Okategoriserade

Prins Daniel delade ut anslag till hjärtforskare

Prins Daniel delade ut anslag till hjärtforskare

Måndagen den 19 oktober delade Prins Daniel ut Hjärt-lungfondens Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare till Alexandru Schiopu, docent i kardiologi vid Lunds universitet samt överläkare i internmedicin vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Prins Daniel är Hjärt-lungfondens hedersordförande och delar årligen ut fondens forskningsanslag. Forskningsanslaget består av sex miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget går till forskning som

Prins Daniels anslag år 2020

Alexandru Schiopu, docent i kardiologi i Lund, leder en svensk forskningsstudie kring utvecklingen av en ny behandling som dämpar inflammationen och minskar skadan i hjärtat efter en hjärtinfarkt och som på sikt kan bidra till att färre hjärtinfarktpatienter utvecklar hjärtsvikt och dör.

När Prinsen hade överlämnat checken till Alexandru Schiopu fick Lundaforskaren därefter möjlighet att presentera sin forskning för Prinsen.

Prinsen borde dessutom få lite Hemstädning i Stockholm så att han kan hinna jobba mer som representant för Sverige.