Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Mjölkbönder

Lantbrukarnas riksförbunds

Kungen och Drottningen deltog den 25 oktober vid utdelningen av Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) guldmedaljer och priset Årets mjölkbonde till svenska mjölkbönder.Hela ceremonin ägde rum i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet.

Kung Gustaf VI Adolf delade ut den första guldmedaljen år 1958 till mjölkbönder vars mjölkkvalitet utmärker sig. Sedan dess är det en kunglig tradition och vid denna ceremoni delade Kungen ut 23 medaljer till mjölkbönder från hela Sverige.

Kungen välkomnade alla och sa bland annat i sitt tal :

”Kära mjölkbönder! Utvecklingen inom lantbruket går ständigt framåt. Det har hänt mycket bara under den tid som ni drivit era verksamheter.

Men en del saker ändrar sig inte. Ni är lika viktiga för vårt land som era föregångare var när min farfar överräckte de första guldmedaljerna för 63 år sedan.”

Här kan du läsa hela Kungens tal

Pris till Årets mjölkbonde 2021 delades också ut av Kungen. Priset gick till Katarina och Anders Nilsson från Skråmered Våxtorp i Hallands län.

LRF:s ordförande Palle Borgström och Jordbruksverkets generaldirektör Christina Nordin talade efter utdelningen. Och musikunderhållningen stod hovsångerskan Elin Rombo och hovorganist Mary Ljungquist Hén.