Drottning Silvia

Drottningen invigde Barnahus Düsseldorf

Måndagen den 16 november deltog Drottningen vid den digitala invigningen av Tysklands fjärde barnahus, Childhood-Haus i Düsseldorf.

Vid den digitala invigningen av Childhood-Haus Düsseldorf sade Drottningen bland annat:

“Principen i Barnahusen är densamma överallt: utbildade specialister från olika områden tar hand om barnet och dess behov. Vi sätter barnet i centrum.

Jag vill gärna ta tillfället i akt och lyfta den gyllene regeln som kännetecknar Barnahusens grundidé: ”Oavsett resultatet av ett förfarande måste barnet vara i en bättre och starkare position i slutet av processen än när den inleddes.”

Läs Drottningens tal i sin helhet

Därefter talade bland andra Armin Laschet, ministerpresident i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Childhood-Haus Düsseldorf ligger inrymt i universitetssjukhusets lokaler, vilka virtuellt visades upp under invigningen. Här kan du se hela invigningen.

Childhood-Haus Düsseldorf är det fjärde att öppna i Tyskland – efter Leipzig, Heidelberg och Berlin.