Kronprinsessan Victoria & prins Daniel, Kung Carl Gustaf & drottning Siliva

Kungaparet och Kronprinsessparet i möte med statsrådet Lena Hallengren

Tisdagen den 22 december deltog Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i ett digitalt möte med statsrådet Lena Hallengren.

Under mötet redogjorde socialminister Lena Hallengren för den aktuella situationen gällande covid-19-pandemin i Sverige och Europa.

Socialministern beskrev även regeringens arbete, tillsammans med ansvariga myndigheter, för att säkerställa att Sverige har en god beredskap för att hantera vaccinering, rekommendationer och restriktioner inför jul- och nyårshelgerna, samt hur regeringen ser på det just nu rådande läget i Sverige.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.