Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Kronprinsessparet i möte med Utrikespolitiska institutet

Tisdagen den 10 november gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för Björn Jerdén, programchef och forskare vid Utrikespolitiska institutet, UI.

Under företrädet fick Kronprinsessparet information om utvecklingen i Kina mot bakgrund av covid-19-pandemin.

Björn Jerdén avslutade med att berätta om sin forskning kring internationella relationer i Östasien.

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet (UI) är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.