Okategoriserade

Museum of Wrecks

Museet Vrak

Kungen invigde den 22 september museet Vrak – Museum of Wrecks på Kungl. Djurgården i Stockholm.

Överintendent Lars Amréus vid Statens maritima och transporthistoriska museer, museichef Odd Johansen och samordnare Lovisa Ehlin välkomnade Kungen.

Marinarkeologerna Patrik Höglund och Jim Hansson visade runt Kungen runt i museet.

Museichef Odd Johansen startade invigningen med att hälsa alla välkomna och därefter talade överintendent Lars Amréus.

Kungen sa i sitt tal bland annat ;

”Ett vrak är helt enkelt något av en tidskapsel. När vi öppnar den, så öppnar vi också för nya kunskaper och insikter. Om hur samhället såg ut förr i tiden. Hur människorna levde. Och hur Sverige blev till det land det är i dag.
Att ta fram och bevara sådana berättelser, och att göra dem tillgängliga för en bred allmänhet; det är en stor och meningsfull uppgift.”

Ceremonin avslutades med att Kungen förrättade invigningen med att ge order av att avfyra Vasakanonen. Och med denna kanonsalut invigdes Vrak – Museum of Wrecks.