Kung Carl Gustaf

Informationskonselj på Kungliga slottet

Tisdagen den 16 mars hölls informationskonselj på Kungliga slottet.

Under konseljen informerade varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarade på frågor från Kungen.

Informationskonseljer hålls regelbundet och leds av Kungen. Vid detta tillfälle hölls konseljen i Lovisa Ulrikas matsal för att kunna hålla extra avstånd mellan deltagarna.

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Konselj

En konselj är i Sverige ett regeringssammanträde där statschefen är ordförande. Enligt regeringsformen, som trädde i kraft 1975, skall statsministern hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Informationskonseljer när så erfordras, vanligtvis tre till fyra gånger per år. Formellt är statschefen sammankallande, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Även tronföljaren närvarar vid informationskonseljer. Dessa är till för att hålla statschefen informerad om rikets angelägenheter.

Lovisa Ulrikas matsal

Lovisa Ulrikas matsal används av Utrikesnämnden för sammanträden. Rummet fick sin 1700-talskaraktär åter under 1950-talet.

Panelerna i ek, som på 1870-talet frilagts från målning och förgyllning, behölls dock orörda. Den sidendamast som täcker väggarna vävdes på 1950-talet, efter förlagor av Jean Eric Rehn.

Rummets dörröverstycken illustrerar de fyra elementen. Ett annat dörröverstycke visar hjortjakt. De är utförda av Jean-Baptiste Oudry, och köptes till slottet 1740.

Rummets konsolbord är sannolikt ritade av Carl Hårleman. De tillhör slottets förnämsta skurna arbeten i rokoko.