Kronprinsessan Victoria & prins Daniel, Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Folkhälsomyndighetens generaldirektör

Måndagen den 18 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med generaldirektören i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson.

Under mötet informerade generaldirektören bland annat om smittspridningsläget i landet samt myndighetens fortsatta arbete gällande pandemin.

Mötet var det tredje i ordningen mellan Kungafamiljen och generaldirektören under pandemin.

Om Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.