Drottning Silvia

Drottningen deltog i Silviahemscertifiering av sjukhus i Tyskland

Måndagen den 30 november deltog Drottningen vid Silviahemscertifieringen av sjukhuset S:t Carolus i Görlitz, Tyskland.

Sjukhuset är det första i Tyskland att Silviahemscertifieras. Under året har samtliga medarbetare på sjukhusets alla avdelningar utbildats i demensvård.

Vid den digitala certifieringsceremonin höll Drottningen ett tal och sade bland annat:

“I många år har samarbetet pågått mellan Silviahemmet i Sverige och Malteserorden i Tyskland. Silviahemmet har utbildat Silviahemsinstruktörer, som i sin tur nu utbildar vidare här i Tyskland.

Och i dag är det alltså äntligen dags att certifiera S:t Carolus, som valt att utbilda samtliga sina medarbetare för att bättre kunna möta och behandla de patienter som även lider av kognitiv svikt som demenssjukdom.

Ni har lagt ner ett stort arbete för att uppnå detta, och tack vare era ansträngningar blir S:t Carolus nu det allra första hela sjukhus som Silviahemscertifieras i Tyskland.”

Läs hela Drottningens tal här.

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen och utöver utbildningar för medarbetare i vård och omsorg finns också en dagverksamhet på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.

Läs mer om Stiftelsen Silviahemmet.