Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Kronprinsessparet besökte Gävle och Sandviken med Generation Pep

Kronprinsessparet på väg till ett rundabordssamtal med Generation Pep i Gävle.

Kronprinsessparet på väg till ett rundabordssamtal med Generation Pep i Gävle. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Fredagen den 11 september besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Gävle och Sandviken tillsammans med Generation Pep. Under dagen fick Kronprinsessparet träffa representanter från kommun och skola i Gävleborg för att tala kring utmaningar och möjligheter som finns kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Besöket inleddes i Gävle där landshövding Per Bill stod värd för ett rundabordssamtal som leddes av Carolina Klüft, verksamhetschef vid Generation Pep.

Runt 30 personer som arbetar med barn och ungas hälsa i länet deltog i samtalet. Under rundabordssamtalet diskuterades frågor kring utmaningar och möjligheter kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Kronprinsessparet på Rapatac i Sandviken.

Kronprinsessparet på Rapatac i Sandviken. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessparet i musikstudion på Rapatac.

Kronprinsessparet i musikstudion på Rapatac. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Besök hos Rapatac och Fritidsbanken

Under eftermiddagen besökte Kronprinsessparet, landshövdingen och Carolina Klüft Rapatac och Fritidsbanken i Sandviken.

Besöket hos Rapatac inleddes med att grundaren Moussa N’Diaye och Anna Podgorsek berättade om verksamheten. Rapatacs syfte är att ge barn och ungdomar goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt. Barnen som deltar i verksamheten erbjuds hjälp med skolarbete och möjlighet till stimulerande fritidssysselsättning samt att utveckla förmågan att ta ansvar för sina handlingar.

Under besöket träffade Kronprinsessparet barn och ungdomar som deltar i Rapatacs verksamhet.

Kungaparet besökte Rapatac år 2013.

Som avslutning i Sandviken besökte Kronprinsessparet Fritidsbanken där David Mathiasson och Ohans Basmajian berättade om verksamheten.

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Alla kan låna och allt är gratis. Fritidsbanken finns på flera platser i landet.

Kronprinsessparets stiftelse har beviljat stöd till Fritidsbanken.

Serverat på Nobelfesten

Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag

Prins Daniel och Anna Omstedt under Prins Daniels Entreprenörsdag.

Prins Daniel och Anna Omstedt under Prins Daniels Entreprenörsdag. Foto: Eric Cronberg/IVA

Måndagen den 14 september deltog Prins Daniel i Prins Daniels Digitala Entreprenörsdag – ett digitalt forum som samlade unga entreprenörer från hela Sverige. Forumet arrangerades av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Vid årets entreprenörsdag deltog nominerade unga entreprenörer, adepter & mentorer i Prins Daniels Fellowships mentorskapsprogram, samt Prins Daniels Fellowships inspiratörer, sponsorer och samarbetspartners.

I sitt inledningstal tog Prinsen upp den pågående covid-19-pandemin och hur den har påverkat svenska företag:

“Jag vet att det är många som har det riktigt tufft just nu. Men trots det måste jag bara säga att jag är så oerhört imponerad av den kraft som svenska företag och företagare ändå har visat under den här krisen. Det finns en beredskap att ställa om, och en vilja att bidra, som är djupt respektingivande.”

Moderator för dagen var Anna Omstedt och talade gjorde bland andra Stina Ehrensvärd (Yubico), Peter Carlsson (Northvolt) och Elin Kling (Totêm). I inledningen av dagen förde även Prins Daniel ett samtal med Daniel Ek, grundare av Spotify.

Som avslutning på Prins Daniels digitala entreprenörsdag fördes rundabordssamtal mellan entreprenörer, inspiratörer och mentorer.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer. Läs mer om Prins Daniels Fellowship.

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft

H.K.H. Prins Daniel fyller 47 år

Prins Daniel fotograferad i Gustav III:s paviljong i Hagaparken.

Prins Daniel fotograferad i Gustav III:s paviljong i Hagaparken. Foto: Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna

I dag, den 15 september, fyller H.K.H. Prins Daniel 47 år.

Olof Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, föddes den 15 september 1973 i Örebro. Han är yngsta barn till Ewa Westling och Olle Westling.

