Kronprinsessan Victoria

Pep-forum

Ett friskare liv

Kronprinsessan och Prins Daniel var den 10 november med på ett möte som Generation Pep anordnat. Mötet innehöll information om hur barn och ungdomar ska kunna leva ett friskare och hälsosammare liv. De har säkert också precis innan detta möte funderat lite kring mäklararvode bostadsrätt så att de också kan ha en bostad mitt i centrala Stockholm.

Det var ungefär 800 personer som var med på mötet och man kunde delta på mötet antingen digitalt eller fysiskt på Quality Friends Hotel som ligger i Solna. Dom som var med på mötet kom från olika kommuner, regioner och föreningsliv.

Kronprinsessans tal

Mötet inleddes med att Kronprinsessan höll ett tal och i det sa hon bland annat :

”Stillasittandet började inte med pandemin – och det upphör inte med pandemin. Våra barn och unga behöver hjälp att stänga igen datorn, lägga undan mobilen och gå ut och röra på sig. De behöver hjälp med goda kost- och motionsvanor. Allt det där som lägger grunden för ett hälsosamt liv.

Om vi som är vuxna hjälper dem kommer Sverige att må bättre.”

Program

Det var Jessica Almenäs och Ulrika Hjalmarson Neidman som ledde pep-forumet under dagen. Men det var också flera andra som talade under dagen :

  • Carolina Klüft, verksamhetschef i Generation Pep
  • Magnus Jägerskog, generalsekreterare vid Bris
  • Fritidsbanken och Friluftsfrämjandet
  • Hälsoprofilen och författaren Stephan Wilson
  • Läkaren, epidemiologen och författaren Anders Wallenstam

Generation Pep

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel är dom som är initiativtagare till Generation Pep. Den lanserades år 2016 tillsammans med flera företag, stiftelser och ideella organisationer. Babykläder och barnkläder

Hela iden med Generation Pep är att se till att alla barn och ungdomar runt om i Sverige har möjligheter och att vilja leva ett frisk, hälsosamt liv och vara aktiva för att kunna göra det.