Kronprinsessan Victoria

Kronprinsessan vid lanseringen av Human Development Report 2020

Tisdagen den 15 december deltog Kronprinsessan med en digital hälsning vid den globala lanseringen av FN:s Human Development Report 2020. Lanseringen arrangerades av UNDP tillsammans med Sveriges regering.

I år är det 30-årsjubileum av rapporten och årets rapport lyfter fram hur ekonomisk och mänsklig utveckling kan ske och främjas utan att detta sker på bekostnad av planetens resurser.

I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

“Climate change, pollution, loss of biodiversity… From the deepest ocean to the highest mountain, there isn’t a single corner of the planet that is unaffected by us humans.

The good news is that it is not yet too late to address these challenges. And, as this report shows, human development is a key part of the solution.”

Vid lanseringen presenterades även en uppgraderad version av Human Development Index som i år även inkluderar miljö- och klimatindikatorer i sin beräkning av länders välstånd. Sverige hamnar på plats 6 i det uppdaterade indexet och plats 7 i det traditionella indexet.

Vid lanseringen talade även bland andra statsminister Stefan Löfven, UNDP:s högste chef Achim Steiner, Barbados premiärminister Mia Mottley, samt statsrådet Peter Eriksson.

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.