:s globala hållbarhetsmål Inredningsblogg

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsidalänk till annan webbplats samt hos FN

Kungen deltog vid Skogens dag

Kungen deltog vid Skogens dag

Onsdagen den 20 januari deltog Kungen digitalt vid konferensen Skogens dag.

Kungen har ett djupt engagemang i frågor som rör natur, miljö och skog. Under onsdagen deltog Kungen i konferensen Skogens dag och inledde med ett tal. I sitt tal sa Kungen bland annat:

”Jag sitter här på Stenhammar och ser ut över den sörmländska skogen, och tänker på hur viktig skogen är för vårt land.

Faktum är ju, att det är inkomsterna från den som har byggt upp Sveriges välstånd. Och gör så fortfarande, med en årlig export värd 150 miljarder kronor.

Samtidigt spelar växande skog en nyckelroll i att bromsa och motverka globala klimatförändringar. Bara här i Sverige binder den över 140 miljoner ton koldioxid varje år.”

Konferensen arrangerades för sjunde året i rad, denna gång helt digitalt. Syftet med Skogens dag är att stärka kunskapen och drivkrafterna som finns inom arbetet med skog. Under dagen talade och diskuterade beslutsfattare, akademiker och experter bland annat om vilken roll skogen har i ett hållbart samhälle.

Skogens dag arrangeras av Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen i Västerbotten, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet.

Prins Carl Philip och Prins Daniel på Idrottsgalan

Prins Carl Philip och Prins Daniel på Idrottsgalan

Måndagen den 18 januari medverkade Prins Carl Philip och Prins Daniel vid Idrottsgalan.

Med anledning av pandemin deltog Prinsarna digitalt vid måndagskvällens gala i Sveriges Television.

Årets peppare

Prins Daniel inlede med att dela ut pris till Årets peppare. Priset belönar en person, organisation eller ett initiativ som på ett inkluderande och tillgängligt sätt lyckats få barn och unga i Sverige att röra på sig.

Mottagare av årets pris var “Bara vanlig”, som arrangerar löpträning för barn och ungdomar med funktionsvariation.

Radiosportens Jerringpris

Under kvällen gavs tv-publiken möjlighet att genom telefonomröstning utse vinnaren av Jerringpriset för 2020 års idrottsprestation.

Vid galans slut presenterade Prins Carl Philip vinnaren i direktsänding från Prins Bertils våning i Kungliga slottet.

Årets framröstade vinnare var stavhopparen Armand Duplantis, som samlade 211 757 av tv-publikens röster.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Måndagen den 18 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med generaldirektören i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson.

Under mötet informerade generaldirektören bland annat om smittspridningsläget i landet samt myndighetens fortsatta arbete gällande pandemin.

Mötet var det tredje i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.

Kungaparet vaccinerade mot covid-19

Kungaparet vaccinerade mot covid-19

Fredagen den 15 januari tog DD.MM. Konungen och Drottningen emot en första dos vaccin mot covid-19.

Vaccineringen, som genomförts på inrådan av Kungens livmedikus, ägde rum på Stenhammars slott där Kungaparet för närvarande residerar.

H.M. Konungen gör med anledning av vaccineringen följande uttalande:

”Den stora vaccineringen mot covid-19 är nu i gång runtom i vårt land. Det är min förhoppning att alla som har möjlighet att vaccinera sig under dessa kommande månader väljer att göra det, så att vi tillsammans och så snart som möjligt kan komma igenom denna svåra tid.”