Slott

Ett säteri som blev slott

Bogesunds slott

Vaxholm ligger i Uppland och är en tätort i Stockholms län. Där låg tidigare ett säteri som man idag kallar för herrgård. Abraham Brahe köpte denna år 1624 som sedan hans son Per ärvde. Per byggde ett slott bredvid den gamla gården i slutet av år 1640. När man byggde slottet såg det inte ut som det gör idag då den var kvadratisk med fyra våningar och två vindsvåningar med en altan på taket. När Per och hans fru dog med en månads mellanrum år 1680 ärvde Pers brorson Nils Brahe slottet och när han dog år 1699 ärvde hans son Abraham Bogesund.

År 1744 köpte Axel von Fersen Bogesunds slott åt hans systerson Albrecht von Lantingshausen som sedan rustade upp slottet med både snickerier, kakelugnar och tapeter. 

Förvaltning av Borgesund slott

När Albrecht dog år 1820 ärvdes slottet av hans dotter Johanna Karolina och hennes man Nils von Höpken. Man behövde förnya slottet och år 1863 med dom speciella tornen som finns idag. Tornen byggdes ihop på den norra och södra sidan till två våningar så det fick plats med slottskapell , matsal och vinterträdgård. 

slott

När löjtnanten Nils von Lantingshausen von Höpken var ägare till Bogesund sköttes slottet av anställda och tyvärr förföll slottet. Det blev flera inbrott då Nils aldrig var där och på grund av att det vanvårdades tvångsinlöste staten slottet och marken år 1646. Staten byggde en fångvårdsanstalt där och lät dom som satt där jobba i skogsbruket. Slottet blev ett byggnadsminne år 1949.

Sedan år 1993 är det statens fastighetsverk som förvaltar slottet och 1996 började dom med ett restaureringsarbete av slottet. Nu finns det några rum som allmänheten kan besöka såsom det såg ut under 1600- 1700 och 1800-talet.

slott

Guidade turer

Nu finns det guidade turer på slottet. Där får man se flera rum och höra historien om slottets ägare. Slottet kan också hyras för filminspelningar och fotograferingar eller om man vill ha speciella fester eller bröllop. Borgesund har också ett vandrarhem tvåhundrameter från slottet. Där kan man ha  konferenser, fester och bröllop i samband med den guidade turen på slottet.