Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 9 december gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.