Kronprinsessan Victoria, Prins Daniel

Kronprinsessparet i möte med Bris

Onsdagen den 16 december hade Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med barnrättsorganisationen Barnens rätt i samhället (Bris) kring rapporten “De säger att vi inte rör på oss”.

Vid mötet föredrog Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog, påverkansansvarig Emma Bennwik och kommunkatör Katja Sener rapporten som visar på hur samhället kan skapa bättre förutsättningar för barn och ungas rörelse, vilket i sin tur stärker barn och ungas hälsa.

Rapporten är en sammanställning av forskning, myndighetsrapporter och barns röster och erfarenheter, vilka har samlats in genom enkätundersökningar och djupintervjuer.