Prins Daniel förlovade sig med Kronprinsessan på Kungliga slottet i Stockholm i februari 2009. Vigseln ägde rum den 19 juni 2010 i Storkyrkan i Stockholm.

Hertigen av Dalarna invigde dopgåva

Prins Gabriel invigde Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat i Säter.

Prins Gabriel invigde Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat i Säter. Foto: Kajsa Kilström/Länsstyrelsen i Dalarnas län

Torsdagen den 27 augusti besökte Prins Gabriel, hertig av Dalarna, Säterdalens naturreservat för att inviga sin dopgåva. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia närvarade också under besöket.

I samband med sitt dop mottog Prins Gabriel, hertig av Dalarna, en dopgåva från dalfolket.

Gåvan bestod av Prins Gabriels rastplats i Säterdalens naturreservat samt Prins Gabriels skidspår för barn i Koppångens naturreservat i Orsa.

I sällskap av Prins Carl Philip, Prinsessan Sofia, Dalarnas landshövding Ylva Thörn, Säters kommunalråd Mats Nilsson och kommundirektör Marita Skog invigde Hertigen av Dalarna i går rastplatsen.

På grund av rådande pandemi genomfördes invigningen i ett mindre sällskap.

Tillgänglighetsanpassad led

Leden som leder fram till rastplatsen är tillgänglighetsanpassad. Längs leden finns en fågelby med färgglada fågelholkar. Prins Gabriel målade under besöket en holk tillsammans med sina föräldrar.

Rastplatsen är nu öppen för alla att besöka

Prins Gabriels rastplats, och i vinter även Prins Gabriels skidspår, är nu öppna för alla att besöka.

Prins Carl Philip prisade unga kartingtalanger

Prins Carl Philip tillsammans med vinnarna i Prins Carl Philips Racing Pokal.

Prins Carl Philip tillsammans med Kenneth Hildebrand och Mathilda Olsson, vinnarna i Prins Carl Philips Racing Pokal. Foto: Micke Fransson/SPA

Den 29-30 augusti var Prins Carl Philip i Eskilstuna för att medverka vid kartingtävlingen Prins Carl Philips Racing Pokal.

Prins Carl Philips Racing Pokal instiftades 2013 på initiativ av Prinsen och syftar till att hjälpa unga kartingtalanger i racingkarriären. De tävlande som kommer på pallplats får förutom en pokal även priser i form av testkörning av racerbilar på Gelleråsen Arena i Karlskoga i oktober.

Årets vinnare var Mathilda Olsson som segrade i Rotax Max Senior och Kenneth Hildebrand som segrade i Rotax Max DD2.

Under lördagen deltog Prinsen själv i ett lopp på GTR Motorpark i Eskilstuna.

Under lördagen deltog Prinsen själv i ett lopp på GTR Motorpark i Eskilstuna. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Drottningen tog emot Fjärilspriset

Drottningen deltog i dag digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte. I ett halsband bar Drottningen "Fjärilspriset".

Drottningen deltog i dag digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte. I ett halsband bar Drottningen “Fjärilspriset”. Foto: Kungl. Hovstaterna

Måndagen den 31 augusti närvarade Drottningen digitalt vid Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågors (KSAN) årsmöte 2020. I samband med årsmötet tog Drottningen emot KSAN:s “Fjärilspris”.

Under det digitala årsmötet, som samlade representanter från bland annat kvinnoförbund, kvinnojoursrörelsen, läkarkåren med flera, höll Drottningen ett tal i vilket hon bland annat sade:

“Dagens ungdomar möter stora utmaningar. Den psykiska ohälsan ökar. Droger och alkohol kan bli en farlig tröst. Poliser rapporterar också om att droganvändningen bland våra unga ökar under corona-pandemin. Detta är rapporter som vi måste ta på stort allvar.

Att arbeta med dessa frågor kräver tid, tålamod, och kanske framför allt: samarbete. Därför känns det särskilt fint att få ta emot detta pris från en organisation som arbetar så brett och långsiktigt som ni gör.”

Läs talet i sin helhet

Fjärilspriset

I samband med det digitala årsmötet tog Drottningen emot “Fjärilspriset 2020”.

