Okategoriserade

Prins Daniel i digitalt möte om njursjukdomar

Onsdagen den 17 februari deltog Prins Daniel vid ett digitalt möte om njursjukdomar tillsammans med företrädare från International Society of Nephrology (ISN) och Astra Zeneca.

I dag lever över 850 miljoner människor med njursjukdomar. En stor utmaning med njursjukdomar är att upptäcka dem i ett tidigt stadie, då upp till 90 procent av njurens funktion kan förloras innan personen upplever några symptom.

Vid dagens möte informerades Prinsen om hur ISN och Astra Zeneca arbetar för att fler personer med njursjukdomar får vård i tidigt skede. På sikt skulle det minska hälsokostnaderna samt ge patienter en ökad livskvalitet.

Om ISN och Astra Zeneca

Internation Society of Nephrology (ISN) är en global och icke-vinstdrivande organisation som sedan 1960-talet arbetar för att utveckla förebyggande insatser, diagnostisering och behandling av njursjukdomar.

Astra Zeneca är ett globalt, bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.

Kirurgiska njursjukdomar

Kirurgiska sjukdomar hör njursten och cancer i njurarna. De kirurgiska sjukdomarna är nästan alltid ensidiga, det är bara den ena av de två njurarna som drabbas. Njursten och cancer går ofta att operera och det är vanligt att patienten blir botad av operationen.

Medicinska njursjukdomar

De medicinska njursjukdomarna drabbar all njurvävnad i kroppen – bägge njurarna blir sjuka. De flesta medicinska njursjukdomar kännetecknas av att:
• de ger få eller inga symtom från njurarna
• de är kroniska och leder till en långsam försämring av funktionen i njurarna
• de kan sällan botas. Däremot kan sjukdomsprocessen bromsas så att njurfunktionen blir stabil eller försämras mycket långsamt
• behandlingen består ofta av ett flertal olika läkemedel
• många leder till att njurfunktionen så småningom går förlorad
• förloppet är mycket långsamt. Det kan gå mer än 10-20 år från första sjukdomstecknet till dess att njurfunktionen minskat till under tio procent vilket innebär behov av dialys eller njurtransplantation
• när symtom uppstår orsakas de av den nedsatta njurfunktionen, det vill säga av att slaggprodukter ansamlas i kroppen