Motiveringen, som lästes upp av ordförande Lena Josefsson, löd:

“Årets Fjärilspris tilldelas H.M. Drottning Silvia för hennes mångåriga arbete och personliga engagemang i narkotikafrågan samt för barns rätt till en drogfri uppväxt. Drottningens engagemang för utnyttjade barn är nydanande och har gett frågorna en ökad uppmärksamhet.

H.M. Drottning Silvia har genom sitt intresse för missbruksfrågor lyft beroendeproblematiken såväl nationellt såsom internationellt.
Tack vare Drottningens kunskap och insatser för att påverka attityder har nya möjligheter att förbättra folkhälsan öppnats. Drottningen förblir inspirationskälla och stöd till flickor och kvinnor i alla åldrar, med olika sociala bakgrund. H.M. Drottning Silvia bidrar till ett samhälle där hälsa och omtanke står i fokus.”

Drottningen bar priset, ett halsband med ett fjärilssmycke, under årsmötet.

Om Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor (KSAN)

KSAN är ett samarbetsorgan för frågor som berör alkohol och andra beroendeframkallande medel utifrån flickors och kvinnors perspektiv.

KSAN har 39 medlemsorganisationer och samlar sammanlagt ca 320 000 kvinnor.

Läs mer på organisationens hemsida

Kronprinsessparet vid skulpturutställnings­mottagning

Kronprinsessparet och Förenta staternas ambassadör Kenneth A. Howery.

Kronprinsessparet och Förenta staternas ambassadör Kenneth A. Howery. Foto: Förenta staternas ambassad i Stockholm

Tisdagen den 1 september närvarade Kronprinsessan och Prins Daniel vid en mottagning hos Förenta staternas ambassadör med anledning av skulptur­utställningen ”Alice Aycock på Kungliga Djurgården”.

Med anledning av den amerikanska konstnären Alice Aycocks skulpturutställning på Kungl. Djurgården gav USA:s ambassadör Kenneth A. Howery en trädgårdsmottagning för Kronprinsessparet och inbjudna gäster.

Under mottagningen närvarade även konstnären via länk och berättade om sina verk.

Skulpturutställningen, som invigdes av Prins Daniel i juni, är Alice Aycocks första i Skandinavien och den första som arrangeras i Prinsessan Estelles kulturstiftelses regi.

Alice Aycock

Alice Aycocklänk till annan webbplatsär bosatt och verksam i New York. Hon har haft stora framgångar internationellt sedan början av 70-talet. 2018 erhöll hon den prestigefulla utmärkelsen Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture.

Alice Aycocks verk finns i museisamlingar världen runt, inklusive Australian National Gallery, Museum of Modern Art, Guggenheim och Metropolitan Museum i New York. Hon är även känd för sina många offentliga installationer som bland annat är placerade på fjorton olika universitet i USA.

En av skulpturerna från Alice Aycocks utställning på Kungliga Djurgården.

En av skulpturerna från Alice Aycocks utställning på Kungliga Djurgården. Foto: Henrik Montgomery/TT

Om skulpturutställningen

Utställningen “Alice Aycock på Kungliga Djurgården” består av sex skulpturer ur serien ”Turbulences”. Inspirationen har hämtats ur extrema väderförhållanden som stormar och okontrollerbara tornados, och Alice Aycocks strävan är att skapa visuella metaforer för dessa fenomen.

I år arrangeras skulpturutställningen för första gången av Prinsessan Estelles kulturstiftelse.

Skulpturerna är placerade utefter Djurgårdsbrunnsviken nedanför Tekniska museet och Rosendals slott och kan ses till och med 27 september 2020.

De tidigare skulpturutställningarna som visades på Kungliga Djurgården 2016, 2017 och 2018 arrangerades av Galleri Andersson/Sandström i samarbete med Kungl. Djurgårdens förvaltning.

Skulpturutställningarna på Kungliga Djurgården är ursprungligen ett initiativ av Prins Daniel.

Drottningen och Kronprinsessparet fick information om läget i Libanon

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Onsdagen den 2 september gav Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel företräden för representanter från Utrikesdepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande läget i den libanesiska huvudstaden Beirut efter den stora explosionen i augusti.

Företräde för departementsrådet Ann Dissmor, UD

I ett företräde under förmiddagen tog Drottningen och Kronprinsessparet emot departementsrådet Ann Dismorr, chef vid Utrikesdepartementets enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Departementsrådet informerade under företrädet bland annat om den senaste politiska utvecklingen i Libanon, vad explosionen inneburit för smittspridningen av covid-19 samt konsekvenser ur ett regionalt perspektiv.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Företräde för verksamhetsansvarig Per Velandia, MSB

I ett företräde under eftermiddagen tog Kronprinsessan och Prins Daniel emot Per Velandia, verksamhetsansvarig för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps humanitära insatser.

Per Velandia informerade under företrädet bland annat om MSB:s insatser efter explosionen. Myndigheten har till exempel bidragit med tre experter: en miljöexpert och två experter inom informationshantering, koordinering, logistik och säkerhet som bland annat har sett till så att FN:s UNDAC-team (UN Disaster Assessment and Coordination) kunnat arbeta så effektivt som möjligt.

Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel har samtliga i närtid besöket Beirut.

Prins Carl Philip delade ut stipendier till unga tecknare

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Felix Vasquez Aguilera, Kristin Karlsson och Tomas Lundgren.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Felix Vasquez Aguilera, Kristin Karlsson och Tomas Lundgren. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Onsdagen den 2 september delade Prins Carl Philip ut pris till stipendiaterna i teckningstävlingen Den tänkande handen i Prinsessan Sibyllas våning på Kungliga slottet.

Tävlingen Den tänkande handen – H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare har varit öppen för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Hovstaterna arrangerar tävlingen och ett tiotal tävlingsbidrag har under året visats upp digitalt med anledning av coronapandemin.

Se bidragen på Kungliga slottens webbplats länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stipendiater tog emot diplom ur Prins Carl Philips hand

Under en ceremoni i Prinsessan Sibyllas våning tillkännagavs under onsdagen stipendiaterna.

Felix Vasquez Aguilera

Relationens mångfacetterade uttryck är i centrum i Felix Vasques Aguileras laddade bildsvit. I ett rollspel gestaltas två mansfigurer i scener av möjligt beroende, sårbarhet, makt och tillit. Rummets dramaturgi, den psykologiska miljön, ökar förtätningen. Beröringen uttolkas i tecknandets metaövergång till tecken på hudens yta och ställer frågor kring tecknandet som språk och tanke.

Stipendiaten Felix Vasquez Aguilera tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Felix Vasquez Aguilera tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kristin Karlsson

Kristin Karlsson har tiden som motiv och ryggrad. En given tid och ett givet format, början är alltid densamma men utgången oviss. Yta och djup osäkras i den framväxande svärtan. Det hon hör under akten går subtilt ut i pennan och förskjuter tätheten. De små hålen blir till växande membran i oändlig variation. I begränsningen når hon bortom sig själv och ut i det omedvetna.

Stipendiaten Kristin Karlsson tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Kristin Karlsson tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tomas Lundgren

Tomas Lundgren tecknar efter förlagor och existerande bilder. Att med precision avbilda Marcel Prousts handskrivna manuskript är att noggrant följa författarens process och skapa ett dokument av tid. Handens exakta rörelser gestaltar tankar kring ett romanbygge och spänningsfält mellan det långsamma och det snabba. Bilderna blir till tid och minne på spaning efter en tid som flytt.

Stipendiaten Tomas Lundgren tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Tomas Lundgren tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stipendiaterna belönades med 100 000 kronor vardera ur en av Elisabeth och Gustaf Douglas instiftad stipendiefond i samband med Kungens 70-årsdag.

Prins Carl Philip ingick i den jury som utsett stipendiaterna.

Om Den tänkande handen – H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare

Vid Kungens 70-årsdag 2016 instiftades en stipendiefond av Elisabeth och Gustaf Douglas med syfte att lyfta fram unga yrkesutövare som arbetar med teckning som arbetsredskap. Tävlingen är öppen för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Tre stipendiater utses och tilldelas 100 000 kronor vardera. Målet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger för att utveckla tänkandet och höja statusen på visuell gestaltning.

Kungl. Akademien för de fria konsternalänk till annan webbplats (Konstakademien) arrangerar tävlingen i samarbete med Kungl. Hovstaterna. Den tänkande handen kommer att vara årligen återkommande.

Till startsidan